Trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση: ένα έμφυλο έγκλημα

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Το trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η πιο συχνά αναφερόμενη μορφή εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί μία μορφή έμφυλης βίας που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Το 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ είναι γυναίκες ή κορίτσια. Η εμπορία ανθρώπων με θύματα γυναίκες και κορίτσια συνεχίζει να αποτελεί μία δομική μορφή βίας κατά των γυναικών. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα από τη νομοθεσία να λαμβάνουν εξειδικευμένα μέτρα ως προς τη διάσταση του φύλου για την βοήθεια και την προστασία των θυμάτων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων [European Institute for Gender Equality (EIGE)] δημοσίευσε σχετική Έκθεση για το ζήτημα.

Η έρευνα μας δείχνει πώς το trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση εδράζεται στις έμφυλες ανισότητες. Οι προσπάθειες και τα μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (anti-trafficking efforts) δεν μπορούν και δεν θα πρέπει να παραβλέπουν τις έμφυλες αιτίες αυτού του εγκλήματος, που καθιστούν τις γυναίκες και τα κορίτσια πιο ευάλωτες στο trafficking,” σημείωσε η Virginija Langbakk, διευθύντρια του EIGE.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων trafficking και συνεχίζουν να επηρεάζονται δυσανάλογα. Η Έκθεση αυτή συνιστά τμήμα μία νέας σειράς δράσεων προτεραιότητας που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2017, και αντανακλά τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στην Κοινή Δήλωση που υπεγράφη από τους επικεφαλής δέκα Ευρωπαϊκών Οργανισμών τον προηγούμενο Ιούνιο. Θεωρώ πώς θα βοηθήσει τον μεγάλο αριθμό των γυναικών και κοριτσιών που υπέφεραν σε ασύλληπτο βαθμό από τους traffickers και τους κακοποιητές. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη-μέλη να μετασχηματίσουν σε πράξεις τις νομικές τους υποχρεώσεις για την υιοθέτηση μέτρων που συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου και συνυπολογίζουν την μορφή εκμετάλλευσης στην οποία έχουν υποβληθεί τα θύματα”, υπογράμμισε η Μύρια Βασιλειάδου, Συντονίστρια της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Trafficking).

Διαβάστε Επίσης  Διαμαρτυρία Γυναικείων οργανώσεων για την περαιτέρω υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν δικαίωμα σε βοήθεια, υποστήριξη και προστασία

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ανέλυσε τόσο την Οδηγία της ΕΕ κατά της Εμπορίας και Διακίνησης Ανθρώπων όσο και την Οδηγία για τα Δικαιώματα των Θυμάτων υπό τη διάσταση του φύλου. Το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε εξειδικευμένες συστάσεις υπό τη διάσταση του φύλου και του παιδιού για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν τις οδηγίες και να παρακολουθήσουν την πρόοδο τους. Και οι δύο Οδηγίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν συμπληρωματικά με στόχο να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητά τους να παρέχουν ένα πλαίσιο προστασίας. Οι εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση θα πρέπει επίσης να εντάσσονται σε μία ευρύτερη εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές μέσω της οποίας διαιωνίζεται η κατώτερη θέση των γυναικών έναντι των ανδρών και των στερεότυπων ρόλων. Η άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία “επιτρέπει” την δομική διάκριση έναντι των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής (EIGE, 2017). Αυτές οι διακρίσεις επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση των γυναικών σε ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διαβίωσης σε συνθήκες φτώχειας και της ευαλωτότητας σε καταστάσεις βίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλλευση (Orme and Ross-Sheriff, 2015).

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα κρίσιμο εμπόδιο για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών. Για την καταπολέμησή της, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα, καθώς και οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές και διακρίσεις εναντίον των γυναικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

sociapolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Υπέρ της παραμονής της ισότητας των φύλων ως διακριτής πολιτικής και της επιστροφής ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ στο Υπουργείο Εσωτερικών

Be the first to comment on "Trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση: ένα έμφυλο έγκλημα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!