Εισαγωγή στο Ελληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» 2019-2020

Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης Capitole οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (ΦΕΚ 3777/τΒ΄/3-9-2018).

Στόχοι του Κοινού Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο», επιδιώκει να:

  • Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυμάτων. 
  • Διευκολύνει την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (συλλογικό και ατομικό εργατικό δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πολιτική, πολιτικές απασχόλησης στις εθνικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις). 
  • Ενθαρρύνει τη μετακίνηση διδασκόντων και ερευνητών που ετοιμάζουν τη διδακτορική τους διατριβή. 
  • Δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής προβληματισμών μεταξύ διδασκόντων των δύο Πανεπιστημίων.
  • Ιδρύσει μία μόνιμη ανταλλαγή δεδομένων των δύο Ιδρυμάτων. 
  • Καλλιεργήσει τις επαφές ειδικών στο αντικείμενο του Προγράμματος μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης. 
  • Επιτρέψει την κατάρτιση των κοινών προγραμμάτων έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης 1 – Capitole και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τίτλοι

Το κάθε Πανεπιστήμιο χορηγεί ξεχωριστό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα ενώ το αντίστοιχο Δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης – Capitole στη γαλλική γλώσσα.

H επιλογή των φοιτητριών / φοιτητών γίνεται κάθε χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Το ΠΜΣ δεν έχει τέλη εγγραφής και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στην Τουλούζη, ενώ αυτά του δευτέρου εξαμήνου στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα μαθήματα απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού εξαμήνου (θερινή περίοδο) οι φοιτητές επιλέγουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή εναλλακτικά να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση και να συντάξουν την έκθεση της πρακτικής άσκησης. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα, θα αποκτήσουν από το Σεπτέμβριο, τη φοιτητική ιδιότητα και στα δύο Ιδρύματα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή γίνεται μετά την εξέταση του φακέλου της υποψηφιότητας από την αρμόδια Επιτροπή υπευθύνων του Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν εμπρόθεσμα (με συστημένη επιστολή) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως 27 Μαρτίου 2019 στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Ισόγειο Κτηρίου Νομικής Σχολής, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη: «Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Κοινωνικού Δικαίου».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

Διαβάστε Επίσης  Το ΑΠΚΥ για το πλαίσιο αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!