Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη 2019

Τα τελευταία 25 χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο σοβαρό έμφυλο χάσμα που επηρεάζει τον επιστημονικό κλάδο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες και για τα διεθνή πολιτικά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, η πρόοδος των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη δεν έχει μόνο καθυστερήσει, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί με τη διεύρυνση του χάσματος των φύλων στον επιστημονικό τομέα.

H αναστροφή αυτής της τάσης και η αναγνώριση ενός δίκαιου ρόλου των γυναικών στην επιστήμη τόσο ως παράγοντες αλλαγής όσο και ως αποδέκτες υποστήριξης είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν υιοθετηθεί από όλες τις χώρες. 

Με βάση την έρευνα για το πρόγραμμα Hamilton του ιδρύματος Brookings, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλο το δίκτυο της καινοτομίας. Οι γυναίκες κατέχουν το 57% όλων των πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μόνο το 35% των πτυχίων στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Ως εκ τούτου, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 22% του εργατικού δυναμικού STEM και μόνο το 16% των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει περισσότερη σημασία για την πρόοδο, τις ισχυρές βιώσιμες οικονομίες και το ποιοτικό βιοτικό επίπεδο, από την καινοτομία.

Καθώς εισερχόμαστε στη Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, βρισκόμαστε σε ανεξερεύνητα νερά που προσφέρουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για τη δημιουργία πλούτου σε όσους μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων του κόσμου. Με την υιοθέτηση της Ατζέντας του 2030, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες των πολιτών ευθυγραμμίζονται για πρώτη φορά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και στη διάθεση πόρων για τη δημιουργία ελκυστικών αγορών και την αντιμετώπισή τους. Ορισμένες γυναίκες, με τη βαθιά κατανόησή τους για τις ανάγκες και τα προβλήματα των υποεξυπηρετούμενων περιοχών, κατέχουν μοναδικές θέσεις για να βοηθήσουν στην επίλυσή τους μέσω της καινοτομίας με “συγκεκριμένο σκοπό”. Για να γίνει αυτό, οι γυναίκες αυτές πρέπει να αποκτήσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που συνήθως αναπτύσσονται στους επιστημονικούς κλάδους ή να έχουν πρόσβαση σε πόρους STEM. Θα χρειαστούν επίσης παραγωγικά στοιχεία όπως το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και δίκτυα για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να ιδρύσουν επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν πλούτο.

Το δίκτυο γυναικείων ταλέντων για τους τομείς υψηλής ανάπτυξης και γεωγραφικές περιοχές θα πρέπει να είναι ο κύριος επενδυτικός στόχος για την επίτευξη των αποτελεσματικότερων αποδόσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν αποδείξει ότι η επένδυση στις γυναίκες αποτελεί έξυπνη οικονομία και μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς οι γυναίκες  επενδύουν τα κέρδη τους στις οικογένειές τους και στις κοινότητες τους, περισσότερο από τους άνδρες. Τείνουν επίσης να δημιουργούν επιχειρήσεις και να καινοτομούν με σκοπό.

Επιπλέον, απαιτούνται παρεμβάσεις, εργαλεία πολιτικής και εστιασμένα προγράμματα για τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των επενδύσεων, των αντιλήψεων σχετικά με τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία (STI). Πρέπει να θεσπιστούν πρακτικά μέτρα που ανταποκρίνονται άμεσα στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Οι βέλτιστες πρακτικές και οι καινοτόμες λύσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.

 

Πηγή: womeninscienceday.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Λευκορωσία: Αποδεικτικά Στοιχεία για εκστρατεία εκτεταμένων βασανιστηρίων κατά ειρηνικών διαδηλωτών/ριων

Be the first to comment on "Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!