Διεθνής Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων 2019

Κορίτσι στο Δημοτικό Σχολείο Olosioyoi στο Olepolos της Κένυας. Στο σχολείο αυτό, όλες οι μαθήτριες απορρίπτουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η επιβλαβής πρακτική για την υγεία και την ανάπτυξη τους. Φωτογραφία: Georgina Goodwin για το UNFPA.

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν την αλλοίωση ή την βλάβη των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους και αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών.

Αντικατοπτρίζει τη βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ των φύλων και αποτελεί μια ακραία μορφή διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Η πρακτική παραβιάζει επίσης τα δικαιώματά τους στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμά τους να είναι απαλλαγμένες από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και το δικαίωμά τους στη ζωή, όταν η διαδικασία οδηγεί σε θάνατο.

Παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνεται κυρίως σε 30 χώρες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η πρακτική FGM αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και ασκείται επίσης σε ορισμένες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων εξακολουθεί να υφίσταται σε πληθυσμούς μεταναστών που ζουν στη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Τον Ιούλιο του 2018, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συνέταξε την έκθεση “Εντατικοποίηση των παγκόσμιων προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων”. Αναφέρει ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό των πρακτικών αυτών θα πρέπει να στοχεύουν επίσης στις ομάδες των γυναικών και των κοριτσιών που κινδυνεύουν περισσότερο, ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγισσών και των μεταναστριών, των γυναικών που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες κοινότητες και των νέων κοριτσιών. Ομοίως, οι αρχές της οικουμενικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες στηρίζουν την Ατζέντα του 2030, ορίζουν ότι οι αρμόδιοι αντιμετωπίζουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, τους ισχύοντες πολιτιστικούς και κοινωνικούς κανόνες ή τη χώρα προέλευσης ή προορισμού.

Προκειμένου να προωθηθεί η εξάλειψη της πρακτικής FGM, απαιτούνται συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες με τη συμμετοχή ολόκληρων κοινοτήτων και με εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να δώσουν έμφαση στον κοινωνικό διάλογο και στη δυνατότητα των κοινοτήτων να ενεργούν συλλογικά για να τερματίσουν αυτή την επιβλαβή πρακτική. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και των κοριτσιών που υποφέρουν από τις συνέπειές της πρακτικής. Η πολιτική δέσμευση των κυβερνήσεων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής είναι απαραίτητη για τη μετατροπή των προσπαθειών τους σε συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου της μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων έως το 2030.

To UNFPA, από κοινού με τη UNICEF, ηγούνται του μεγαλύτερου παγκόσμιου προγράμματος για την επιτάχυνση της εγκατάλειψης της πρακτικής. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σήμερα στις 17 χώρες της Αφρικής και υποστηρίζει επίσης τις περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες.

Δείτε επίσης: Οικοδομώντας μια σταθερή και διαδραστική γέφυρα μεταξύ της Αφρικής και του κόσμου για την επιτάχυνση του τερματισμού της πρακτικής FGM έως το 2030

 

Η Ημέρα σχετίζεται επίσης με τους στόχους της τρέχουσας πρωτοβουλίας Spotlight, ενός κοινού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ένα από τα ειδικά θέματα της πρωτοβουλίας Spotlight αφορά τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο και τις βλαβερές πρακτικές στην υποσαχάρια Αφρική, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

 

Δείτε επίσης: The Spotlight Initiative: για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών

 

Μάθετε περισσότερα και υποστηρίξετε το τέλος του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στον ιστότοπο του UNFPA Born Complete.

 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες που ζουν σήμερα έχουν υποστεί κάποια μορφή FGM.
 • Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων μειώνεται σε πολλές χώρες. Εάν όμως παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού στις χώρες όπου συγκεντρώνεται θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των κοριτσιών που υποβάλλονται σε αυτήν την πρακτική.
 • 68 εκατομμύρια κορίτσια βρίσκονται σε κίνδυνο για ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων μεταξύ των ετών 2015 – 2030.
 • Οι χώρες με τον υψηλότερο επιπολασμό μεταξύ των κοριτσιών και των γυναικών ηλικίας 15 έως 49 ετών είναι η Σομαλία στο 98%, η Γουινέα στο 97%, το Τζιμπουτί το 93% και η Αίγυπτος στο 87%.
 • Το FGM πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε νεαρά κορίτσια στο διάστημα μεταξύ της βρεφικής ηλικίας και της ηλικίας των 15 ετών.
 • Τα κορίτσια που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες επιπλοκές όπως έντονο πόνο, σοκ, υπερβολική αιμορραγία, λοιμώξεις και δυσκολία στην ούρηση καθώς και μακροχρόνιες συνέπειες για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, όπως και την ψυχική τους υγεία.
 • Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει τις ρίζες του στις ανισότητες μεταξύ των φύλων και στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενισχύει τον περιορισμό στις ευκαιρίες των κοριτσιών και των γυναικών να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητές τους όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και το εισόδημα.
 • Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, αντιβαίνοντας τις καθιερωμένες αρχές, τους κανόνες και τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της μη διάκρισης λόγω φύλου – τα δικαιώματα στην υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή,  το δικαίωμα στην απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) του 2015 απαιτούν τον τερματισμό του FGM μέχρι το 2030 στο πλαίσιο του Στόχου 5 για την Ισότητα των Φύλων, Στόχος 5.3. Εξάλειψη όλων των  επιβλαβών πρακτικών, όπως ο παιδικός, πρόωρος και καταναγκαστικός γάμος καθώς και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων.
 • Η εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την υλοποίηση άλλων SDGs, οι οποίες επικεντρώνονται στην καλή υγεία και ευεξία, την ασφαλή μητρότητα, την ποιοτική εκπαίδευση, τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και την οικονομική ανάπτυξη.
 • Η κατάργηση του FGM ζητήθηκε από πολυάριθμες διακυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης, καθώς και σε τρία ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: un.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr 

 

Διαβάστε Επίσης  Κάθε κίνηση μετράει: Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στην Ελλάδα

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!