Έμφυλες Διαφοροποιήσεις στους Καθοριστικούς Παράγοντες και Συνέπειες της Υγείας και Ασθένειας

Σύνοψη

Η συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο που αναπτύχθηκε υπό τον άξονα του φύλου και των τροπικών ασθενειών για την ανάλυση των μη-μεταδοτικών ασθενειών και παθήσεων σε αναπτυσσόμενες και βιομηχανοποιημένες χώρες. Το πλαίσιο καταδεικνύει πώς το φύλο διαπλέκεται με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και βιολογικούς καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες των τροπικών ασθενειών για τη δημιουργία διαφορετικών αποτελεσμάτων για την υγεία σε άνδρες και γυναίκες. Ενώ προγενέστερα το πλαίσιο περιοριζόταν σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι τροπικές μεταδοτικές παθήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερο επιπολασμό, η παρούσα εργασία καταδεικνύει πώς το φύλο επιδρά σημαντικά στους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες για την υγεία και την ασθένεια και στις βιομηχανοποιημένες χώρες. Η εργασία πραγματοποιεί ανασκόπηση ενός μεγάλου αριθμού μελετών για την αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και καθοριστικών παραγόντων και συνεπειών των χρόνιων παθήσεων και δείχνει πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές προσεγγίσεις στην πρόληψη, θεραπεία, και αντιμετώπιση των ασθενειών. Συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα χρόνιων παθήσεων σε κάθε ενότητα με αναφορά τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε βιομηχανοποιημένες χώρες.

 

Διαβάστε την εργασία εδώ –> ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

 

Διαβάστε Επίσης  Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη

Be the first to comment on "Έμφυλες Διαφοροποιήσεις στους Καθοριστικούς Παράγοντες και Συνέπειες της Υγείας και Ασθένειας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!