Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 2019: Οικογένειες και Κλιματική Δράση

Παρόλο που οι οικογένειες έχουν μετασχηματιστεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όσον αφορά τη δομή, και ως αποτέλεσμα παγκόσμιων τάσεων και δημογραφικών αλλαγών, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την οικογένεια ως τη βασική κοινωνική μονάδα.

Η Διεθνής Ημέρα Οικογένειας παρέχει τη δυνατότητα να προάγει ζητήματα που αφορούν τις οικογένειες και να αυξήσει την γνώση για τις κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές διαδικασίες που τις επηρεάζουν. Η ημέρα έχει εμπνεύσει μια σειρά από εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως π.χ. εθνικές ημέρες οικογένειας και σε πολλές χώρες, η Διεθνής Ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία για να τονιστούν διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος και σημασίας που αφορούν τις οικογένειες. 

 

Δείτε επίσης: Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 2018: Οικογένειες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς

 

“Οικογένειες και Κλιματική Δράση: Εστίαση στον Αναπτυξιακό Στόχο SDG 13″

Ο ετήσιος εορτασμός για τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας αντικατοπτρίζει την σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στις οικογένειες και στο ρόλο τους όσον αφορά την ανάπτυξη. Πρόσφατοι εορτασμοί της ημέρας εστίαζαν στον ρόλο των οικογενειών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs 1 – 5 και SDG 16.

Για το έτος 2019, η Διεθνής Ημέρα εστιάζει στις οικογένειες, στις οικογενειακές πολιτικές και τους κύριους στόχους του SDG 13 :

SDG 13 Στόχος 13.3: Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση.

SDG 13 Στόχος 13.2: Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμούς.

 

Διαβάστε επίσης: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: Δράση για το Κλίμα – Ζωή στο Νερό – Ζωή στη Στεριά (Στόχος 13, 14, 15)

 

Πηγή: un.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Θανατική ποινή: στοιχεία για την κατάσταση στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Be the first to comment on "Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 2019: Οικογένειες και Κλιματική Δράση"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!