“Θερινά Σχολεία 2019”: Αιτήσεις συμμετοχής των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των ΔΙΕΚ που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προσκαλεί τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Καταστημάτων Κράτησης,  τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης σε όλη τη χώρα, καθώς και τα Καταστήματα Κράτησης αν τα Σχολεία κωλύονται, όπως και τα Καταστήματα Κράτησης στα οποία δεν λειτουργεί Σχολική μονάδα ή το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος κωλύεται για νόμιμο λόγο,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την λειτουργία Θερινού Σχολείου έτους 2019.

Το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς “Θερινά Σχολεία σε Καταστήματα Κράτησης” αποτελεί μια συμβολή στην επίτευξη πολλαπλών στόχων επωφελών για τους κρατούμενους και το κοινωνικό σύνολο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η δημιουργική ψυχαγωγία, η εκμάθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων όπως η ρομποτική και η έκφραση με ψηφιακά μέσα υποβοηθά τους/τις κρατούμενους/νες στο να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις και στην ψυχική φθορά που επιβάλλει το περιβάλλον της φυλακής.

Η λειτουργία Θερινών Σχολείων στους ευαίσθητους χώρους των Ειδικών Σχολείων Κράτησης Νέων καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε Καταστήματα Κράτησης όπως και σε Καταστήματα Κράτησης χωρίς παρουσία σχολείου συνάδει πλήρως, με τη φιλοσοφία και πρόνοιες του έργου της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ (LEGAL AID)» 2014ΣΕ53600008 έχοντας ως σκοπό την ψυχοκοινωνική και οικονομική στήριξη των νέων, οι οποίοι βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό περιθωριοποίηση και παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες προσαρμογής, όπως είναι οι νέοι και ανήλικοι παραβάτες υπόδικοι, έγκλειστοι ή αποφυλακισμένοι με εργαλείο τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο, την ψυχοσωματική ισορροπία, την εξάλειψη της αντικοινωνικότητας, τη σύνδεση του σχολικού με τον ελεύθερο χρόνο και τελικά την ομαλή κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιτελούν σπουδαίο ρόλο στα Καταστήματα Κράτησης και η συμπληρωματική λειτουργία τους το καλοκαίρι, συνεπώς, είναι απαραίτητη.

Τα Θερινά Σχολεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πιλοτικά το καλοκαίρι του 2015 ενώ πέρσι συμμετείχαν συνολικά 14 Σχολεία σε άριστη συνεργασία της Υπηρεσίας με τα Καταστήματα Κράτησης και τις σχολικές μονάδες. Οι επωφελούμενοι ανήλθαν στους 635.

Προϋπόθεση για να λάβει μέρος ο φορέας στα Θερινά Σχολεία είναι εφόσον συμμετείχε πέρσι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του απολογισμού του για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του φορέα υλοποίησης ειδάλλως υφίσταται λόγος αποκλεισμού της συγκεκριμένης δομής.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Θερινά Σχολεία 2019» ανέρχεται στις 160.000 ευρώ ενώ το ποσό ανά σχολική μονάδα ως τις 10.000€ με τη δυνατότητα αύξησης κατά 10% σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialpolicy@minedu.gov.gr

Η έναρξη των Θερινών Σχολείων αναμένεται στις 20 Ιουλίου 2019 και η διάρκεια τους εξαρτάται από τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του προγράμματος του εκάστοτε φορέα. 

Πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Νέας Γενιάς
Τμήμα Ε’ Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριμνας για τη Νεολαία
Γιώργος Χουλιαράς/210 344 2861
Χρύσα Ντρουμπογιάννη//210 344 3763

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ2019

 

Διαβάστε Επίσης  Δυνατότητα για εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μεταπτυχιακών μαθημάτων στα ΑΕΙ

Be the first to comment on "“Θερινά Σχολεία 2019”: Αιτήσεις συμμετοχής των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των ΔΙΕΚ που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!