Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των επιτρόπων κα Μαριάν Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών θα είναι η 3η Νοεμβρίου. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν να πληρώνονται σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένει ακόμα 16 % για να ολοκληρωθεί το εργάσιμο έτος.

 

Ενόψει αυτής της μέρας, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς και οι Επίτροποι κα Μαριάνε Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα δήλωσαν:

«Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι. Αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Ωστόσο, στην πράξη οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται για δύο μήνες κάθε χρόνο χωρίς να πληρώνονται, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε πλέον να αποδεχόμαστε.

Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι μόνο καταρχήν άδικο, αλλά είναι άδικο και στην πράξη. Θέτει τις γυναίκες σε επισφαλή θέση, τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη περισσότερο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε 36,6 %.

Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση λύση ώστε να διορθωθεί αυτή η ανισότητα, υπάρχουν τρόποι να σημειωθούν συγκεκριμένες αλλαγές. Η Επιτροπή έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν αυτές οι προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα, για παράδειγμα ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων και φροντιστών να λαμβάνουν άδεια ώστε να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα υπογραμμίζουν τη σημασία της άμεσης έγκρισης της νομοθεσίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν ήταν σε θέση να λάβει οικογενειακή άδεια κατά το περασμένο έτος και μόνο τέσσερις στους δέκα άνδρες έλαβαν (ή σκοπεύουν να λάβουν) γονική άδεια. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ούτε βιώσιμο.»

 

Ιστορικό

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται το μισθολογικό χάσμα είναι πολλοί: οι γυναίκες συχνά εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, προσκρούουν στη «γυάλινη οροφή» στο εταιρικό περιβάλλον, εργάζονται σε κλάδους στους οποίους οι αμοιβές είναι χαμηλότερες ή συχνά αναγκάζονται να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα της οικογένειάς τους. Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων είναι να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των οικογενειών, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την έγκριση της πρότασης οδηγίας που έχει υποβάλει η Επιτροπή.

 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει αναλάβει δράση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε γονείς και φροντιστές να εξελίξουν περισσότερο τη σταδιοδρομία τους, παραμένοντας ταυτόχρονα σε θέση να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να λαμβάνουν όλοι οι πατέρες τουλάχιστον 10 ημέρες άδεια από την εργασία τους κατά τον χρόνο γέννησης του παιδιού τους. Η αμειβόμενη γονική άδεια θα καταστεί επίσης μη μεταβιβάσιμο ίσο δικαίωμα για τις γυναίκες και τους άντρες, ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους άντρες να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, αντί να καλούνται οι γυναίκες να θέσουν σε στασιμότητα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι άνδρες επιστρέφουν σύντομα στην εργασία τους. Τέλος, αυτή η δυνατότητα θα αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί μια φιλόδοξη λύση.

Νέα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκαν υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η επείγουσα οριστικοποίηση της εν λόγω νομοθεσίας. Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, το οποίο εστιάζεται στους διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανισότητα αυτή.

 

Ευρωβαρόμετρο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

Σήμερα, με την ευκαιρία της προσεχούς Ευρωπαϊκής Ημέρας Ισότητας των Αμοιβών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που αναφέρει τις απόψεις των Ευρωπαίων όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Βλ. εδώ για τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ενημερωτικό γράφημα και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα.

 

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Το σχέδιο δίνει προτεραιότητα σε οκτώ βασικούς τομείς δράσης. Μέχρι σήμερα, έχει διατεθεί χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ σε έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής σταδιοδρομίας. Τις προσεχείς εβδομάδες, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση ώστε να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη η νομοθεσία της ΕΕ για τις ίσες αμοιβές και να συγκεντρωθούν περισσότερες ιδέες για την καλύτερη επίτευξη των στόχων μας. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, και παρακολουθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει αξιολόγηση της οδηγίας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η αξιολόγηση θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη. Τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: ec.europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών

Be the first to comment on "Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των επιτρόπων κα Μαριάν Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!