«Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι»: Πανελλαδική Έρευνα του ΚΕΘΙ για τη συμμετοχή γυναικών στην πολιτική

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), επιδιώκοντας να συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της πολιτικής περιθωριοποίησης και της συνεχιζόμενης υποεκπροσώπησης των γυναικών σε όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων και δομές πολιτικής εξουσίας (όπως το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τα συνδικαλιστικά όργανα, τα πολιτικά κόμματα, κ.λπ.), πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα με τίτλο «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι» που αφορά τη διερεύνηση και καταγραφή αντιλήψεων και πεποιθήσεων για θέματα συμμετοχής και εκπροσώπησης γυναικών σε δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφεί και να εξεταστεί το σύνολο των παραγόντων και παραμέτρων που καθορίζουν τη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών, οδηγώντας στη μειωμένη παρουσία τους στο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο και θέτοντας παράλληλα σοβαρά ερωτήματα για λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας.

Η έρευνα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας είχε δύο εστιάσεις, μία ποσοτική και μία ποιοτική. Η ποσοτική ερευνητική εστίαση διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε 1.201 άτομα πανελλαδικά (52,8% γυναίκες και 47,2% άνδρες) με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την αξιοποίηση μεικτής μεθοδολογίας (τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων). Η ποιοτική εστίαση της έρευνας διεξήχθη τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 μέσω 20 συνεντεύξεων σε γυναίκες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους του δημοκρατικού φάσματος.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά συμπεράσματα και προτάσεις που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της πανελλαδικής έρευνας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, τα οποία είναι ανοιχτά για συζήτηση, προβληματισμό και εμπλουτισμό.

 

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι»

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση στον Κύκλο Εργαστηρίων URBANA.URBANO

Be the first to comment on "«Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι»: Πανελλαδική Έρευνα του ΚΕΘΙ για τη συμμετοχή γυναικών στην πολιτική"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!