Υποτροφίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΕ

Η Γραμματεία του ΟΑΣΕ, δίνει οχτώ ή εννέα υποτροφίες σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς απόφοιτους των πολιτικών επιστημών, του δικαίου και των διεθνών σχέσεων, για σπουδές στην Κοπεγχάγη ή τη Βιέννη.

 

Καθήκοντα:

– διεξαγωγή έρευνας σε διάφορα σχέδια για τη Συνέλευση και να παρέχουν βοήθεια στους υπαλλήλους,

– σύνταξη αναφορών για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες,

– βοήθεια στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των συνεδριάσεων της Συνέλευση,

– προετοιμασία ομιλιών και δηλώσεων όπως και συγγραφή δοκιμίων τα οποία αναλαμβάνει η γραμματεία της,

 

Προφίλ υποψηφίου:

– απόφοιτοι μεταξύ των ηλικιών 21 και 26,

– ικανότητες στην έρευνα και συγγραφή,

– ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα του ΟΑΣΕ και ιδιαίτερα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,

– άριστη γνώση αγγλικών και μιας επιπλέον γλώσσας του ΟΑΣΕ,

– πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

 

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και μηνιαίος μισθό 656 ευρώ για τους ερευνητές στην Κοπεγχάγη.

Για τους Ερευνητές που θα τοποθετηθούν στην Βιέννη παρέχεται επίδομα 1.000 ευρώ για κάλυψη Διαμόνης και καθημερινών εξόδων.

Τοποθεσία: Βιέννη ή Κοπεγχάγη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους, συνοδευόμενη από το έντυπο αίτησης, μια συνοδευτική επιστολή, το βιογραφικό τους, την αναλυτική τους βαθμολογία, 2 συστατικές επιστολές και μια πρόσφατη φωτογραφία, στην πιο κάτω διεύθυνση:

Assistant to the Secretary General
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
E-mail: dana@oscepa.dk

 

Προθεσμία: 1η Οκτωβρίου 2018

Πατήστε εδώ (Υποτροφίες ΟΑΣΕ) για περισσότερες πληροφορίες.

 

Be the first to comment on "Υποτροφίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΑΣΕ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!