Μία νέα αρχή για την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και φροντιστές

 

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό στην αγορά εργασίας και σε θέσεις ανώτερης διοίκησης:

• Ο συνολικός δείκτης απασχόλησης των γυναικών παραμένει κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από αυτός των ανδρών.

 Το 31,1% των εργαζόμενων γυναικών εργάζονται υπό μερική απασχόληση έναντι του 8,2% των εργαζόμενων αντρών. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως τις γυναίκες με παιδιά.

• Ποσοστό μόλις άνω του 57,4% των γυναικών εργάζονται με πλήρη απασχόληση, συγκριτικά με το 75,5% των αντρών. Έτσι το χάσμα του δείκτη πλήρους απασχόλησης προσεγγίζει τις 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι υποχρεώσεις φροντίδας αποτελούν την αιτία για την διακοπή του επαγγελματικού βίου για περίπου το 31% των οικονομικά μη ενεργών γυναικών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι μόλις 4,5%.

Η ανάληψη δράσης δεν αποτελεί μονάχα ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί και μία οικονομική αναγκαιότητα: εκτιμάται πώς οι οικονομικές ζημίες που οφείλονται στο έμφυλο χάσμα στην απασχόληση ανέρχονται σε περίπου 370 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Η νέα Οδηγία αναμένεται να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς και τους φροντιστές καθώς δεν θα τους υποχρεώνει να επιλέγουν μεταξύ της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής τους πορείας.

Θέτει νέα ή υψηλότερα ελάχιστα πρότυπα για τη δημιουργία μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, μέσω της διατήρησης (αλλά) και της επέκτασης των υφιστάμενων δικαιωμάτων.

ΠΟΛΙΤΕΣ

 • Η νέα Οδηγία θα βελτιώσει τις συνθήκες των εργαζόμενων γονέων και των φροντιστών, και θα οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τις γυναίκες, υψηλότερες απολαβές και καλύτερες προοπτικές καριέρας (επαγγελματικής εξέλιξης).
 • Το έμφυλο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς και η έκθεση των γυναικών στη φτώχεια, θα μειωθούν.
 • Οι πατέρες θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και κίνητρα να συμμετάσχουν στην οικογενειακή ζωή.
 • Οι φροντιστές που φροντίζουν έναν συγγενή ηλικιωμένο, ασθενή ή με αναπηρία θα μπορούν να λάβουν άδεια από την εργασία τους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Η αύξηση του αριθμού των γυναικών στην αγορά εργασίας θα αυξήσει το διαθέσιμο δυναμικό ταλέντων.
 • Θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες.
 • Οι επιχειρήσεις θα προσελκύουν καλύτερα και θα διατηρούν περισσότερο τους εργαζόμενους.
 • Οι εργαζόμενοι θα απουσιάζουν λιγότερο από την εργασία τους και θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο, γεγονός που θα βελτιώσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

 • Τα δημόσια οικονομικά θα είναι περισσότερο βιώσιμα μέσω της μείωσης της ανεργίας και της αύξησης των φορολογικών εσόδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Η αύξηση της προσφοράς εργασίας θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.
 • Οι δημογραφικές προκλήσεις θα αντιμετωπισθούν μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου μας.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ;

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΕ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Άδεια Πατρότητας

Δεν υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για την άδεια πατρότητας σε επίπεδο ΕΕ

Οι εργαζόμενοι πατέρες θα μπορούν να λαμβάνουν άδεια πατρότητας για τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού τους.

Η άδεια πατρότητας θα αποζημιώνεται τουλάχιστον κατά το επίπεδο της άδειας ασθενείας.

Γονική άδεια

Τουλάχιστον 4 μήνες ανά γονέα, από τους οποίους ο 1 μήνας είναι μη μεταβιβάσιμος μεταξύ των γονέων

Τουλάχιστον 4 μήνες ανά γονέα, από τους οποίους οι 2 μήνες είναι μη-μεταβιβάσιμοι μεταξύ των γονέων. Οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να λάβουν την άδεια υπό ευέλικτες μορφές (πλήρης, μερική ή τμηματικά).
Δεν υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες για την αποζημίωση/πληρωμή. Οι 2 μη-μεταβιβάσιμοι μήνες της γονικής άδειας θα αποζημιωθούν σε επίπεδο που θα καθοριστεί από τα Κράτη Μέλη

Άδεια Φροντιστών

Μη ελάχιστα πρότυπα για τους φροντιστές σε επίπεδο ΕΕ (πλην περιπτώσεων “ανωτέρας βίας” που επιτρέπουν σύντομες άδειες για επιτακτικούς και απροσδόκητους οικογενειακούς λόγους)

 Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα για 5 εργάσιμες ημέρες άδειας φροντιστή/φροντίστριας ανά έτος.

Ευέλικτες Εργασιακές Ρυθμίσεις

Δικαίωμα αιτήματος για μειωμένο και ευέλικτο ωράριο εργασίας με την επιστροφή από την γονική άδεια.

Δικαίωμα αιτήματος εργασίας μερικής απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους

Όλοι οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά έως ηλικίας 8 ετών και όλοι οι φροντιστές θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την υλοποίηση των ακόλουθων ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων:

1. μειωμένες ώρες εργασίας
2. ευέλικτο ωράριο εργασίας
3. ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας

 

 

Μετάφραση/Επιμέλεια: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: European Commission – General Factsheets_SocialRights_WLB.

Διαβάστε Επίσης  Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!