Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας / 2019 Διεθνές Έτος Αυτοχθόνων Γλωσσών

Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας, εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της UNESCO το 1999 και εορτάζεται σε όλο τον κόσμο από το 2000. Η UNESCO πιστεύει στη σημασία της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας για βιώσιμες κοινωνίες. Εντάσσεται στην αποστολή της για την ειρήνη και γι’αυτό εργάζεται για τη διατήρηση των διαφορών στους πολιτισμούς και τις γλώσσες που προάγουν την ανοχή και το σεβασμό προς τους άλλους.

Η γλωσσική ποικιλομορφία απειλείται ολοένα και περισσότερο καθώς όλο και περισσότερες γλώσσες εξαφανίζονται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση σε γλώσσα που μιλά ή καταλαβαίνει. Παρ ‘όλα αυτά, σημειώνεται πρόοδος στην πολυγλωσσική εκπαίδευση βασισμένη στη μητρική γλώσσα, με την αυξανόμενη κατανόηση της σπουδαιότητάς της, ιδιαίτερα στην πρώιμη εκπαίδευση, και μεγαλύτερη δέσμευση για την ανάπτυξή της στη δημόσια ζωή.

Πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες υπάρχουν μέσω των γλωσσών τους, οι οποίες μεταδίδουν και διατηρούν τις παραδοσιακές γνώσεις και πολιτισμούς με βιώσιμο τρόπο.

“Οι αυτόχθονες λαοί εξέφραζαν πάντοτε την επιθυμία τους για εκπαίδευση στις δικές τους γλώσσες, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών. Δεδομένου ότι το 2019 είναι το Διεθνές Έτος των Αυτοχθόνων Γλωσσών, το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας θα είναι οι αυτόχθονες γλώσσες ως παράγοντας ανάπτυξης, ειρήνης και συμφιλίωσης. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί ανέρχονται σε περίπου 370 εκατομμύρια και οι γλώσσες τους αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των περίπου 7.000 ζωντανών γλωσσών στον κόσμο. Πολλοί αυτόχθονες λαοί εξακολουθούν να υποφέρουν από περιθωριοποίηση, διακρίσεις και ακραία φτώχεια και είναι θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (…). Σε αυτήν τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, καλώ, όλα τα κράτη μέλη της UNESCO, τους εταίρους μας και τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών”. 

Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO

 

2019 Διεθνές Έτος των Αυτοχθόνων Γλωσσών

Οι γλώσσες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Δεν αποτελούν μόνο το πρώτο μας μέσο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, αλλά βρίσκονται επίσης στην καρδιά της μοναδικής ταυτότητας, της πολιτιστικής ιστορίας και της μνήμης κάθε ατόμου. Η συνεχιζόμενη απώλεια των αυτοχθόνων γλωσσών είναι ιδιαίτερα καταστροφική, καθώς οι περίπλοκες γνώσεις και πολιτισμοί που καλλιεργούν αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως στρατηγικοί πόροι για τη σωστή διακυβέρνηση, την οικοδόμηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι απώλειες αυτές έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών.

Ένα Διεθνές Έτος είναι ένας σημαντικός μηχανισμός αφιερωμένος στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και για την κινητοποίηση διαφόρων φορέων για συντονισμένη δράση σε όλο τον κόσμο. Το 2016, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο κήρυξε το 2019 ως το Διεθνές Έτος των Αυτοχθόνων Γλωσσών, βάσει σύστασης του Μόνιμου Φόρουμ για τα Ζητήματα των Αυτοχθόνων. Την εποχή εκείνη, το Μόνιμο Φόρουμ εξέφρασε την ανησυχία του ότι το 40% των εκτιμώμενων 6.700 γλωσσών στον κόσμο κινδυνεύουν να εξαφανιστούν – η πλειονότητα των οποίων ανήκε στους αυτόχθονους λαούς.

Το Διεθνές Έτος των Αυτοχθόνων Γλωσσών, που φιλοξενείται από την UNESCO σε συνεργασία με το Μόνιμο Φόρουμ, προσπαθεί να διατηρήσει, να υποστηρίξει και να προωθήσει τις αυτόχθονες γλώσσες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Το Διεθνές Έτος κινητοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να δράσουν σε πέντε βασικούς τομείς:

  1. Αύξηση της κατανόησης, της συμφιλίωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
  2. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση καλών πρακτικών. 
  3. Ενσωμάτωση των αυτοχθόνων γλωσσών σε μια τυπική ρύθμιση.
  4. Ενδυνάμωση μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων.
  5. Επεξεργασία νέων γνώσεων για την προώθηση της ανάπτυξης.

 

Περισσότερα για το Διεθνές Έτος Αυτοχθόνων Γλωσσών: https://en.iyil2019.org/

 

Πηγές: unesco.org, un.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Έκθεση της Επιτροπής: Η φύση της Ευρώπης απειλείται καθώς ο κόσμος καταγράφει το χειρότερο έτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές

Be the first to comment on "Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας / 2019 Διεθνές Έτος Αυτοχθόνων Γλωσσών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!