Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας καταρτίζει προϋπολογισμό για την βελτίωση της ευημερίας

Βασικοί άξονες του Προϋπολογισμού για την Ευημερία

Ψυχική Υγεία και Παιδική Ευημερία

(α) Ανάληψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας

 1. Μία νέα υπηρεσία πρώτης γραμμής για την ψυχική υγεία υπό ένα πρόγραμμα ύψους 455 εκατομμυρίων δολαρίων που θα παρέχει πρόσβαση σε 325.οοο ανθρώπους έως το 2023/24.
 2. Οι υπηρεσίες πρόληψης των αυτοκτονιών θα λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων.
 3. Προσέγγιση 5.600 επιπρόσθετων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους νοσηλευτές / νοσηλεύτριες στα σχολεία.
 4. Αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης με 1.044 νέες “τοποθετήσεις” – Το Πρόγραμμα Housing First θα γίνει πλέον προσβάσιμο από 2.700 ανθρώπους.

 

(β) Βελτίωση της παιδικής ευημερίας

 1. Εξειδικευμένες υπηρεσίες ως τμήμα ενός συνολικότερου πακέτου ύψους 320 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας.
 2. Διάρρηξη του κύκλου των παιδιών υπό κρατική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς 3.000 νέους ανθρώπους με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωσή τους.
 3. Ελάφρυνση των οικονομικών πιέσεων προς τους γονείς μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης προς τα σχολεία μεταξύ του πρώτου και του έβδομου δεκατημορίου ώστε να μην προσφεύγουν σε αναζήτηση πόρων.
 4. Άνοδος των εισοδημάτων μέσω της προσαρμογής των κύριων επιδομάτων και της απόσυρσης των τιμωρητικών κυρώσεων.

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μία νέα υπηρεσία πρώτης γραμμής για την ψυχική υγεία

Το συγκεκριμένο νέο πλέγμα υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σε πανεθνικό επίπεδο στη Νέα Ζηλανδία εντός περιόδου πέντε ετών (αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την εκπαίδευση περισσότερων εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την οικοδόμηση νέων υποδομών).

Για παράδειγμα, όταν ένας Γενικός Ιατρός “αναγνωρίζει” ένα ζήτημα ψυχικής υγείας ή εθισμού μπορεί να κατευθυνθεί με τον/την ασθενή του σε έναν καταρτισμένο επαγγελματία ψυχική υγείας για να συζητήσουν. Μπορεί να παρέχουν στον/στην ασθενή άμεσες συμβουλές και υποστήριξη ή να διαχειριστούν την παραπομπή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας θα οικοδομήσει μία συνεχιζόμενη σχέση με τον άνθρωπο που βρίσκεται σε δυσχέρεια και θα βοηθήσει στην καθοδήγηση και υποστήριξη της ανάκαμψής του.

Αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφη. Στοιχεία που μπορεί να είναι λειτουργικά στο Northland ενδέχεται να μην είναι στο Christchurch. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να επιθυμούν να μιλήσουν σε επαγγελματίες υγείας, ενώ άλλοι θα αποκριθούν καλύτερα σε ένα εξειδικευμένο άτομο που θα παρέχει αμοιβαία υποστήριξη. Θα πρέπει να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν τοπικές υπηρεσίες έπειτα από τη συνηγορία με τις τοπικές κοινότητες, το πεδίο και όσους έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχη εμπειρία.

Ο Προϋπολογισμός για την Ευημερία περιλαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση για ψηφιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεϊατρικής (20,8 εκατομμύρια δολάρια σε περίοδο τεσσάρων ετών) ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ψυχικής υγείας.

 

Πρόληψη των Αυτοκτονιών και Απόκριση

Ο συγκεκριμένος Προϋπολογισμός για την Ευημερία αποτελεί την αρχή για τον μετασχηματισμό της συνολικότερης προσέγγισης επί των ζητημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού και της οικοδόμησης ολότελα νέων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των ανθρώπων κατά τη στιγμή που προκύπτουν για πρώτη φορά αντίστοιχα ζητήματα.

 “Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες στις κοινότητες των Māori και στον Ειρηνικό ο Προϋπολογισμός για την Ευημερία θα χρηματοδοτήσει έως οχτώ προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την ενδυνάμωση της αίσθησης της ταυτότητας και σύνδεσης με την κοινότητα.”

Jenny Salesa, Υφυπουργός Υγείας Νέας Ζηλανδίας

 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πρώτης γραμμής και έγκαιρης παρέμβασης, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των κοινοτήτων Māori, Ειρηνικού και Rainbow όπως και των αγροτικών κοινοτήτων, είναι κρίσιμες για τη βελτίωση της συνολικότερης ευημερίας.

