Ετήσιο Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα | Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Ενημερωτικός οδηγός
Ετήσιου Εντατικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
“Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές
Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης.”

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
55 ECTS
2019 -2020
Κωδικός Έργου : 4165.0103

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γιαννιτσών & Λαχανά, Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά, Βόλος, 38334
Τηλ: +30 24210 06366 / website: www.learning.uth.gr / e-mail: learning@uth.gr

 

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του τμήματος Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ετήσιο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης» και κωδικό έργου : 4165.0103.

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων Π.Δ. Υπ. αριθμ. 196, ΦΕΚ Τ1 177/03/09/1999, Ν.4415/2016, ΦΕΚ 159 Α/06/09/2016,Άρθ.48, Ν.61048/Ε2/2017, ΦΕΚ 1239 Β/2017, Ν.4473 Τ1/30/05/2017, ΦΕΚ 78/2017, ως κριτήρια για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδική αγωγή, την κατάταξη και μοριοδότηση για τους επικουρικούς πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το διορισμό σε ΕΑΕ και υπηρεσιακών μεταβολών και επιλογών στελεχών για σχολικές μονάδες και εφαρμογές ρομποτικής και Τ.Π.Ε. σε δομές γενικής και ειδικής αγωγής.

Στον ενημερωτικό οδηγό, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος και άλλα ζητήματα όπως η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, η χορήγηση πιστοποίησης, οι όροι συμμετοχής, κ.ά.

 

Εισαγωγικά στοιχεία

Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, η εκμάθηση τεχνικών παρέμβασης και διδασκαλίες εφαρμοσμένης ρομποτικής αποτελούν το βασικό στόχο του επιμορφωτικού προγράμματος. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο να μπορούν να διαμορφώσουν συνθήκες ουσιαστικής εμπλοκής των παιδιών στις σχολικές, μαθησιακές διαδικασίες. Να αναπτύξουν σενάρια δημιουργικότητας και πρωτότυπης εκφραστικότητας και μέσω της βιωματικής μάθησης και την ανάπτυξη πολυτροπικών δεξιοτήτων να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν ισορροπημένη και αρμονική προσωπικότητα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην άμεση εφαρμογή όσο και στην ικανότητα του επιμορφούμενου να:

 • Αναλύει και διακρίνει τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας.
 •  Διαμορφώνει Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. και Ρομποτικής.
 •  Έχει υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα.
 •  Σχεδιάζει προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
 •  Εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή και
 •  Εφαρμόζει εξειδικευμένες θεραπευτικές τεχνικές.

 

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν τεχνικές αποκατάστασης και παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, καθώς και να προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στους επιμορφούμενους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη διάγνωση όσο και στις μορφές θεραπείας και παρέμβασης και διδασκαλίας με την αρωγή των Τ.Π.Ε. και της Ρομποτικής ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα άτομα τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

 

Μεθοδολογία επιμόρφωσης

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αδιόριστους & Διορισμένους εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους
 • Ιατρούς
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Ενδιαφερόμενους στο χώρο της Ειδικής αγωγής
 • Κάθε ενδιαφερόμενο όσον αφορά στις θεματικές ενότητες

 

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται :

1) στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τηλέφωνο 24210 74678, ή ηλεκτρονικά: email: neurolab103@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης – εξειδίκευσης

Με την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Νευροψυχολογία σε θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας και τεχνικών πρώιμης παρέμβασης και αποκατάστασης, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 570 διδακτικών ωρών επιμόρφωσης.

 

Ετήσιο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

55 ECTS

 

Το πρόγραμμα πληροί τις προυποθέσεις

της τροπολογίας του νόμου για τη μοριοδότηση και

ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

 

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτει εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

 

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει :

 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
 • Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του ιδίου τμήματος, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη, πέραν της εικοσαετίας, εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας τόσο σε θέματα Διάγνωσης όσο και Αποκατάστασης.

 

Επιστημονική ομάδα εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και ειδικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις.

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που έχει υιοθετηθεί από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια και φορείς εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα προγράμματα που παρέχουν στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει και δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος. Το υλικό περιλαμβάνει και έντυπο υλικό ,διάφορους τύπους αρχείων, κειμένου, ήχου και βίντεο.

Τόσο ο επιστημονικός υπεύθυνος, όσο και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, έχουν πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων.

 

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης.

 • Γλώσσα: Κατάκτηση, Παθολογία, Αξιολόγηση & Αποκατάσταση-
 •  Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση & Αποκατάσταση-
 •  Άγχος: Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση-
 •  Παιδική Κατάθλιψη: Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση-
 •  Οπτικό Σύστημα: Διαταραχές, Αξιολόγηση & Παρέμβαση –
 •  Συμπεριφορική και Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία-
 •  ΔΕΠ-Υ: Συμπτωματολογία & Υποστήριξη-
 •  Αυτισμός: Συμπτωματολογία & Υποστήριξη-
 •  Σχολικός Εκφοβισμός-
 •  Εθισμός στο Διαδίκτυο και Τρόποι Αντιμετώπισης-
 •  Νευροψυχολογία του παιδιού: Αξιολόγηση, Διάγνωση & Τεχνικές Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Δυσλειτουργιών-
 •  Καινοτόμες Τεχνικές Ρομποτικής και Εφαρμογή στη Γενική και Ειδική Αγωγή (Lightbot, Scratch, Phet Interactive Simulations for Science and Math)-
 •  Ακουστικό Σύστημα: Διαταραχές, Αξιολόγηση & Παρέμβαση –
 •  Διαχείριση Σχολικής Τάξης-
 •  Διαχείριση Συναισθημάτων και Ψυχικών Τραυμάτων-
 •  Πρακτική Εξάσκηση και Εργασία Εμβάθυνσης-
 •  Τεστ Αξιολόγησης

 

Χρονική διάρκεια και κόστος παρακολούθησης

–> Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 570 διδακτικές ώρες επιμόρφωσης και 55 ects.

 

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ιούλιος 2019 (7-7-2019)

Λήξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Μάρτιος 2020 (15-3-2020)

 

 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε τρεις (3) δόσεις (δόση – εγγραφή, 2η δόση και 3η δόση) και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευόμενων (άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, άτομα με προβλήματα υγείας και λοιπά). Ακολουθεί, ενδεικτικά, πίνακας με όλες τις κατηγορίες και η έκπτωση εξασφαλίζεται με την επίδειξη αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συνολικό Κόστος προγράμματος – χωρίς έκπτωση
800€ (σε 3 δόσεις)

Άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές
700€ (σε 3 δόσεις)

Εφάπαξ καταβολή
700€ 

Ομάδα 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή
650€

 

Δικαιολογητικά έκπτωσης διδάκτρων :

Κάρτα Ανεργίας, πολυτεκνίας ή τριτεκνίας, φοιτητική ταυτότητα

Εγγραφή – 1η δόση : 300 ευρώ

 

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα καταβάλλονται στην Alpha Bank, Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935, IBAN GR6401403100310002002020935, Κωδικός έργου 4165.0103.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου. Η απόδειξη της εγγραφής – 1ης δόσης επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση εγγραφής.

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και για να υποβάλετε αίτηση στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του   Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τηλέφωνο 24210 74678, 6989292060 ή ηλεκτρονικά: e-mail: neurolab103@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης  Νέα περίοδος αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Be the first to comment on "Ετήσιο Εντατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα | Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης 2019-2020"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!