Παγκόσμιες Εκθέσεις για αποτελέσματα ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης αποδεικνύεται πώς έχουν σοβαρό αντίκτυπο για τους μαθητές, τις κοινότητες και τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα. 

Bridge vs Reality: a study of Bridge International Academies’ for-profit schooling in Kenya by Education International & Kenyan National union of Teachers, (2016)

Η μελέτη της Education International και της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών της Κένυα, εξετάζει την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα του μοντέλου παροχής εκπαίδευσης της Bridge International Academies. Η πραγματικότητα διαφέρει πολύ από την υποτιθέμενη παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος στους πλέον μειονεκτούντες στην Κένυα, καθώς η μελέτη διαπιστώνει πώς οι υπηρεσίες είναι κακής ποιότητας, απρόσιτες για τους πολύ φτωχούς και μειονεκτούντες και είναι τελικώς υπερβολικά υψηλού κόστους για τις περισσότερες οικογένειες στις κοινότητες στις οποίες λαμβάνει χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αποκαλύπτει ότι στην Κένυα, οι μαθητές της Bridge International Academies διδάσκονται κατά ένα μεγάλο βαθμό από εκπαιδευτικούς δίχως απαραίτητα προσόντα – το 71,5% των εκπαιδευτικών βρέθηκε πώς δεν διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα. Το προσωπικό είναι εξουθενωμένο – εργάζεται κατά μέσο όρο 59 ώρες ανά εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί της Bridge International Academies είναι αναγκασμένοι να διδάσκουν ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα διδασκαλίας που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Τα μαθήματα γίνονται μέσω tablets, αφήνοντας λίγο, ή και καθόλου, χώρο για προσαρμογές που να ικανοποιούν τις μαθησιακές ανάγκες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας που αξιοποιείται δεν είναι εγκεκριμένο από την υπεύθυνη αρχή για τα προγράμματα διδασκαλίας της Κένυα (Kenyan curriculum authority). Στην πραγματικότητα, η υπεύθυνη αρχή για τα προγράμματα διδασκαλίας της Κένυα έχει καταλήξει πως: «Το μεγαλύτερο ποσοστό της διδακτέας ύλης της Bridge International Academies δεν είναι σχετικό με τους εκπαιδευτικούς στόχους των προγραμμάτων διδασκαλίας της Κένυα.»

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Schooling the poor profitably: the innovations and deprivations of Bridge International Academies in Uganda by Riep C. & Machacek M., (2016)

Η μελέτη αποκαλύπτει τη δράση της Bridge International Academies στην Ουγκάντα όπου πωλεί την δική της εκδοχή περί «εκπαίδευσης», ή την τυποποιημένη «Academy-in-a-Box» σε περίπου 12.000 μαθητές με καταβολή διδάκτρων σε 63 σχολεία. Οι καθηγητές της, δίχως κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, από εκπαιδευτικοί έχουν υποβαθμιστεί σε εκπροσώπους διανομής περιεχομένου και απλούς παρόντες σε τεστ με στόχο τη βαθμολόγηση. Ό,τι πολύ συχνά αναφέρεται ως «εξατομικευμένη μάθηση» δεν είναι κάτι περισσότερο από σενάρια μάθησης. Είναι ανησυχητικό πώς η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ένωση για την Παγκόσμια Εκπαίδευση Pearson, καθώς και οι δισεκατομμυριούχοι Zuckerberg και Bill Gates, υποστηρίζουν χρηματικά την Bridge με χρηματικό ποσό ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Partnership Schools for Liberia: a critical review, by Hook T.

Αυτή η έκθεση σχoλιάζει και αναλύει έγγραφα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Partnership Schools for Liberia. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς: διαφάνεια και λογοδοσία, φοιτητές και καθηγητές, και επεκτασιμότητα και βιωσιμότητα. Προσδιορίζει θέματα που σχετίζονται με την ικανότητα του Υπουργείου Παιδείας της Λιβερίας να ελέγχει τους φορείς παροχής εκπαίδευσης, με την διαφάνεια κατά την ανάθεση και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και πιθανές ανησυχίες όσον αφορά την εγγραφή, τις πολιτικές των εκπαιδευτικών, τις σχολικές υποδομές και τις χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των τοπικών και διεθνών φορέων παροχής εκπαίδευσης που δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Quality and Equalities: a comparative study of public and low-cost private schools in Lagos, by Unterhalter E., Robinson L., & Ibrahim J.

