Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων 2018

Μετάφραση/Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για να καταδειχθεί εάν και με ποιον τρόπο οι οικονομίες και οι κοινωνίες αναπτύσσονται. Διασφαλίζοντας την πλήρη ανάπτυξη και την κατάλληλη αξιοποίηση του 50% του παγκόσμιου αποθέματος ταλέντων έχει τεράστια συνάφεια με τη μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και προετοιμασία για το μέλλον των οικονομιών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων 2018 συγκρίνει 149 χώρες αναφορικά με την πρόοδο τους ως προς την ισότητα των φύλων σε τέσσερις θεματικές διαστάσεις/θεματικούς άξονες

(α) Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες, (β) Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα, (γ) Υγεία και Επιβίωση, (δ) Πολιτική ενδυνάμωση

Επιπρόσθετα, στην φετινή Έκθεση μελετώνται τα έμφυλα χάσματα δεξιοτήτων που σχετίζονται με το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Διαβάστε Επίσης  Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους στο «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο

Γράφημα 1 | Οι 10 χώρες με τα μικρότερα έμφυλα χάσματα στον κόσμο

108 Έτη: Η Αναμονή για την Ισότητα των Φύλων Μεγαλώνει καθώς Μειώνεται η Ισότητα στην Εργασία και την Πολιτική

  • Παρά την μικρή μείωση του παγκόσμιου έμφυλου χάσματος το 2018, αναλογικά λιγότερες γυναίκες από άντρες συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό ή στην πολιτική.
  • Συνολικότερα, το έμφυλο χάσμα στην οικονομία μειώθηκε το 2018 – πάντως, η πρόσβαση στην υγεία και εκπαίδευση, όπως και η πολιτική ενδυνάμωση “υπέστησαν” αντίστροφη πορεία.
  • Η Ισλανδία παραμένει η χώρα με την μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στον κόσμο.
  • Κατά τον υφιστάμενο ρυθμό αλλαγής, το παγκόσμιο έμφυλο χάσμα θα χρειαστεί 108 έτη για να γεφυρωθεί πλήρως – ενώ και η ισότητα των φύλων στο πεδίο της οικονομίας θα απαιτήσει 202 έτη.

Η στασιμότητα στο ποσοστό γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η μειούμενη αντιπροσώπευση των γυναικών στην πολιτική, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη ανισότητα στην πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση, αντισταθμίζουν τις βελτιώσεις την ισότητα των αμοιβών και στον αριθμό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, με το παγκόσμιο έμφυλο χάσμα να μειώνεται ελάχιστα κατά το 2018, βάσει των στοιχείων της Παγκόσμιας Έκθεσης για το Χάσμα των Φύλων, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2018.

Σύμφωνα με την Έκθεση, ο κόσμος έχει γεφυρώσει το 68% του έμφυλου χάσματος, όπως μετράται μέσω τεσσάρων διαστάσεων-κλειδιών: οικονομικές ευκαιρίες / πολιτική ενδυνάμωση/ εκπαιδευτικά επιτεύγματα και υγεία και επιβίωση. Παρότι αποτελεί μία οριακή βελτίωση από το 2017, τα στατιστικά είναι εν μέρει ενθαρρυντικά καθώς το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά από το πρώτο έτος έκδοσης της έκθεσης το 2006 κατά την οποία το χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών διευρύνθηκε.

Υπό τον υφιστάμενο ρυθμό μεταβολής, τα δεδομένα υποδεικνύουν πώς θα χρειαστούν 108 έτη για να γεφυρωθεί το συνολικό έμφυλο χάσμα και 202 έτη για να επιτευχθεί η ισότητα στην εργασία.

 

Γράφημα 2 | Συνολική Απόσταση του Κόσμου από την Ισότητα | Παγκόσμιο Έμφυλο Χάσμα

 

Από τους τέσσερις πυλώνες/διαστάσεις που μετρήθηκαν, μόλις ένας, αυτός των οικονομικών ευκαιριών – μειώθηκε ως προς το έμφυλο χάσμα. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς σε ένα μικρότερο εισοδηματικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών, που βρίσκεται σε ποσοστό περίπου 51% για το 2018, όπως και στον αριθμό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις/ρόλους, που βρίσκεται σε ποσοστό 34% παγκοσμίως.