Για να υποστηρίξει αυτό το έργο η Κυβέρνηση επενδύει 40 εκατομμύρια δολάρια εντός περιόδου τεσσάρων ετών για υπηρεσίες πρόληψης των αυτοκτονιών, ώστε να παρέχει εντατική υποστήριξη προς τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Αυτή η επένδυση περιλαμβάνει την καλύτερη αναγνώριση και υποστήριξη προς ανθρώπους που έχουν προβεί σε αυτοτραυματισμό ή έχουν βιώσει συναισθηματικές δυσχέρειες.

Διαβάστε Επίσης  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: οι ελεγκτές θεωρούν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την υλοποίηση των συστάσεων ανά χώρα

Βελτίωση της παιδικής ευημερίας

Η Κυβέρνηση Συνασπισμού έχει δεσμευθεί για την αντιμετώπιση της επίμονης και μακρόχρονης πρόκλησης της παιδικής φτώχειας στη Νέα Ζηλανδία, και να καταστήσει τη χώρα την καλύτερη για τη διαβίωση ενός παιδιού.

Ευρήματα καταδεικνύουν πώς οι εμπειρίες που βιώνουμε ως παιδιά θέτουν τα θεμέλια για την υγιή ανάπτυξη και τις θετικές εκβάσεις καθόλη τη διάρκεια του υπόλοιπου βίου μας. Δίδοντας σε κάθε παιδί αυτές τις ευκαιρίες σημαίνει πώς πρέπει να διαρρηχθεί ο κύκλος της παιδικής φτώχειας. Αυτό απαιτεί την υποστήριξη προς τους γονείς και τους φροντιστές / φροντίστριες ώστε να παρέχουν σπίτια όπου τα παιδιά είναι ασφαλή και μπορούν να αναπτυχθούν. Απαιτεί την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος για την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας για επιτεύγματα για όλους τους μαθητές. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να υποστηριχθούν ή να ζημιωθούν από ορισμένους παράγοντες-κλειδιά:

 • Η φτώχεια στα πρώιμα στάδια της ζωής μπορεί να οδηγήσει σε μία μακροχρόνια επιζήμια επίδραση σε μετέπειτα στάδια της ζωής, και η επίμονη φτώχεια είναι χειρότερη από την διαλείπουσα φτώχεια.
 • Οι ικανότητες των γονέων να παρέχουν ένα ασφαλές και ωφέλιμο περιβάλλον για τα παιδιά, υποστηρίζοντας τις ισχυρές σχέσεις, μπορούν να αμβλύνουν σε σημαντικό βαθμό άλλους επιζήμιους παράγοντες, και ειδικότερα, την φτώχεια. Αρκετοί παράγοντες μπορούν να υπονομεύσουν τις ικανότητες των γονέων να παρέχουν ένα αντίστοιχο περιβάλλον, για παράδειγμα, η κακή ψυχική υγεία και/ή έτερες χρόνιες παθήσεις (οι οποίες μπορούν να επιβαρυνθούν από την μειωμένη πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα) και η οικογενειακή βία.
 • Η ανθεκτικότητα των παιδιών – η οποία μπορεί να επηρεαστεί τόσο θετικά όσο και αρνητικά από τις πρώιμες εμπειρίες – επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνονται όταν αντιμετωπίζουν δύσκολα περιβάλλοντα και μεταβάσεις, τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και κατά την πορεία της ζωής.
 • Η αποτελεσματική διδασκαλία είναι κρίσιμη για να αναπτύξουν τα παιδιά τις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωσιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τις θετικές εκβάσεις στη ζωή τους. Η εκπαίδευση μπορεί επίσης να αντικρούσει τον αντίκτυπο των κύριων παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη των παιδιών όπως η φτώχεια, το τραύμα και η παραμέληση.

Αυτοί οι παράγοντες είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Υφίστανται αυξανόμενα ευρήματα που αναφέρονται στον αντίκτυπο του “τοξικού στρες” – δηλαδή στην αύξηση των πολλαπλών σοβαρών στρεσογόνων παραγόντων όπως η ανεπαρκής στέγαση, το ανεπαρκές εισόδημα και η ενδοοικογενειακή βία – για τις ικανότητες των γονέων να παρέχουν ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον για τα παιδιά τους.

 

Πηγή: budget.govt.nz

Μετάφραση / Απόδοση : Ντούνης Ανδρέας

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  ΚΛΙΜΑΚΑ | Καμπάνια για την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Be the first to comment on "Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας καταρτίζει προϋπολογισμό για την βελτίωση της ευημερίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!