Συνέδριο του Προγράμματος Breaking Stereotypes

Το τελικό συνέδριο του Προγράμματος Breaking Stereotypes θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρες 10:30-16:00 στο ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 55, Αθήνα. 

Στο συνέδριο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκλεκτών ομιλητών και ομιλητριών και πλήθος ενημερωτικών παρουσιάσεων για τις πολιτικές και τις πρακτικές καταπολέμησης των στερεοτύπων για τους Ρομά και προώθηση της ισότιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Στο συνέδριο θα συμμετέχει η Ειδική Γραμματεία Ρομά και φορείς που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά, οι εταίροι του προγράμματος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις του έργου, καθώς επίσης και θετικά πρότυπα από κοινότητες Ρομά της Αττικής.

Επιπρόσθετα, στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με εργοδότες και επιχειρήσεις που συμβάλλουν ενεργά στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν οι ΡΟΜΑ στην πρόσβασή τους στην εργασία ενώ θα αναγνωριστούν ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις απέναντι στα θέματα ένταξης και απασχόλησης των κοινοτήτων Ρομά.

 

Κλείστε θέση στο τελικό συνέδριο του προγράμματος BREAKingStereotypes

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο consulting@cmtprooptiki.gr ή στο 210 7298192.

 

Σκοπός του Έργου «BREAK» είναι να σπάσει τα υφιστάμενα κοινωνικά στερεότυπα και τις αντιλήψεις που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των Ρομά στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας και αξιολογώντας τις επιπτώσεις μιας πολύ-συμμετοχικής μεθοδολογίας.

Μετά από την ανάδειξη και προβολή θετικών προτύπων Ρομά, δηλαδή μελών των κοινοτήτων που κατάφεραν να προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, καθώς και δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων μερών σε τοπικό επίπεδο, το Έργο «BREAK» στοχεύει στη δημιουργία τοπικών συμμαχικών προώθησης της ένταξης των μελών των κοινοτήτων Ρομά στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους.

Οι Ρομά αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα, με τα ποσοστά ανεργίας της ομάδας στόχου να αγγίζουν το 100% σε κάποιες περιοχές. Ο αποκλεισμός των Ρομά από την αγορά εργασίας οφείλεται, στο χαμηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο, στην ανεπαρκή ή και ελλιπή πρόσβαση τους στην εκπαίδευση, καθώς και στην επίδραση των στερεοτύπων. Τα στερεότυπα σχετίζονται με τη διαμόρφωση μιας «κατασκευασμένης» αντίληψης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας αλλά και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες και προοπτικές των μελών των κοινοτήτων Ρομά.

Το Έργο “Breaking Stereotypes” έχει ως στόχους τους εξής:

  • Την ανάπτυξη, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του αντίκτυπου μίας πολύπλευρης μεθοδολογίας για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των Ρομά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με επίκεντρο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Την ανάπτυξη και διάδοση πρότυπων περιπτώσεων μέσα από τον εντοπισμό θετικών παραδειγμάτων και την αφήγησή τους.
  • Την κινητοποίηση και συνεργασία των μελών των κοινοτήτων Ρομά, ιδιαίτερα των γυναικών, για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω καθοδήγησης και υποστήριξης.
  • Τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Δήμους) προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν τις οργανώσεις εργοδοτών, με στόχο την υπέρβαση των στερεοτύπων και να προωθήσουν την απασχόληση των Ρομά στην αγορά εργασίας.

breakingstereotypes.eu

Οι εταίροι του προγράμματος BREAKing Stereotypes

 

Διαβάστε Επίσης  Οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε χρήστες με αναπηρία

Be the first to comment on "Συνέδριο του Προγράμματος Breaking Stereotypes"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!