Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των μεταναστών

Ο ιστοχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όσους ασχολούνται με τα θέματα της μετανάστευσης.

Ο ιστοχώρος αυτός χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων).

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς που ασχολούνται με θέματα της ένταξης των μεταναστών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι ο διαδικτυακός τόπος αυτός λειτουργεί ως μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα που διευκολύνει την δικτύωση των φορέων, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για σχετικές πρακτικές, νόμους και μέτρα κοινωνικής ένταξης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο εθνικός συντονιστής για τον ιστοχώρο της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών από 1 Ιανουαρίου 2011.

 

Ακολουθήστε τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ιστοχώρου στο Facebook και στο  Twitter.

 

Διάρκεια έργου
1 Ιουνίου 2018 – 31 Μαρτίου 2019

Χρηματοδότηση
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Πηγή: eliamep.gr

Διαβάστε Επίσης  Οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε χρήστες με αναπηρία

Be the first to comment on "Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των μεταναστών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!