Πανευρωπαϊκή Καμπάνια για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια του EAPN για τη φτώχεια ενόψει των Ευρωεκλογών (https://www.eupovertyfree.eu/). Στόχος της καμπάνιας είναι η δημόσια δέσμευση πολιτικών κομμάτων και υποψήφιων ευρωβουλευτών ότι θα εργαστούν για μια Κοινωνική και Βιώσιμη Ευρώπη, μια Ευρώπη χωρίς Φτώχεια.

Η καμπάνια προωθεί τέσσερα βασικά μηνύματα, τα οποία έχουν αποδοθεί στη γλώσσα κάθε κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου σε μορφή σλόγκαν, εικόνων ή/και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σλόγκαν του Ελληνικού Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της καμπάνιας του Ευρωπαϊκού Δικτύου (https://www.eupovertyfree.eu/346-2/).

Επίσης, έχει συνταχθεί ένα Κείμενο Δέσμευσης, το οποίο καλούνται οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές να υπογράψουν, δηλώνοντας ότι θα διασφαλίσουν:

  • Μακροοικονομικές πολιτικές, οι οποίες θα προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα καταπολεμήσουν τη φτώχεια και την ανισότητα και θα εγγυώνται ευημερία.
  • Σύστημα κοινωνικής προστασίας και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα οποία θα εξασφαλίσουν αξιοπρεπή ζωή για όσες και όσους τα χρειάζονται και για όσο τα χρειάζονται.
  • Αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών δεσμεύσεων, όπως η Επίτευξη Αειφόρων Αναπτυξιακών Στόχων και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
  • Αποτελεσματικές συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες ενισχύουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια, των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν και όλων των σχετικών φορέων.

Τα Κείμενα Δέσμευσης, διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, αφού υπογραφούν από τους υποψήφιους, θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της καμπάνιας: https://www.eupovertyfree.eu/.

Η ιστοσελίδα θα παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη και τις δράσεις της καμπάνιας του EAPN για τη φτώχεια σε κάθε χώρα.

Διαβάστε Επίσης  30 χρόνια Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας | Ανοιχτή Συζήτηση

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας – Hellenic Antipoverty Network

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ιδρυτικό μέλος του EAPN, συστάθηκε το 1990, πήρε τη νομική μορφή σωματείου το 1996 και αποτελείται σήμερα από περισσότερες από 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το Ελληνικό Δίκτυο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συναντήσεις και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του, την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη συνεργασιών, καθώς και την άσκηση πίεσης στα όργανα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε. Παρακολουθεί και αναλύει ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, καθώς και προγράμματα που επηρεάζουν τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και αποκλεισμό. Ακόμη, υλοποιεί προγράμματα και διοργανώνει δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Για Περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας-Hellenic Antipoverty Network

Γραβιάς 11-13, Αθήνα-10678

eapngr@gmail.com

 

Διαβάστε Επίσης  Έκκληση βοήθειας για αναγνωρισμένους πρόσφυγες στο Βαγιοχώρι

Be the first to comment on "Πανευρωπαϊκή Καμπάνια για την Καταπολέμηση της Φτώχειας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!