1η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Μοσχάτου-Ταύρου

O Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς-Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας συνεργάστηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στο Μοσχάτο. 

Τι είναι οι ΤΟΜΥ;

Είναι οι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  (ΠΦΥ). Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας. Βασική τους αποστολή θα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους. Το τακτικό ωράριο των ΤOΜΥ είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες των ΤΟΜΥ παρέχονται από τις 8:00 έως τις 21:00, σε μία ή δύο βάρδιες ως ακολούθως: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00.

 

Δείτε επίσης: Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Τι παρέχουν οι ΤΟΜΥ;

Έργο των ΤΟΜΥ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

 • Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού.
 • Παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
 • Βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.

Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δε βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα.

Ειδικότερα, οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή, φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους ακόλουθους ενδεικτικούς άξονες:       

 1. την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την αγωγή της υγείας,
 2. την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.,
 3. την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
 4. τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, στην ΤΟΜΥ και κατ΄ οίκον,     
 5. την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,
 6. την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη ΤΟΜΥ και κατ’ οίκον,
 7. τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
 8. την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.,
 9. τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,
 10. την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας
 11. την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς απεξάρτησης,
 12. τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κ.Υ. αναφοράς,
 13. την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
 14. την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
 15. την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας και
 16. τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

 

Δείτε επίσης: Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Στελέχωση των ΤΟΜΥ

Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών που αποτελείται από:

 • Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους (οικογενειακοί ιατροί για τον ενήλικο πληθυσμό)                                                                                               
 • Παιδίατρο (οικογενειακός ιατρός για τον παιδικό πληθυσμό).

 Ο Οικογενειακός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο  σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας.                                                                        

 • Δύο (2) Νοσηλευτές/-τριες                                                                                                             
 •  Δύο (2) Επισκέπτες/-τριες Υγείας                                                                                     
 • Ένα (1) Κοινωνικό/-ή Λειτουργό                                                                                                   
 • Δύο (2) Διοικητικούς/-ές Υπαλλήλους                                                                                     

Οι παραπάνω επαγγελματίες συνεργάζονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας της ΤΟΜΥ.

Ποιοι και πώς εγγράφονται στις ΤΟΜΥ;

Ο πληθυσμός που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μια ΤΟΜΥ είναι το σύνολο του γενικού πληθυσμού εντός του Δήμου στον οποίο συγκροτείται η ΤΟΜΥ και μέχρι του ορίου των 12.000 ατόμων.  Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

Τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος εγγεγραμμένου πληθυσμού ΤΟΜΥ.

Η εγγραφή στην ΤΟΜΥ αφορά και τις λοιπές υπηρεσίες τις οποίες αυτή παρέχει, πλην των υπηρεσιών του Οικογενειακού Ιατρού ( είτε με την αίτηση εγγραφής στον Οικογενειακό Ιατρό που παρέχει υπηρεσίες στην ΤΟΜΥ είτε με διακριτή αίτηση εγγραφής στην ΤΟΜΥ)

 Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, στην οποία συμπληρώνονται:                                            

 1. Ο ΑΜΚΑ
 2. Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης) και συνοδεύεται με φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 3. Έγγραφο απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας και τηλέφωνο ή e-mail επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών  υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη.

1η ΤΟΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Το ωράριο λειτουργίας της μονάδας είναι 7:00-15:00 και του ιατρικού προσωπικού είναι 8:00-15:00.

Προς το παρόν η ΤΟΜΥ διαθέτει μόνο παιδίατρο κι αναμένεται η στελέχωση της από γενικό ιατρό ή παθολόγο. Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μόνο ΑΝΗΛΙΚΩΝ που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

Ταυτότητα ή Διαβατήριο ανηλίκου (εάν υπάρχει)
Ταυτότητα γονέα
ΑΜΚΑ ανηλίκου (από βιβλιάριο ασθενείας)
ΑΜΚΑ γονέα που ασφαλίζει τον ανήλικο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αποδεικτικό κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό ΔΥΟ)

Για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες (εξέταση, εμβολιασμό, συνταγογράφηση, αξιολόγηση εξετάσεων) απαιτείται ραντεβού στο τηλέφωνο 210 9409856. Για την εγγραφή δεν απαιτείται ραντεβού.

 

Διαβάστε Επίσης  Ο Π.Ο.Υ. καλεί για μαζική αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας

Be the first to comment on "1η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Μοσχάτου-Ταύρου"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!