Υποβολή αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για α) το πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας» για τον απόδημο ελληνισμό και β) για εισδοχή φοιτητών σε διδακτορικά προγράμματα

30 Νοεμβρίου 2018 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για τον απόδημο Ελληνισμό και για υποψήφιους διδάκτορες, που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το νέο πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας προσφέρεται από το ΑΠΚΥ, σε συνεργασία με το γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτη Φωτίου, χωρίς κόστος για τον απόδημο Ελληνισμό. Ενδιαφέρει όλους όσοι δεν  έχουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα ή δεν την διδάχθηκαν επαρκώς και επιθυμούν να μάθουν να τη χειρίζονται με ευχέρεια. Η πρώτη Θεματική Ενότητα του προγράμματος με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα Ι» θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-2019).

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και υποψήφιοι, που ενδιαφέρονται για τα διδακτορικά προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ: α) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, β) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, γ) Θεατρικές Σπουδές και δ) Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν για έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-2019).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του

  • ιστοχώρου του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy
  • email admissions@ouc.ac.cy και
  • τηλεφωνικού κέντρου του ΑΠΚΥ στα τηλέφωνα +357 22411600 και +357 22411711

 

Διαβάστε Επίσης  Πιστοποίηση Πληροφορικής (ΑΣΕΠ-ΕΟΠΠΕΠ)| Νέα Τμήματα Σεπτεμβρίου με φυσική παρουσία καθηγητή, live ή/και elearning

Be the first to comment on "Υποβολή αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για α) το πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας» για τον απόδημο ελληνισμό και β) για εισδοχή φοιτητών σε διδακτορικά προγράμματα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!