Τι κάνει η ΕΕ για τα άτομα που ζουν με την κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι συνήθης: περίπου ένας στους 20 ανθρώπους στην ΕΕ ζει με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη προκαλεί μεγάλη οδύνη στο άτομο που υποφέρει από αυτήν, αλλά και χαμηλές επιδόσεις στην οικογενειακή, την ακαδημαϊκή ή την επαγγελματική του ζωή, με αρνητικές επιπτώσεις για τις σχέσεις του και την ικανότητά του να βιοποριστεί.

Η ΕΕ προάγει την ψυχική υγεία με διάφορους τρόπους. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2008, ζητούσε την ανάληψη δράσης, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη της κατάθλιψης και της αυτοκτονίας, εφόσον η κατάθλιψη αποτελεί μία από τις πλέον κοινές και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, καθώς και πρωτεύοντα παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονικές συμπεριφορές. Το σύμφωνο ακολουθήθηκε από τριετή κοινή δράση (2013-2016) στην οποία συμμετείχαν 51 εταίροι από ολόκληρη την Ευρώπη. Ένας από τους τομείς στους οποίους εστίασε ήταν ο τομέας «κατάθλιψη, αυτοκτονία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας».

Η κοινή δράση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλαισίου δράσεων για την ψυχική υγεία και ευεξία, με συστάσεις πολιτικής τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι χώρες της ΕΕ. Για να στηρίξει την εφαρμογή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τον μηχανισμό «EU Compass» για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας (2015–2018). Το εργαλείο φωτίζει θέματα όπως η κατάθλιψη και η ανθεκτικότητα· οι τοπικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας· η πρόληψη των αυτοκτονιών· και η ψυχική υγεία στο εργασιακό και σχολικό περιβάλλον.

Η ψυχική υγεία αποτελεί επίσης προτεραιότητα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το iFightDepression, που αναπτύχθηκε με χρηματοδοτική στήριξη από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία, είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά όσους πάσχουν από ελαφράς έως μέτριας μορφής κατάθλιψη να διαχειριστούν μόνοι τους τα συμπτώματά τους. Το PReDicT, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», έχει στόχο τη βελτίωση της θεραπείας της κατάθλιψης με τεχνολογίες που έχουν επίκεντρο τον ασθενή.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

ΑΡΧΕΙΟ ΗΧΟΥ

Μήπως ανησυχείτε ότι κάποιος γνωστός σας υποφέρει από κατάθλιψη; Η ΕΕ επιδιώκει την προαγωγή της ψυχικής υγείας με διάφορους τρόπους:

 

Πηγή: what-europe-does-for-me.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Be the first to comment on "Τι κάνει η ΕΕ για τα άτομα που ζουν με την κατάθλιψη"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!