Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών 2018

“Η Μετανάστευση είναι μία ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση, τον δυναμισμό και την κατανόηση. Επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, ωφελώντας τόσο τις κοινότητες προέλευσης όσο και τις κοινότητες προορισμού.” — Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών – António Guterres

Σε ολόκληρη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, η μετανάστευση έχει αποτελέσει μία θαρραλέα έκφραση της θέλησης του ατόμου να υπερβεί τις δυσκολίες και να ζήσει μία καλύτερη ζωή. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, έχουν αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τον αριθμό των ανθρώπων που επιθυμούν και έχουν την ικανότητα να μετακινηθούν σε άλλα μέρη.

Η νέα αυτή εποχή έχει δημιουργήσει προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει επίσης λειτουργήσει και ως αφορμή να καταδείξει την ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, καθώς και των ευκαιριών που παρέχει για την συν-ανάπτυξη, δηλαδή, την συντονισμένη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τόσο στην χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα προορισμού.

Η μετανάστευση αποτελεί στις μέρες μας πεδίο αυξημένης προσοχής. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία του απρόβλεπτου, του επείγοντος, και της πολυπλοκότητας, οι προκλήσεις και οι δυσκολίες της διεθνούς μετανάστευσης απαιτούν την αυξημένη συνεργασία και συλλογική δράση μεταξύ χωρών και περιφερειών. Τα Ηνωμένα Έθνη επιτελούν ενεργά έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτό το πεδίο, με στόχο τη δημιουργία περισσότερου διαλόγου και αλληλεπιδράσεων μεταξύ χωρών και περιφερειών, καθώς και την προώθηση ανταλλαγής εμπειριών και ευκαιριών συνεργασίας.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε μία σειρά δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου για τις μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών μεγάλης κλίμακας για την ενίσχυση της προστασίας προσφύγων και μεταναστών. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι γνωστές ως η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για Πρόσφυγες και Μετανάστες (NY Declaration). Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης επαναβεβαιώνει τη σημασία του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και αντιπροσωπεύει μία δέσμευση από τα Κράτη Μέλη να ενδυναμώσουν και ενισχύσουν τους μηχανισμούς για την προστασία των ανθρώπων σε κίνηση. Ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση δύο παγκόσμιων συμφώνων το έτος 2018: το παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες και το παγκόσμιο σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση.

Διαβάστε Επίσης  Επείγουσα ανάγκη για αναθεώρηση του κοινωνικού συμβολαίου | Ετήσια Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας

Θεματική 2018 : Μετανάστευση με Αξιοπρέπεια

Το 2018, περίπου 3.400 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη χάσει τις ζωές τους παγκοσμίως. Για αυτό το λόγο το Θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών 2018 είναι η Μετανάστευση με Αξιοπρέπεια.

Η μεταχείριση κάθε μετανάστη/μετανάστριας με αξιοπρέπεια αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις που αντιμετωπίζουμε προτού οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία για την μετανάστευση. Η μετανάστευση αποτελεί το μέγιστο ζήτημα της εποχής μας, όπως και μία ώθηση προς την αξιοπρέπεια καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους να επιλέξουν να σωθούν, δίνοντας τους τη δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής έναντι της απομόνωσης.

Θα πρέπει να δώσουμε αξία σε αυτές τις επιλογές μέσω του σεβασμού μας προς αυτές, και σεβόμαστε αυτές τις επιλογές μεταχειριζόμενοι με αξιοπρέπεια όσους/όσες τις κάνουν πράξη. Καθώς εορτάζουμε αυτή τη μέρα, το κάλεσμα αφορά μία μετανάστευση ασφαλής, τακτική και αξιοπρεπής για όλους.

 

Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

un.org

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Πολωνία σηματοδοτεί σοβαρή οπισθοχώρηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!