Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ατόμων με Αναπηρία «Αναγνώρισε και ανάπτυξε τις επαγγελματικές σου δεξιότητες»

Το αθλητικό σωματείο Α.με.Α ΔιαφοροΖΩ  Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο & Επαγγελματικό Σύμβουλο Αριστομένη Νικολόπουλο και την υποστήριξη του ξενοδοχείου Elite City Resort θα εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας των ατόμων με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία (μειονεξίες όρασης και ακοής).

Εισηγητής

Αριστομένης Νικολόπουλος πτυχιούχος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εξειδίκευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Από το 2015 εργάζεται ως Ψυχολόγος στο ιδιωτικό του γραφείο στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στην Αριστομένους 41 στο 2ο όροφο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΣΑμεΑ περιθωριοποιημένα στην αγορά εργασίας είναι τα άτομα με αναπηρία καθώς η έκθεση του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας συμπεραίνει ότι το 60% των νέων 25-29 ετών είναι άνεργοι και το 72% των νέων 25-29 ετών και το 55,5% των ατόμων ηλικίας 30-34 δεν έχουν καμία εργασιακή εμπειρία. Ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία στις ηλικίες 20-64 ετών υπολογίστηκε στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 24,2%, υπολειπόμενος δηλαδή κατά 33,4 μονάδες σε σχέση με την τιμή που λαμβάνει στον πληθυσμό χωρίς αναπηρία (57,6%), ενώ σε σύγκριση με τον εθνικό στόχο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση υστερεί κατά 46 μονάδες.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι τα άτομα με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας προς όφελος της διαχείρισης της σταδιοδρομίας  και της εμπλοκής τους στην διεκδίκηση μιας επιτυχημένης και γεμάτη νόημα εργασιακής ζωής και να κατανοήσουν ότι η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τα Α.με.Α να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα της εργασίας βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου και πώς θα σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα  δανείζεται στοιχεία από την θεωρεία της αφηγηματικής προσέγγισης και στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες  να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις τους, παρατηρώντας πώς ο «εαυτός τού σήμερα» διαμορφώθηκε από τον «εαυτό του χθες» και θα οδηγήσει στον «εαυτό τού αύριο». Να αναλάβουν δράση ώστε να δημιουργήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες, και να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο αναζήτησης εργασίας προκειμένου να νιώσουν ικανοποίηση και να βιώσουν μια ζωή με νόημα και αποτελείται από 4 ομαδικές συνεδρίες, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Συνεδρία 1: Εισαγωγή στην έννοια  της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας   Δευτέρα  24/9 με ώρες 6 μ.μ. με 9 μ.μ.

Συνεδρία 2: Διηγούμενος  την επαγγελματική μου ιστορία                                           Τετάρτη  26/9 με ώρες 6 μ.μ. με 9 μ.μ.

Συνεδρία 3: Ενδιαφέρον για τη σταδιοδρομία                                                                    Παρασκευή  28/9 με ώρες 6 μ.μ. με 9 μ.μ.

Συνεδρία 4: Αξιολόγηση & κλείσιμο του προγράμματος                                                 Κυριακή 30/9 με ώρα 10 π.μ. με 12 π.μ.

 

Χώρος

Στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Ναυαρίνου 265 στην Καλαμάτα.

Κόστος

Δωρεάν

Πληροφορίες Συμμετοχής κράτηση θέσεων

Στο τηλ 27215 51720 ή στο autosinidisia@gmail.com

 

Οδεύοντας στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα

Η Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα σε έναν κόσμο που η έννοια εργασία αλλάζει, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας θεωρείται σημαντικό  εφόδιο  στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του κάθε ανθρώπου. Πρόκειται για δεξιότητες που μας βοηθούν σε κάθε ηλικία να συλλέξουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε, να οργανώσουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό μας, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και δεξιότητες για να πάρουμε αποφάσεις, να πραγματοποιήσουμε μεταβάσεις και να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί.  Χαρακτηριστικές δεξιότητες είναι η ετοιμότητα στο τυχαίο, η  δεξιοτεχνία για δημιουργία εναλλακτικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η αυτό αποτελεσματικότητα  στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας μας, η  επαγγελματική προσαρμοστικότητα, η  επαγγελματική ανθεκτικότητα  κ. ά. (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου,  Α.,  Δρόσος Ν.  2013).

Πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι τα άτομα με αναπηρία : α) να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο το ζήτημα της μετάβασης από το δομημένο τρόπο ζωής σε ένα λιγότερο δομημένο εξωτερικό κόσμο, β) να κατανοήσουν πώς θα σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους σε σχέση με την κοινωνική πολυπλοκότητα.

Το πρόγραμμα εφαρμόζετε για πρώτη φορά σε Α.με.Α, για αρχή κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας, καθώς δεν έχει γίνει αντίστοιχη επιστημονική δραστηριότητα και η αναπηρία αφόρα μεγάλο εύρος ατόμων με διάφορους περιορισμούς. Στόχος είναι η εφαρμογή του και στα υπόλοιπα  είδη αναπηρίας (νοητική, ψυχική, άλλες αναπηρίες) στο εγγύς μέλλον.

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος  ο Ψυχολόγος & Επαγγελματικός Σύμβουλος Αριστομένης Νικολόπουλος στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του μελέτης σε συνεργασία με το Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ) του Ε.Κ.Π.Α, είναι  βασιζόμενος  στη σύγχρονη βιβλιογραφία ώστε να δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικής εφαρμογής.

Οι δραστηριότητες  που σχεδιάστηκαν, δανείζονται στοιχεία από την αφηγηματική προσέγγιση και στοχεύουν να βοηθήσουν τα Α.με.Α: 1) να αφηγηθούν τις τρέχουσες μεταβάσεις, παρατηρώντας πώς ο εαυτός τού σήμερα διαμορφώθηκε από τον εαυτό του χθες και θα οδηγήσει στον εαυτό τού αύριο, 2) να διερευνήσουν τα κίνητρα, τις δυνάμεις, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, 3) να αντιληφθούν τους περιορισμούς και τις προκλήσεις στην επίτευξη των στόχων τους και να συνειδητοποιήσουν τον ενεργό ρόλο που χρειάζεται να έχουν στη ζωή τους προκειμένου να της δώσουν το νόημα που θα τους ικανοποιεί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών,  σε μία εβδομάδα. Το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι καθορισμένο και έχει ορισμένη δομή. Σε κάθε συνάντηση, ο σύμβουλος παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης δεξιότητας προσαρμοστικότητας και αποτελεί το στόχο της συνάντησης. Στη συνέχεια, τους χορηγούνται ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις (π.χ. ατομικά σενάρια, βιωματικές ασκήσεις, ιστορίες δημιουργικής γραφής video, κ.ά) προκειμένου να διακρίνουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και να αναπτύξουν την κατάλληλη δεξιότητα. Οι συμμετέχοντες  επεξεργάζονται την άσκηση και καλούνται να συνδέσουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με την ανάπτυξη της κατάλληλης δεξιότητας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την καλύτερη ανάπτυξη και χρήση της συγκεκριμένης δεξιότητας στις απρόβλεπτες προσαρμογές και μεταβάσεις.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί Δευτέρα  24/9 , Τετάρτη  26/9, Παρασκευή  28/9 με ώρες 6.μμ με 9.μμ και το κλείσιμο την Κυριακή 30/9 με ώρα 10πμ με 12 πμ. στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Ναυαρίνου 265 στην Καλαμάτα.

 

autosinidisia.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Νέο διετές πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας και κατάρτισης του ΟΑΕΔ για νέους με αναπηρίες στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!