Διαφοροποιήσεις σημειώνονται στους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, 22 από τα 28 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν θεσμοθετήσει εθνικούς κατώτατους μισθούς: μόνο η Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχη θεσμοθέτηση. Τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ που διαθέτουν εθνικούς κατώτατους μισθούς μπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες ομάδες βάσει του μισθολογικού επιπέδου.

Εν γένει οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί βρίσκονται κάτω των 600 ευρώ στα Ανατολικά και άνω των €1 400 στα Βορειοδυτικά της ΕΕ

Τον Ιανουάριο του 2019, η Βουλγαρία διέθετε τον κατώτερο ακαθάριστο κατώτατο μισθό (€286) σε ολόκληρη την ΕΕ. Εννέα κράτη-μέλη, όλα στα ανατολικά της ΕΕ, ακολουθούν με κατώτατους μισθούς μεταξύ €400 και €600 ανά μήνα: Λετονία (€430), Ρουμανία (€446), Ουγγαρία (€464), Κροατία (€506), Τσεχία (€519), Σλοβακία (€520), Πολωνία (€523), Εσθονία (€540) και Λιθουανία (€555).

Σε πέντε ακόμη Κράτη-Μέλη, που βρίσκονται στα νότια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ €650 και λίγο πάνω από €1 000 μηνιαίως: Ελλάδα (€684), Πορτογαλία (€700), Μάλτα (€762), Σλοβενία (€887) και Ισπανία (€1 050).

Στα υπολειπόμενα επτά κράτη-μέλη, που όλα βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν άνω των €1 450 σε μηνιαία βάση: το Ηνωμένο Βασίλειο (€1 453), η Γαλλία (€1 521), η Γερμανία (€1 557), το Βέλγιο (€1 594), η Ολλανδία (€1 616), η Ιρλανδία (€1 656) και το Λουξεμβούργο (€2 071).

|| —> Συγκριτικά, ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός στις ΗΠΑ ήταν €1 098 σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο του 2019.

 

Οι κατώτατοι μισθοί εκφράζονται, γενικά, ως μηνιαίοι μισθοί για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή, πριν από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο· τα εν λόγω παρακρατούμενα ποσά διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί δημοσιεύονται από την Eurostat δύο φορές ετησίως. Αντικατοπτρίζουν την κατάσταση την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Συνεπώς, τροποποιήσεις των κατώτατων μισθών που εφαρμόζονται ανάμεσα στις δύο αυτές ημερομηνίες εμφανίζονται στην επόμενη εξαμηνιαία έκδοση στοιχείων.

 

Χαμηλότερα χάσματα στους κατώτατους μισθούς μόλις συνεκτιμηθούν οι διαφορές στα επίπεδα τιμών

Αναφορικά με τα 22 Κράτη-μέλη, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός στην ΕΕ ήταν κατά 7 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο.

Πάντως, οι διαφοροποιήσεις στους κατώτατους μισθούς στα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι σημαντικά μικρότεροι όταν συνεκτιμηθούν οι διαφορές στα επίπεδα τιμών: οι κατώτατοι μισθοί στα Κράτη Μέλη με χαμηλότερα επίπεδα τιμών μετατρέπονται σε σχετικώς υψηλότεροι όταν εκφράζονται σε όρους ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης (PPP), και σχετικώς χαμηλότεροι στα Κράτη Μέλη με υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Μέσω της εξάλειψης των διαφοροποιήσεων στα επίπεδα τιμών, οι κατώτατοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 557 ΜΑΔ – Μονάδων Αγοραστικής Δύναμης (PPS) ανά μήνα στη Βουλγαρία ως και 1644 ΜΑΔ (PPS) στο Λουξεμβούργο, γεγονός που σημαίνει πώς ο υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο.

 

Πηγή: Eurostat

socialpolicy.gr

Διαβάστε Επίσης  Σημείωμα Πολιτικής για τις Στεγαστικές Συνθήκες των παιδιών στην Ε.Ε

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!