Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018/2019 | Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Η αύξηση των μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται κατά 20 τοις εκατό λιγότερο από τους άντρες

Η πρόσφατη Παγκόσμια Έκθεση για τους Μισθούς της ILO είχε ως εύρημα πώς η αύξηση των μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν ασθμαίνουσα ενώ παράλληλα το έμφυλο χάσμα αμοιβών, που βρίσκεται στο επίπεδο του 20% παγκοσμίως, παραμένει απαράδεκτα υψηλό.

Η Έκθεση Global Wage Report 2018/19 έχει ως εύρημα πώς σε πραγματικούς όρους (προσαρμοσμένη ως προς τον πληθωρισμό) η αύξηση των μισθών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε σε 1,8 τοις εκατό το 2017 από 2,4 τοις εκατό το 2016. Τα ευρήματα βασίζονται σε δεδομένα από 136 χώρες.

Κατά την ανάλυση της αύξησης των μισθών, η Έκθεση είχε ως εύρημα πώς στις ανεπτυγμένες χώρες της G20 η αύξηση των πραγματικών μισθών μειώθηκε από το 0,9 τοις εκατό το 2016 σε 0,4 τοις εκατό το 2017. Αντιθέτως, στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες του G20, η αύξηση των πραγματικών μισθών κυμάνθηκε από 4,9 τοις εκατό το 2016 σε 4,3 τοις εκατό το 2017.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, οι μέσοι πραγματικοί μισθοί σχεδόν τριπλασιάστηκαν στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες της G20, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες της G20 αυξήθηκαν κατά μόλις 9 τοις εκατό, όπως δείχνει η Έκθεση. Όμως, σε πολλές οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι ανισότητες των αμοιβών παραμένουν υψηλές και συχνά οι μισθοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

 

Διαβάστε Επίσης: Οι εργαζόμενοι φτωχοί – Στατιστική Προσέγγιση

 

Απαράδεκτα υψηλά τα έμφυλα μισθολογικά χάσματα

Η έκθεση υπολογίζει τα έμφυλα μισθολογικά χάσματα μέσω καινοτόμων τρόπων και με μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας δεδομένα που καλύπτουν περίπου 70 χώρες και σχεδόν το 80% των έμμισθων υπαλλήλων παγκοσμίως. Βρίσκει πώς σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες συνεχίζουν να αμείβονται σχεδόν 20 τοις εκατό λιγότερο από τους άντρες.

“Το έμφυλο μισθολογικό χάσμα αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις κοινωνικής αδικίας των ημερών μας”

Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της ILO

 

Η έκθεση είχε ως εύρημα πώς στις χώρες υψηλού εισοδήματος το έμφυλο μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο στις ανώτερες μισθολογικές κλίμακες, ενώ στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος το έμφυλο μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο στους χαμηλότερα αμειβόμενα εργαζόμενους.

Χρησιμοποιώντας στατιστικά ευρήματα, η έκθεση καταδεικνύει επίσης πώς οι τυπικές ερμηνείες, όπως οι διαφορές στα επίπεδα εκπαίδευσης μεταξύ αντρών και γυναικών που εργάζονται σε αμειβόμενη απασχόλησηδιαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο για την επεξήγηση των έμφυλων μισθολογικών χασμάτων.

Ακόμη ένας παράγοντας με αυξημένη βαρύτητα για την επεξήγηση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος είναι η μητρότητα. Η Έκθεση δείχνει πώς οι μητέρες τείνουν να έχουν χαμηλότερους μισθούς εν συγκρίσει με τις μη-μητέρες. Αυτό το γεγονός μπορεί να σχετίζεται με μία πλειάδα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών στην πορεία του εργασιακού βίου, των μειωμένων ωρών εργασίας, της απασχόλησης σε ευέλικτες εργασίες φιλικές προς εργαζόμενες μητέρες που συνδυάζονται συχνά με χαμηλότερους μισθούς, ή τις στερεότυπες αποφάσεις για προαγωγή σε επίπεδο επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας περισσότερο ισότιμος καταμερισμός των οικογενειακών καθηκόντων μεταξύ αντρών και γυναικών θα οδηγούσε σε πολλές περιστάσεις τις γυναίκες να πραγματοποιούν τελικώς (ακόμη και εντελώς) διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές.

Είναι άξιο να σημειωθεί πώς, τα ευρήματα δείχνουν πώς ακόμη και πριν οι γυναίκες γίνουν μητέρες, υφίσταται μισθολογικό χάσμα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πώς θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις κατά το χρονικό σημείο εισόδου στην αγορά εργασίας.

 

Πηγή: ilo.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σεμινάριο | «Εισαγωγή στην πολιτική του φύλου: Φεμινισμός, επιτέλεση και κοινωνική αναπαραγωγή»

Be the first to comment on "Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2018/2019 | Διεθνής Οργάνωση Εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!