Συνέντευξη με τον Δημήτρη Μακρυστάθη, πρόεδρο του Δικτύου Νέων Ελλάδας Youthnet Hellas

Τον προηγούμενο μήνα, και συγκεκριμένα στις 30 Μαρτίου 2019, το Youthnet Hellas παρουσίασε την “Αναφορά για τον Τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα” για το διάστημα 2016-2018, μια σημαντική συγγραφή από μέλη του Δικτύου που παρουσιάζει τις εξελίξεις που αφορούν τη νεολαία στη χώρα μας. 

Στα πλαίσια της παρουσίασης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Δικτύου Νέων Ελλάδος, κύριο Δημήτρη Μακρυστάθη. 

 

Πείτε μας λίγα λόγια για τις δράσεις της Youthnet Hellas.

Το Youthnet Hellas ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του πριν 10 χρόνια με κύριο σκοπό την ενεργοποίηση των νέων στην κοινωνία, την παρακολούθηση των πολιτικών για τη νεολαία, καθώς και την παροχή αξιόπιστης και χρήσιμης πληροφόρησης στους νέους. Όλα αυτά τα χρόνια, οι δράσεις μας κινούνται γύρω από αυτούς τους άξονες και αφορούν κυρίως:

  • Την προαγωγή και εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έμπειροι εκπαιδευτές μας παρέχουν εκπαιδεύσεις κυρίως για την καταπολέμηση του φαινομένου της ρητορικής μίσους.
  • Την παροχή ευκαιριών κινητικότητας στους νέους. Περισσότεροι από 1500 νέοι όλα αυτά τα χρόνια ταξίδεψαν μέσω του Youthnet Hellas με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος σε διάφορες χώρες τις Ευρώπης μέσω του προγράμματος Erasmus+, εκπαιδεύτηκαν, διασκέδασαν και εμπλούτισαν το βιογραφικό τους.
  • Την παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών για τη νεολαία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε ενεργά και εκπροσωπούμαστε στα ανώτερα όργανα και ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να ακούγεται η φωνή της νεολαίας στα όργανα λήψης των αποφάσεων.
  • Την ενημέρωση για ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης και συμμετοχής, μέσα από ένα εύχρηστο site και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των νέων στη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα επεκτείνουμε τις δράσεις μας και σε νέους τομείς, όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, βασικός μας στόχος εξαρχής ήταν η καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, πάντα προς όφελος των νέων και της ενδυνάμωσής τους. Έτσι, επιδιώκουμε τις συνέργειες, δημιουργούμε δίκτυα δράσης και ανταποκρινόμαστε συνεχώς στα καλέσματα άλλων φορέων και οργανώσεων για κοινή και συντονισμένη δράση.

 

Γιατί είναι σημαντική η αναφορά και η επικαιροποίηση των στοιχείων για τις δράσεις στον τομέα της νεολαίας;

Η οργανωμένη καταγραφή των πολιτικών για τη νεολαία και των αντίστοιχων δράσεων, στρατηγικών και πρωτοβουλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα μιας και οι νέοι αποτελούν ένα από τα πιο δραστήρια κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό που ξεκίνησε ως εθελοντική πρωτοβουλία από του Youthnet Hellas το 2010, πήρε σάρκα και οστά με τον πιο επίσημο τρόπο όταν το Συμβούλιο της Ευρώπης πραγματοποίησε αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών για τη νεολαία στην Ελλάδα το 2014.

Η σημασία, επομένως, της ύπαρξης της Αναφοράς και της περιοδικότητάς της φαίνεται ξεκάθαρα από το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι διεθνείς οργανισμοί για ανάλογες πρωτοβουλίες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την ανταπόκριση των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, αποδεκτών των έντυπων εκδόσεων των Αναφορών του Youthnet Hellas. Ταυτόχρονα, η ευθύνη μας ως μη κυβερνητική – μη κερδοσκοπική, καθαρά εθελοντική οργάνωση μεγαλώνει, καθώς είναι απολύτως αναγκαίο η όλη προσπάθεια να χαρακτηριστεί από μια αίσθηση αντικειμενικότητας και ρεαλιστικής καταγραφής των πεπραγμένων της Νεολαίας στη χώρα μας.

Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη κοινωνική ομάδα, οι νέοι αλλάζουν στάση και συμπεριφορά με το χρόνο. Αυτό που το 2016 θεωρούνταν καινοτομία, πιθανότατα τώρα να έχει καταστεί ξεπερασμένο. Οι νέοι αλλάζουν διαρκώς και συμπαρασύρουν την κοινωνία πολλές φορές δημιουργώντας νέες τάσεις. Η “δουλειά” μας ως οργάνωση Νεολαίας έγκειται να εντοπίζουμε έγκαιρα και να καταγράφουμε αυτές τις τάσεις, να αναδεικνύουμε νέες αξιόλογες πρωτοβουλίες και το έργο άλλων οργανώσεων που αγωνίζονται, όπως εμείς, καθημερινά για να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους προς τους νέους και να τους παρέχουν νέες ευκαιρίες μάθησης, συμμετοχής και εξέλιξης.

Το δύσκολο αυτό έργο, ευτυχώς, αναγνωρίζεται και επιδοκιμάζεται διαρκώς όλο και περισσότερο (κυρίως στο εξωτερικό) και συμβάλλει στην μεγαλύτερη αναγνώριση του Youthnet Hellas μέσα από μια σειρά σημαντικών διεθνών τιμητικών διακρίσεων.

 

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε (εάν και εφόσον) για την ολοκλήρωση του έργου της αναφοράς;

Η διαδικασία της έρευνας και συγγραφής της Αναφοράς είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα. Διαρκεί περίπου τέσσερις μήνες και διεξάγεται ανεξάρτητα από τις υπο-ομάδες εργασίας της Αναφοράς. Η κυριότερη πρόκληση που συναντήσαμε τόσο σε αυτή την έκδοση, όσο και στις προηγούμενες ήταν η συγκέντρωση επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων. Βασιζόμενοι σε πληροφορίες ελεύθερες στο διαδίκτυο, αλλά και σε φυσική επικοινωνία με θεσμικούς φορείς και άλλες ΜΚΟ, συλλέξαμε μεγάλο όγκο πρωτογενών δεδομένων και προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και αξιόπιστα το γίγνεσθαι στο χώρο της ελληνικής νεολαίας.

Μια άλλη βασική πρόκληση, που ωστόσο δεν αποτελεί ισχυρό εμπόδιο, είναι η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των συγγραφέων. Δεκατέσσερις νέοι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, κατάφεραν πρώτα απ’ όλα να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και τελικά να συνεργαστούν για ένα κοινό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που μάς επιτρέπουν να εργαζόμαστε από απόσταση εξίσου αποτελεσματικά και γρήγορα.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα μας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις και λάθη και πιστεύω πως το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ πρέπει να τονιστεί πως σε καμία περίπτωση η Αναφορά μας δεν αποτελεί επιστημονική εργασία παρ’ όλο που ακολουθεί αμιγώς ερευνητική προσέγγιση και συνεπώς εξαντλητική έρευνα.

 

Ποιες είναι, όπως παρουσιάζονται μέσω των ευρημάτων σας, οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Νεολαία στην Ελλάδα; Υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή κατά την τελευταία τριετία;

