Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης | Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης 2018

Από το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης, ημέρα όπου οι Ευρωπαίοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων, τους ρόλους των δικαστών, των εισαγγελέων, των δικηγόρων και άλλων νομικών επαγγελματιών.

Κατά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στα τέλη του 2002, μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης σε συνάντηση τους στο Λονδίνο (2000), η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ήθελε να δημιουργήσει ένα καινοτόμο όργανο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών των δικαστηρίων σε τέτοια συστήματα.

Η CEPEJ αναπτύσσει συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία που απευθύνονται στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους ασκούντες νομικών επαγγελμάτων, προκειμένου να:

  • αναλύει τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων και να προσανατολίζει τις δημόσιες πολιτικές της δικαιοσύνης
  • έχει καλύτερη γνώση των δικαστικών προθεσμιών και να βελτιστοποιεί τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου
  • προωθεί την ποιότητα της δημόσιας υπηρεσίας της δικαιοσύνης
  • διευκολύνει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα της δικαιοσύνης
  • υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στις μεταρρυθμίσεις τους σχετικά με τις δικαστικές οργανώσεις

Η CEPEJ συμβάλλει επίσης με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος προκειμένου να παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης και προτάσεων και να φέρει τους χρήστες πιο κοντά στο δικαστικό τους σύστημα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)

Σκοπός της ανωτέρω Επιτροπής είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και λειτουργίας της δικαιοσύνης στα Κράτη-Mέλη, καθώς και η ενδυνάμωση της εφαρμογής των νομικών εργαλείων που υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων πραγματοποιείται σε τακτική βάση (ανά διετία), υπό μορφή ερωτηματολογίου, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και με τη συνδρομή των ορισθέντων σημείων επαφής, με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση κοινών δικαστικών στατιστικών στοιχείων από όλα τα Κράτη Μέλη. (Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης)

 

Δείτε την επισκόπηση της τελευταίας Έκθεσης (2018) της CEPEJ “European judicial systems – Efficiency and quality of justice”

 

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2020 "Αποκατάσταση και Covid-19"

Be the first to comment on "Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης | Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιοσύνης 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!