39 θέσεις εργασίας για Νομικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, η οποία στελεχώνεται από νομικούς όλων των κρατών μελών της Ένωσης, επικουρεί το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους και συμβάλλει στη διάδοση της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, καλείται να αναλαμβάνει την προκαταρκτική ανάλυση των νέων υποθέσεων και να διενεργεί έρευνα, κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου, σε σχέση με τις υποθέσεις των οποίων έχουν επιληφθεί τα εν λόγω δικαιοδοτικά όργανα. Η εν λόγω έρευνα μπορεί να αφορά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, ακόμη δε και τρίτων χωρών, με προσέγγιση συγκριτικού δικαίου.

Η Διεύθυνση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση της νομολογίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου με τη διεξαγωγή συστηματικής ανάλυσης των αποφάσεών τους και με την ανάπτυξη εργαλείων έρευνας. Είναι επίσης υπεύθυνη για σειρά βάσεων δεδομένων.

Επιθυμητός Αριθμός Επιτυχόντων:

Α/Α Κατηγορία Δικαίου Βαθμός AD 5 Βαθμός AD 7
1 Κυπριακό Δίκαιο 3 3
2 Ελληνικό Δίκαιο 3 3
3 Ουγγρικό Δίκαιο 3 3
4 Ιταλικό Δίκαιο 4 4
5 Λετονικό Δίκαιο 3 3
6 Πολωνικό Δίκαιο 4 3

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν διαγωνισμό και έναν βαθμό.

Οι προσληφθέντες νομικοί θα επικουρούν το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων τους και θα συμβάλλουν στη διάδοση της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:

  • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
  • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
  • γνωρίζουν άριστα τη μητρική τους γλώσσα και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο B2),
  • έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο για την αίτηση που αφορά τον Βαθμό AD 5,
  • έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο για την αίτηση που αφορά τον Βαθμό AD 7, ακολουθημένο τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα.

 

Μισθός: €4.800 – €5.800

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Προθεσμία: 9 Απριλίου 2019

Πατήστε εδώ | Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε Επίσης  EU4Health: το Κοινοβούλιο στρέφει την ΕΕ προς ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υγείας

Be the first to comment on "39 θέσεις εργασίας για Νομικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!