ΠΟΥ | Ειδική Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία 2019-2023

Ειδική Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ψυχική Υγεία (2019-2023)
Καθολική Υγειονομική Κάλυψη για την Ψυχική Υγεία

Οι ψυχικές παθήσεις οδηγούν σε κακές εκβάσεις υγείας, πρόωρη θνησιμότητα, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και παγκόσμιες και εθνικές οικονομικές απώλειες. Ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ., Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, αναγνώρισε την ψυχική υγεία για την επίσπευση της εφαρμογής του 13ου Γενικού Προγράμματος Εργασίας  (Programme of Work (GPW13), καλύπτοντας την πενταετία 2019-2023.

Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να ενδυναμωθούν οι κοινότητες και τα άτομα ώστε να επιτύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείαςπου μπορεί να επιτευχθεί μονάχα όταν η ψυχική τους υγεία και ευεξία διασφαλίζεται, και τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Το όραμα της Ειδικής Πρωτοβουλίας του ΠΟΥ για την Ψυχική Υγεία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι επιτυγχάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας και ευεξίας.

Η πρωτοβουλία εδράζεται σε έναν ξεκάθαρο στόχο, και επιδιώκει να διασφαλίσει την καθολική υγειονομική κάλυψη που περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα για ψυχικές παθήσεις σε 12 χώρες προτεραιότητας και σε 100 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους. Η Ειδική Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία από τον ΠΟΥ θα προωθήσει πολιτικές για την ψυχική υγεία, πολιτικές συνηγορίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα εντείνει τις ποιοτικές παρεμβάσεις και υπηρεσίες για ανθρώπους με ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων από ουσίες και των νευρολογικών διαταραχών. Για τη συνεχιζόμενη παγκόσμια εκμάθηση, ο ΠΟΥ θα υλοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία σε 12 χώρες προτεραιότητας, συνεργαζόμενος με τα Κράτη Μέλη, τους τοπικούς και διεθνείς εταίρους καθώς και τις οργανώσεις ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία.

Το ακόλουθο Γράφημα (*Λογικό Μοντέλο Θεωρίας Αλλαγής) συνοψίζει τη συγκεκριμένη Ειδική Πρωτοβουλία, η οποία καταδεικνύει πώς το πρόγραμμα θα συνεισφέρει προς τους γενικότερους στόχους του 13ου Γενικού Προγράμματος Εργασίας του Π.Ο.Υ. και προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals (SDGs).

 

 

 

Δείτε τη Διακήρυξη για την Καθολική Υγειονομική Κάλυψη για την Ψυχική Υγεία 2019-2023

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: who.int

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Εξάλειψη της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων: Η επιμονή των κινδύνων απαιτεί στρατηγική προσέγγιση

Be the first to comment on "ΠΟΥ | Ειδική Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία 2019-2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!