Νέα Σύμβαση και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Στα πλαίσια της 108ης Συνόδου της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) συμφωνήθηκαν νέα εργασιακά πρότυπα για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Στα πλαίσια των εκατοντάχρονων της ΔΟΕ, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, υιοθετήθηκε μία νέα Σύμβαση και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Η Σύμβαση Αναφορικά με Βία και την Παρενόχληση, 2019, και η Σύσταση Αναφορικά με τη Βία και Παρενόχληση 2019 , υιοθετήθηκαν από τους αντιπροσώπους κατά την τελευταία ημέρα της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας στην Γενεύη. Όσον αφορά τη Σύμβαση, 439 ψήφοι ήταν υπέρ, επτά κατά με 30 αποχές. Η Σύσταση εγκρίθηκε με 397 ψήφους υπέρ, 12 ψήφους κατά και 44 αποχές. 

Η Σύμβαση αναγνωρίζει πώς η βία και η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας “μπορεί να στοιχειοθετούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κακοποίηση… αποτελούν απειλή για τις ίσες ευκαιρίες, είναι απαράδεκτα και μη-συμβατά με την αξιοπρεπή εργασία.” Καθορίζει “τη βία και την παρενόχλησηως συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές “που στοχεύουν σε, οδηγούν σε, ή είναι πιθανόν να οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική ζημία συμπεριλαμβάνοντας την έμφυλη βία και παρενόχληση”.” Υπενθυμίζει προς τα Κράτη-Μέλη πώς έχουν ευθύνη να προάγουν “ένα γενικό περιβάλλον μηδενικής ανοχής

Το νέο διεθνές πρότυπο εργασίας στοχεύει στην προστασία εργαζομένων και υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της μορφής σύμβασης εργασίας τους, και περιλαμβάνει ανθρώπους σε κατάρτιση, σε καθεστώς πρακτικής άσκησης και μαθητείας, εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, εθελοντές, αναζητούντες εργασία και αιτούντες εργασία. Αναγνωρίζει πώς “τα άτομα που ασκούν την εξουσία, καθήκοντα ή ευθύνες εργοδότη” μπορούν επίσης να υποστούν βία και παρενόχληση

“Τα νέα πρότυπα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση.”

Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

 

Τα πρότυπα καλύπτουν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας – σε χώρους όπου ένας/μία εργαζόμενος/εργαζόμενη αμείβεται, κάνει διάλειμμα για φαγητό ή ξεκουράζεται, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις υγιεινής ή αποδυτηρίων – κατά τη διάρκεια ταξιδίων που σχετίζονται με την εργασία, μετακινήσεων, κατάρτισης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων – επικοινωνίας που σχετίζεται με την εργασία (συμπεριλαμβανομένης μέσω τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών), σε χώρους διαμονής που προσφέρονται από τον εργοδότη, και κατά τις μετακινήσεις προς και από την εργασία. Αναγνωρίζουν, επίσης, πώς η βία και η παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνουν και τρίτους.

 

Μετάφραση/ Απόδοση: Ανδρέας Ντούνης

 

ilo.org

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα :"Σεξουαλική παρενόχληση - Δρούμε για την εξάλειψη της βίας" | 25/11/2020

Be the first to comment on "Νέα Σύμβαση και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!