Χορήγηση Υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό πεδίο «Ανθεκτικότητα (Resilience) μαθητριών και μαθητών, ηλικίας 12 έως 16 ετών, από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fund allocation to the University of Thessaly – Overcoming Inequalities in the Labor Market Can Educational Measures Strengthen the Agency and Resilience of Migrants, Refugees and Their Descendants», με κωδικό ΕΛΚΕ 5939, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Γκόβαρη Χρήστο, ανακοινώνει τη χορήγηση Υποτροφίας –κατόπιν επιλογής – ενός υποψήφιου Διδάκτορα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό πεδίο «Ανθεκτικότητα (Resilience) μαθητριών και μαθητών, ηλικίας 12 έως 16 ετών, από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων».

Η υποτροφία χρηματοδοτείται από το National Centre of Competence in Research της Ελβετίας, στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα με το Παιδαγωγική Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 27.000 Ευρώ (Συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων) και η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 01/04/2019 έως 28/02/2022 (μήνες 35).

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα εγγραφεί ως υποψήφιος διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα
  • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή για άλλη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
  • Να μην έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 14η Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334,Βόλος

(Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403)

 

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!