Η έκθεση δείχνει ότι από τη δεκαετία του 1980, υπήρξε ανεπαρκής δημόσια/κρατική παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λάγος της Νιγηρίας. Κατά την ίδια περίοδο, αναπτύχθηκε ένας τεράστιος ιδιωτικός τομέας, με πολύ περιορισμένη αποτελεσματική ρύθμιση. Εκτιμάται ότι λειτουργούν πλέον 18.000 ιδιωτικά σχολεία στο Λάγος, μία αύξηση της τάξης του 50% από το 2011. Η επέκταση αυτών των ιδιωτικών σχολείων υποστηρίχθηκε από χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ειδικότερα, το 2014, 3,45 εκατομμύρια λίρες από το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου (DFID) καταβλήθηκαν στην Bridge International Academies (BIA), διευκολύνοντας την είσοδο της στο Lagos.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Investing in the Crisis: Private participation in the education of Syrian refugees, by Menashy F. & Zakharia Z.

Αυτή η μελέτη διερευνά την πολύπλοκη αλληλεξάρτηση μεταξύ των συγκρούσεων και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα μέσω της περίπτωσης της εκπαίδευσης των Σύριων προσφύγων. Εκτιμάται ότι 900.000 παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες δεν έχουν εγγραφεί στο σχολείο, με τα ποσοστά εγγραφής των Σύριων προσφύγων να είναι μόλις 70% στην Ιορδανία, 40% στο Λίβανο και 39% στην Τουρκία (UNHCR, 2016). Παρόλο που η ιδιωτική εμπλοκή σε αυτό το πλαίσιο είναι προφανώς αυξανόμενη, η ακριβής φύση και η έκταση αυτής της συμμετοχής είναι ασαφής. Η έρευνα αυτή επιδιώκει να γίνει περισσότερο κατανοητό, ποιοι ιδιωτικοί φορείς εμπλέκονται στον τομέα, τις δραστηριότητες με τις οποίες οι ιδιωτικές εταιρείες και τα ιδρύματα υποστηρίζουν την εκπαίδευση, και τις λογικές και τα κίνητρα που οδηγούν στη συμμετοχή τους.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Corporatised education in the Philippines, by Riep C., Bhatta P.

Αυτή η έκθεση εξετάζει πώς, γιατί, και με ποιες συνέπειες,  διαμορφώνεται η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης στις Φιλιππίνες με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες, μέσω μιας ανάλυσης της Affordable Private Education Centers (APEC). Η APEC είναι μια κερδοσκοπική αλυσίδα ιδιωτικών σχολείων με χαμηλά δίδακτρα που ιδρύθηκε μέσα από μια κοινοπραξία μεταξύ δύο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, την Pearson Plc και τον όμιλο Ayala. 

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Nepal: Patterns of Privatisation in Education,  by Bhatta P. & Pherali T.

Η έρευνα αυτή παρέχει μια επισκόπηση της πορείας και των μορφών ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης στο Νεπάλ, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία με χαμηλά δίδακτρα και στους ομίλους ιδιωτικών σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να συμβάλει στην συνεχιζόμενη συζήτηση που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δικαιωμάτων των μαθητών στην ποιοτική εκπαίδευση, των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών σε ποιοτικές συνθήκες εργασίας, της ισότιμης πρόσβασης στα σχολεία και στη ρύθμιση των ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Education and training policy in the European Semester: Public investment, public policy, social dialogue and privatization patterns across Europe. By Stevenson, H.

Αυτή η έκθεση διερευνά τις επιδράσεις του πολιτικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτική Κατάρτισης, όπως και στη μεταβαλλόμενη φύση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και τις δημόσιες/ιδιωτικές εξελίξεις.

Διαβάστε την Έκθεση στα αγγλικά

 

Πηγή: ei-ie.org

Μετάφραση: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Παρουσίαση σε διεθνές Συνέδριο καινοτόμου προγράμματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα»

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!