Σημαντική Θετική εξέλιξη για την εκστρατεία κατά της αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας

Με μία κίνηση που χαιρετίστηκε από την οργάνωση Inclusion Europe, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) κάλεσε τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν άμεσα τη μετάβαση προς την κατάργηση των καταναγκαστικών πρακτικών σε περιβάλλοντα ψυχικής υγείας”.

Μέσω ενός ψηφίσματος και σύστασης που υιοθετήθηκε ομόφωνα η Συνέλευση υπογράμμισε πώς τα συστήματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη “θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν ώστε να υιοθετήσουν μία προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία να [..] σέβεται την ιατρική δεοντολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τους στην περίθαλψη στη βάση της ελεύθερης και πληροφορημένης συναίνεσης”.

Η Inclusion Europe, μαζί με άλλες οργανώσεις, έχει εκφράσει την ανοιχτή αντίρρηση στο σχέδιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Οβιέδο. Εάν υιοθετηθεί, το πρωτόκολλο θα εγκρίνει την αναγκαστική θεραπεία και εισαγωγή, κυρίως σε ιδρύματα για άτομα με αναπηρίες, και ειδικότερα για άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Αυτές οι πρακτικές είναι απαράδεκτες στα πλαίσια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Το ψήφισμα της PACE αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη αναφορικά με την εκστρατεία #StopOviedo.

Η Σύμβαση του Oviedo

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, ευρύτερα γνωστή ως Σύμβαση του Οβιέδο, είναι ένα Ευρωπαϊκό, νομικά δεσμευτικό εργαλείο αναφορικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βιοϊατρικό πεδίο.

Καθορίζει πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να προηγούνται έτερων ζητημάτων στο πεδίο της βιοϊατρικής. Θέτει μία σειρά αρχών και απαγορεύσεων που αφορούν τη βιοϊατρική, την ιατρική έρευνα, τη συναίνεση, τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την πληροφόρηση, την μεταμόσχευση οργάνων, τη δημόσια διαβούλευση κ.ο.κ.

Παρά την ονομασία του, το “Σχέδιο Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αναφορικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων με ψυχική διαταραχή σε σχέση με την ακούσια νοσηλεία και ακούσια θεραπεία”, δεν θα προστατεύει τα άτομα αυτά και θα εξουσιοδοτεί ορισμένες μορφές ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας ανθρώπων με αναπηρίες.

 

Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Πηγή: Inclusion Europe

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020: Η ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και σοφή επένδυση για το μέλλον

Be the first to comment on "Σημαντική Θετική εξέλιξη για την εκστρατεία κατά της αναγκαστικής ψυχιατρικής νοσηλείας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!