Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας νέων μονάδων ψυχικής υγείας

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που ενδιαφέρονται να αναλάβουν

  1. την ανάπτυξη και τη λειτουργία εννέα (9) μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με συγχρηματοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπό των προϋποθέσεων αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020,
  2. την συνέχιση της λειτουργίας τριών (3) υφιστάμενων μονάδων ψυχικής υγείας (σχετ: 27,28)

βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου όπως αποτυπώνεται στο προοίμιο, να υποβάλουν σφραγισμένους φακέλους συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Χρόνος λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται η Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00 μμ. Οι φάκελοι συμμετοχής που είναι εκπρόθεσμοι επιστρέφονται σφραγισμένοι από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ο φάκελος συμμετοχής υποχρεωτικά οφείλει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΠΙΔ_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020: Η ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και σοφή επένδυση για το μέλλον

 

Be the first to comment on "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επιλογή φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας νέων μονάδων ψυχικής υγείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!