6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

1η Ανακοίνωση – Πρόσκληση εργασιών

6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
«Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.etpe2019.primedu.uoa.gr

 

Διοργάνωση

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Σκοπός

Σκοπός του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές και παιδαγωγικές τάσεις και προοπτικές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Απευθύνεται

 • Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
 • Σε στελέχη της εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Σε επιμορφωτές προγραμμάτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εφαρμογών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που στο πλαίσιο των σπουδών τους ασχολούνται με τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

Θεματικές περιοχές

 1. Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη μάθηση
 2. Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 3. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0
 4. Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση
 5. Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην εκπαίδευση
 6. Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
 7. Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
 8. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 9. Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
 10. Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης
 11. Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση
 12. Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ
 13. STEM στην εκπαίδευση
 14.  ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην εκπαίδευση
 15. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν:

Α. Εισηγήσεις

 • Ερευνητικές Εργασίες (ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες)
 •  Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (εργασίες που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποτιμηθεί ως προς την εκπαιδευτική τους αξία)
 • Αναρτημένες εργασίες / posters: Υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους καθώς και ερευνητές και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν με μέλη της επιστημονικής κοινότητας ιδέες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο

Β. Επιμορφωτικές δράσεις

 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Προτείνεται η οργάνωση ανοιχτών συζητήσεων γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι επίκαιρο, καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια συνεδρίας 90 λεπτά. Για να δοθεί στη συνεδρία έμφαση στη συμμετοχή των συνέδρων, κάθε στρογγυλή τράπεζα προτείνεται να περιλαμβάνει το πολύ πέντε (5) εισηγητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το θέμα και την τεκμηρίωσή του, εισηγητές και σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεών τους.
 • Επιμορφωτικά Εργαστήρια (Tutorials): Επιμόρφωση σε ψηφιακά περιβάλλοντα – προϊόντα (κατά προτίμηση ΕΛ/ΛΑΚ) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το σκοπό του εργαστηρίου, το ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν και την εκπαιδευτική του προστιθέμενη αξία, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, την οργάνωσή του. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου EasyChair και θα αξιολογηθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και όσες θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σχετικό υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών: Έως 5 Μαΐου 2019
 • Ενημέρωση αποδοχής: 30 Ιουνίου 2019
 • Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά: 30 Ιουλίου 2019
 • Εγγραφές εισηγητών και συμμετεχόντων: 9 – 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Διεξαγωγή συνεδρίου: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου
Μαράσλειο Διδασκαλείο, Μαρασλή 4, Αθήνα, 10676

Εγγραφή – Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες.
Όλοι οι συγγραφείς των εργασιών που θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου θα λάβουν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση με τα στοιχεία τους και τον τίτλο της εργασίας τους. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες (μη-συγγραφείς) στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παρακολούθησης.

Συντονιστική επιτροπή συνεδρίου

 • Βουδούρη Αγγελική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γαλάνη Λία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γκιόλμας Αριστοτέλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ζαράνης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΔΣ ΕΤΠΕ
 • Κουτρομάνος Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΔΣ ΕΤΠΕ

Πληροφορίες

 • Ιστότοπος συνεδρίου: www.etpe2019.primedu.uoa.gr
 • E-mail συνεδρίου: etpe2019@primedu.uoa.gr
 • Εργαστήριο Πληροφορικής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 31 (ισόγειο)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3688527 (Δευτέρα έως και Τετάρτη: 10:00 – 13:30)
 • Κουτρομάνος Γεώργιος, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ (συντονιστής συνεδρίου), koutro@primedu.uoa.gr

 

 

Διαβάστε Επίσης  Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» | Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!