Η Νεολαία στην Ελλάδα συνεχίζει να πλήττεται από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το φαινόμενο του brain drain, τον μεγάλο αριθμό των ΝΕΕΤs (νέοι εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης), καθώς και από άλλα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε σε τέσσερις τομείς που αντικατοπτρίζουν ίσως τις πιο σημαντικές προκλήσεις του σήμερα για τους νέους: νεανική ανεργία, brain drain, ρητορική μίσους και κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά τη νεανική ανεργία, οι νέοι πιστεύουν πως για αυτήν ευθύνονται κυρίως η οικονομική κρίση και η έλλειψη θέσεων εργασίας, ενώ σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία παρατηρούμε μια πτώση των ποσοστών της αναξιοκρατίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Σταθερά οι δομές αντιμετώπισης της ανεργίας και επαγγελματικής προώθησης θεωρούνται ανεπαρκείς, όπως και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας αναποτελεσματικές. Ως λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας προτείνονται κατά κύριο λόγο οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ενώ  αισθητή είναι η μείωση της πεποίθησης για σύνδεση πανεπιστημίου-αγοράς εργασίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Σχετικά με το brain drain, οι νέοι εντοπίζουν ακριβώς τις ίδιες αιτίες με την ανεργία, ενώ θεωρούν όλο και περισσότερο πως αυξάνονται οι δημογραφικές συνέπειες που αυτό θα έχει. Ακολουθούν η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση της δυναμικότητας της οικονομίας ως μελλοντικός κίνδυνος για τη χώρα μας. Τρεις στους τέσσερις πιστεύουν ότι οι νέοι που μεταναστεύουν βρίσκουν στη χώρα της επιλογής τους ικανοποιητικές εργασιακές και βιωτικές συνθήκες, ενώ ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι οι νέοι που μετανάστευσαν δεν θα επιστρέψουν πάλι στην Ελλάδα μελλοντικά!

Το φαινόμενο της ρητορικής μίσους καταδεικνύει πόση δουλειά χρειάζεται να γίνει ακόμα στην προάσπιση και εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει πως η οικονομική κρίση έχει συμβάλει πολύ (ή πάρα πολύ) σε φαινόμενα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, ενώ επίσης θεωρεί ότι ο πολιτικός διάλογος σήμερα και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα προωθούν σε μεγάλο βαθμό τη ρητορική μίσους! Ενδεικτικά, ένας στους τέσσερις αντιλαμβάνεται καθημερινά φαινόμενα ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο! Οι πρόσφυγες, τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι οικονομικοί μετανάστες και οι αλλόθρησκοι είναι, κατά την άποψη των νέων, οι ομάδες πληθυσμού που αποτελούν τα συχνότερα θύματα της ρητορικής μίσους στην Ελλάδα, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό που πρέπει να μας ενεργοποιήσει.

H κλιματική αλλαγή και η καταπολέμησή της, μέσω της στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης, φαίνεται πως απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους. Το 77% πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις για την Ελλάδα με την ακτογραμμή και το θαλάσσιο περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και τα δάση να θεωρούνται οι τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις συνέπειές της. Ενθαρρυντικό είναι πως μεγάλη μερίδα των νέων έχει διακόψει τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης, κάνει ανακύκλωση και χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελούν τα πιο δημοφιλή μέσα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ ελάχιστοι πιστεύουν πως οι ΣΔΙΤ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας θα συνδράμουν καταλυτικά στην κατεύθυνση αυτή.

Από τα παραπάνω ευρύματα καθίσταται προφανές πως οι νέοι είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι και ανήσυχοι για τα κοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα. Σίγουρα τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε αυτούς τους τέσσερις τομείς που ερευνήσαμε στο πλαίσιο της Αναφοράς μας, μιας και ζητήματα, όπως η ισότητα των φύλων, απασχολούν όλο και περισσότερο τους νέους σήμερα. Σε μελλοντικές εκδόσεις θα γίνει προσπάθεια να καλύψουμε περισσότερα από αυτά τα ζητήματα εκτενέστερα.

Η “Αναφορά για τον Τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα 2016-2018” είναι διαθέσιμη δωρεάν εδώ

 

Διαβάστε Επίσης  Μακρύς ο δρόμος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλη την ΕΕ

Be the first to comment on "Συνέντευξη με τον Δημήτρη Μακρυστάθη, πρόεδρο του Δικτύου Νέων Ελλάδας Youthnet Hellas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!