Αξιολόγηση, Βραχυχρόνια Προγράμματα Υποστήριξης και Παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης όλων σχεδόν των ειδικοτήτων και ΠΕ που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι σημαντικό η συζήτηση να μεταφερθεί στο πεδίο της πραγματικής εκπαίδευσης, στο σχολείο. Πόσο έτοιμοι είναι οι νεοεισερχόμενοι στην ειδική αγωγή, αλλά και οι μετακινούμενοι, από τη γενική εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους; Να συνεργαστούν με τις/τους συναδέλφους τους προς όφελος όλων των μαθητών τους;

Ας πάρουμε την περίπτωση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί αριθμητικά καλύπτουν το 50% των εγγεγραμμένων μαθητών στα τμήματα ένταξης. Ακόμα, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε επικινδυνότητα, και αναμένουν τις διαδικασίες διάγνωσης. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε μέχρι να έρθει η ώρα της διάγνωσης και βέβαια, μετά τη διάγνωση, τι;

Το θεσμικό πλαίσιο, προσφέρει τις απαντήσεις: Η ΕΔΕΑΥ του σχολείου διαμορφώνει βραχυχρόνια προγράμματα και μελετά πώς ο μαθητής/η μαθήτρια ανταποκρίνεται σε αυτά. Έτσι, γίνεται ή όχι παραπομπή στο ΚΕΣΥ για να συνεχιστεί η διαδικασία της αξιολόγησης και διάγνωσης.

Εδώ αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα: Πώς γίνεται η ανίχνευση και ο εντοπισμός των μαθητών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα; Υπάρχουν τα κατάλληλα ανιχνευτικά εργαλεία και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Τι είναι τα βραχυχρόνια προγράμματα; Πώς διαμορφώνονται; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Πώς επιλέγονται οι διδακτικοί στόχοι; Πώς υλοποιούνται οι κρίσιμες διδακτικές αποφάσεις που λαμβάνονται; Ποιες στρατηγικές προτείνονται για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στη Γλώσσα ή/και στα Μαθηματικά;

Οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης, οι ειδικοί παιδαγωγοί των τμημάτων ένταξης, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές, καλούνται να προσφέρουν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, για το οποίο δεν έχουν (τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτών) την αντίστοιχη κατάρτιση και εκπαίδευση.

Ευτυχώς προσφέρονται αρκετά μεταπτυχιακά και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν αυτό το περιεχόμενο. Ένα αντίστοιχο, πολύ γνωστό επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά».

Το πρόγραμμα αυτό, έρχεται να προσφέρει σύγχρονη και αποτελεσματική επιμόρφωση και εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους ειδικούς παιδαγωγούς της Δευτεροβάθμιας, και στα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, στα θέματα της διαχείρισης και αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών στην Τάξη και το Τμήμα Ένταξης και τις νέες μορφές υποστήριξης όπως είναι οι ΕΔΕΑΥ και οι τριμελείς επιτροπές των σχολείων, που είναι επιφορτισμένες με το έργο της σύνταξης των βραχυχρόνιων εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης (αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής) καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, της ΕΔΕΑΥ, καθώς και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών σχολικών δομών.

Έχει στόχο την εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης
και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ και τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στο πλαίσιο του σχολείου και ειδικά στις ΕΔΕΑΥ, στα Τμήματα Ένταξης, στην Παράλληλη Στήριξη. Επίσης στην άτυπη εκπαίδευση και τα Κέντρα Υποστήριξης.

Προσφέρει μια μεγάλη συλλογή στρατηγικών σε εκτυπώσιμη ηλεκτρονική μορφή, για την συμπληρωματική διδασκαλία της ανάγνωσης, με έμφαση στην αναγνωστική ευχέρεια, το λεξιλόγιο και την αναγνωστική κατανόηση. Αντίστοιχη συλλογή στρατηγικών και διδακτικών παρεμβάσεων προσφέρεται και για τα Μαθηματικά.

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους και τον χρόνο που διαθέτουν.

Σημαντικό επίσης, είναι ότι το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 

Α) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.

Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και
επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.

Γ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ WORD ΕΔΩ

 

Διαβάστε Επίσης  Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Coding For Girls”

Be the first to comment on "Αξιολόγηση, Βραχυχρόνια Προγράμματα Υποστήριξης και Παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!