Τα κύρια μηνύματα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής

Κοινή δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, της πρωθυπουργού της Ρουμανίας, κ. Βιορίκα Νταντσίλα, του γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ. Λούκα Βεσεντίνι και του προέδρου της BusinessEurope, κ. Πιέρ Γκατάζ την  Τετάρτη 20 Μαρτίου.

Το κύριο θέμα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής ήταν «Για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη που κοιτάζει μπροστά». Οι συζητήσεις διαρθρώθηκαν γύρω από τρία επιμέρους θέματα:

–  50 χρόνια κινητικότητας του εργατικού δυναμικού – αξιοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας

–  υλοποίηση επενδύσεων σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά

–  η νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο ως βάση για τη διαμόρφωση του νέου κόσμου της εργασίας.

 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τόνισε: «Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, επαναφέραμε τις κοινωνικές προτεραιότητες εκεί όπου ανήκουν: στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Έχουν δημιουργηθεί 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδά της από τις αρχές του αιώνα. Με την προκήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν πλέον συμφωνηθεί 25 πρωτοβουλίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή στον κοινωνικό τομέα. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα έχουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Οι γονείς και οι υπεύθυνοι φροντίδας θα έχουν νέες ευκαιρίες για να συνδυάσουν την εργασία με την ιδιωτική ζωή τους. Εκατομμύρια εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική προστασία, αλλά και καλύτερα προστατευμένοι από καρκινογόνες χημικές ουσίες. Συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Σας καλώ όλους να αξιοποιήσετε την πρόοδο αυτή, ενισχύοντας περαιτέρω την κοινωνική Ευρώπη τους επόμενους μήνες και τα χρόνια.»

 

Από την πλευρά της εκ περιτροπής προεδρίας, η πρωθυπουργός της Ρουμανίας, κ. Βιορίκα Νταντσίλα, υπογράμμισε τα εξής: «Η ρουμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επικεντρώνεται στη συνοχή, ως κοινή ευρωπαϊκή αξία για μια ασφαλή, δυναμική και ισχυρή Ένωση σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις διεθνές περιβάλλον. Οι προσπάθειες της προεδρίας αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, και, παράλληλα, στη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Tην επόμενη δεκαετία θα επέλθουν βαθιές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία μας, λόγω της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι αλλαγές αυτές θα θέσουν ουσιαστικές προκλήσεις και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για το μέλλον της Ευρώπης, την εσωτερική της ενοποίηση, καθώς και την επιβολή της θέσης της ως παγκόσμιου παράγοντα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εστιάσουμε σε καλά στοχοθετημένες επενδύσεις και στη συνεχή ανάπτυξη και προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Πρέπει να στηριχθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ως μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, με καλά διαρθρωμένους μηχανισμούς, οι οποίοι να υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να συμμετέχουν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι. Η σύνοδος κορυφής αντικατόπτριζε την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωσή μας, αλλά υπογράμμισε επίσης την προθυμία όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων να συνεργαστούν για την οικοδόμηση ενός ευημερούντος ευρωπαϊκού μέλλοντος.»

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC), κ. Λούκα Βισεντίνι, δήλωσε: «Η ΕΕ δεν έχει ακόμα επιτύχει η εργασία να είναι εγγύηση για αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει η ήπειρός μας καλύτερος τόπος διαβίωσης και εργασίας για τους εργαζομένους. Η απάντηση έγκειται σε περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, σε μια πραγματική βιομηχανική πολιτική, στην προοδευτική και δίκαιη φορολόγηση χωρίς μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε κάθε κράτος μέλος μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων για την αύξηση των μισθών, την τόνωση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση της ανισότητας. Σημαίνει επίσης την προορατική διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απαλλαγής της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές, έτσι ώστε κανένας πολίτης και καμία περιοχή να μην μείνει στο περιθώριο.»

 

Ο πρόεδρος της BusinessEurope, κ. Πιέρ Γκατάζ, εκπρόσωπος των εργοδοτών (BusinessEurope, CEEP, UEAPME), δήλωσε: «Η ΕΕ υστερεί ως προς την ικανότητά της να αναπτύσσει εταιρείες με ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάκαμψη καθυστερεί. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει η ήπειρός μας καλύτερος τόπος για τη σύσταση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η απάντηση έγκειται στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις με αποδοτικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας ώστε να ενισχυθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Αυτό απαιτεί εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση της παραγωγικότητας, μια πιο στρατηγική βιομηχανική πολιτική, την ενσωμάτωση των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και, τελικά, την προώθηση των συζητήσεων σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Σημαίνει επίσης τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας μας και την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς αυτό έχει ουσιαστική σημασία εάν θέλουμε να έχουμε σταθερή μελλοντική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.»

Διαβάστε Επίσης  Κείμενο καταδίκης της «αντιδημοκρατικής απαγόρευσης συναθροίσεων»

Ιστορικό

Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν από το εαρινό και το φθινοπωρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ηγετών των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και της χώρας που θα την ασκήσει αμέσως μετά.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσφατη τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής διατίθενται εδώ.

 

Πηγή: europa.eu

Διαβάστε Επίσης  Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη

Be the first to comment on "Τα κύρια μηνύματα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!