Πάντως, στον ίδιο οικονομικό πυλώνα, τα δεδομένα υποδεικνύουν πώς αναλογικά λιγότερες γυναίκες από ότι άντρες συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Υπάρχουν ορισμένοι πιθανοί λόγοι για αυτό. Ένας από αυτούς είναι πώς η αυτοματοποίηση οδηγεί σε δυσανόλογο αντίκτυπο στους ρόλους που παραδοσιακά εκτελούνται από τις γυναίκες. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε αναπτυσσόμενα πεδία απασχόλησης που απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις STEM (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών).

Ακόμη ένας πιθανός λόγος είναι πώς οι υποδομές που απαιτούνται για να βοηθήσουν τις γυναίκες να εισέλθουν ή να επανεισέλθουν στο εργατικό δυναμικό – όπως οι υποδομές παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωμένων – είναι μη-ανεπτυγμένη και η μη-αμειβόμενη εργασία παραμένει πρωταρχική ευθύνη των γυναικών. Το επακόλουθο είναι πώς οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από πολλές οικονομίες για την γεφύρωση του εκπαιδευτικού χάσματος αποτυγχάνουν να οδηγήσουν σε βέλτιστες αποδόσεις υπό τη μορφή/εκροή της μεγέθυνσης.

Στους τέσσερις υποδείκτες, κατά μέσο όρο, η μεγαλύτερη ανισότητα φύλων εμφανίζεται στη διάσταση της Πολιτικής Ενδυνάμωσης, με ποσοστό που βρίσκεται στο 77,1%. Το χάσμα στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες είναι το δεύτερο μεγαλύτερο με ποσοστό 41,9%, ενώ τα χάσματα στα Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα και στην Υγεία και Επιβίωση είναι σημαντικά χαμηλότερα με ποσοστά 4,4% και το 4,6% αντίστοιχα. Μεταξύ τους, κατά μέσο όρο, μόνο το χάσμα στην Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες έχει μειωθεί κατά τι σε σχέση με πέρυσι.

 

Γράφημα 3 | Πρόοδος ως προς την Γεφύρωση του Παγκόσμιου Έμφυλου Χάσματος / Διαστάσεις – Πυλώνες

 

Από το STEM στην AI (Τεχνητή Νοημοσύνη): ένα νέο πεδίο για το παγκόσμιο έμφυλο χάσμα

Ενώ το έμφυλο χάσμα στο STEM είναι ευρέως καταγεγραμμένο, μία νέα ανάλυση που διεξήχθη σε συνεργασία με το LinkedIn υποδεικνύει ένα καταφανές έμφυλο χάσμα που αναπτύσσεται μεταξύ επαγγελματιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις γυναίκες να εκπροσωπούν μόνο το 22% του εργατικού δυναμικού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτό το χάσμα είναι τρείς φορές μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο κλάδο συσσώρευσης ταλέντων.

 

Διαβάστε Επίσης | Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων 2017

 

Στοιχεία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 78η θέση από τις 149 που συγκρίθηκαν στην Έκθεση. Η συνολική της βαθμολόγηση είναι 0,696 με το 1,00 να αντιστοιχεί στην πλήρη ισότητα.

Αναφορικά με τους υποδείκτες/ διαστάσεις:

α) Οικονομική Συμμετοχή και Ευκαιρίες | 64η θέση / βαθμός 0,684

β) Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα | 73η θέση / βαθμός 0,992

γ) Υγεία και Επιβίωση | 99η θέση / βαθμός 0,971

δ) Πολιτική Ενδυνάμωση | 88η θέση / βαθμός 0,138

 

Πηγή: The Global Gender Gap Report 2018 / World Economic Forum

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Υπηρεσίες εργασιακής στήριξης / συμβουλευτικής απασχόλησης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!