Υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α΄ και Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής (-Γενικής Νοσηλείας,  Τραυματολογίας,  Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις), υποβάλλονται, σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄), από 21 Ιανουαρίου 2019 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 (κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας) στα κατωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ :

Α/Α

ΔΙΕΚ

ΕΑΡ ΕΞΑΜ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ.Ν.Ν.Θ.Α.

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής  Μονάδων  Εντατικής  Θεραπείας

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

2

Γ.Ν.Α.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Γ΄

  Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

3

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

4

Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Α΄ (30 κενές θέσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

5

Γ.. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α΄(30 κενές θέσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

6.

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Α΄(30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

6

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Α΄(30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας

 

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων & Παρηγορικής Φροντίδας - 10 Οκτωβρίου 2020 | Η Παρηγορική Φροντίδα στα δημόσια συστήματα υγείας

Be the first to comment on "Υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!