«Σύστημα Υγείας και Γήρανση Πληθυσμού» | 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) αναγγέλει τη διοργάνωση του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 7-9 Νοεμβρίου 2019.

Ο γενικός τίτλος του 21ου Συνεδρίου είναι «Σύστημα Υγείας και Γήρανση Πληθυσμού». Για πρώτη φορά θα συζητηθούν στην Ελλάδα οι μεγάλες, αναγκαστικές αλλαγές που επέρχονται στον Υγειονομικό Τομέα, εξαιτίας των δημογραφικών εξελίξεων και συγκεκριμένα της γήρανσης του πληθυσμού. Το θέμα αντιμετωπίζεται ήδη διεθνώς από διακρατικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς και τις κυβερνήσεις του ανεπτυγμένου κόσμου, με εξαίρεση τη χώρα μας. 

Το 21ο Συνέδριο είναι διεπιστημονικό και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες επαγγελματιών υγείας, που εμπλέκονται στον επιστημονικό και επαγγελματικό προβληματισμό για την ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας και φροντίδας, με πρόσθετο κριτήριο την ηλικιακή σύνθεση και τις νέες ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε διοικητικά στελέχη, ιατρούς, νοσηλευτές, πληροφορικούς, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους υγείας, φαρμακοποιούς, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, διαιτολόγους και γενικά κάθε επιστήμονα που ασχολείται επαγγελματικά ή ενδιαφέρεται ακαδημαϊκά για το συνεδριακό θέμα. Αναμένεται επίσης η συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτικών, επιχειρηματικών και εθελοντικών οργανισμών ή φορέων που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Λόγω της ευρύτητας της συνεδριακής θεματικής στο 21ο συνέδριο θα γίνουν δεκτές παρουσιάσεις εργασιών, μόνο εφόσον σχετίζονται άμεσα με την ακόλουθη, προτεινόμενη θεματολογία ή συναφείς προβληματισμούς, τοποθετήσεις, εμπειρίες και προτάσεις που παραμένουν στο πλαίσιο που κεντρικού τίτλου του συνεδρίου:

Α’. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Δημογραφία και Κοινωνία της Γήρανσης
 2. Κοινωνιολογία των Ηλικιών, της Υγείας και της Ασθένειας
 3. Κοινωνική Γεροντολογία
 4. Μακροβιότητα, Υγιής και Ενεργός Γήρανση
 5. Τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων
 6. Η Μακροχρόνια Φροντίδα ως Θεσμικό Δικαίωμα

Β’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Η Νέα Οικονομία της Γήρανσης
 2. Ασημένια Ανάπτυξη και Οικονομία
 3. Κόστος και Χρηματοδότηση της Μακροχρόνιας Φροντίδας
 4. Ασφαλιστικά Συστήματα και Γήρανση: Αναζητήσεις και Προοπτικές
 5. Αγοραστική Δύναμη και Ζήτηση των Ηλικιωμένων
 6. Γηριατρικός Τουρισμός

Γ’. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γα’. Γήρανση και Φροντίδα: το Ανθρώπινο Δυναμικό

 1. Η Γηριατρική ως Αυτοτελής Ειδικότητα
 2. Γεροντολογική και Κοινοτική Νοσηλευτική
 3. Ψυχολογικές Ανάγκες των Ηλικιωμένων
 4. Κοινωνική Εργασία και Γήρανση
 5. Γηριατρική Φυσικοθεραπεία
 6. Διαιτολογία και Ηλικιωμένοι
 7. Γηριατρική Εργοθεραπεία
 8. Γηροκομικοί Φροντιστές και Βοηθοί
 9. Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας στη Διαχείριση της Γήρανσης

Γβ’. Νοσηλεία και Κλειστή Μακροχρόνια Φροντίδα

 1. Γηριατρικά Νοσοκομεία στο ΕΣΥ (μετατροπή)
 2. Τμήματα Γηριατρικής σε Γενικά Νοσοκομεία
 3. Συνδυασμένη Περίθαλψη και Φροντίδα (Nursing Homes)
 4. Δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
 5. Γεροντολογικά Κέντρα Ιδιωτικού Τομέα
 6. Στοιχεία Κόστους Λειτουργίας των Δομών
 7. Ποιότητα Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας
 8. Αρχιτεκτονική των Μονάδων Κλειστής Φροντίδας
 9. Κλειστή Φροντίδα και Κοινωνικοποίηση των Ηλικιωμένων

Γγ’. Ανοιχτή Μακροχρόνια Φροντίδα

 1. Κέντρα Διαχείρισης Χρονίων Νόσων
 2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
 3. Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
 4. Βοήθεια στο Σπίτι
 5. Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
 6. Φαρμακείο και Φροντίδα Ηλικιωμένων
 7. Αυτοφροντίδα
 8. Έξυπνα Σπίτια/Πόλεις Αυτόνομης Διαβίωσης

Δ’. ΙΑΤΡΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Διάκριση Γήρανσης και Ασθένειας
 2. Η Παθολογία της Γήρανσης: Νόσοι Φθοράς
 3. Γηριατρική Αξιολόγηση και Πρόληψη
 4. Το Σύνδρομο Ευθραυστότητας
 5. Γνωσιακές, Κινητικές, Ψυχικές, Αισθητηριακές Διαταραχές των Ηλικιωμένων
 6. Ανακουφιστική και Παρηγορική Φροντίδα
 7. Υποθρεψία και Διατροφική Υποστήριξη
 8. Αναγεννητική Ιατρική
 9. Προβλήματα κατά τη Νοσηλεία Ηλικιωμένων

Ε’. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εα’. Φαρμακευτική Καινοτομία και Γήρανση
Εβ’. Ψηφιακή Τεχνολογία και Γήρανση

 1. Γηραιοτεχνολογία και Επενδύσεις
 2. Ηλεκτρονική Υγεία, Τηλε-Ιατρική, Τηλε-Φροντίδα στο Σπίτι, Κινητή Υγεία, Ψηφιακή Διάγνωση και Θεραπείες, Φορητοί Βιοϊατρικοί Αισθητήρες και Συσκευές
 3. Ψηφιακή Αυτοδιαχείριση Νόσων και Εφαρμογές Συμμόρφωσης
 4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
 5. Ρομποτική και Φροντίδα Ηλικιωμένων
 6. Ψηφιακή Ένταξη των Ηλικιωμένων

Εγ’. Καινοτόμα Προϊόντα Ποιοτικής Διαβίωσης

 1. Συσκευές και Βοηθήματα των Αισθήσεων
 2. Συστήματα Κινητικότητας, Πρόσβασης, Ανάβασης
 3. Υπερτροφές, Βιταμίνες, Συμπληρώματα
 4. Προϊόντα Νανοτεχνολογίας
 5. Ένδυση, Υπόδηση, Ατομική Υγιεινή
 6. Μέθοδοι Αντιγήρανσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το συνέδριο αποβλέπει κυρίως σε παρουσιάσεις, που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές, υπαρκτά ή διαφαινόμενα προβλήματα και θα προτείνουν λύσεις. Στόχος είναι ο διεπιστημονικός διάλογος και η διατύπωση αξιόπιστων Συμπερασμάτων, ικανών να προταθούν ως εφικτή και αποτελεσματική Πολιτική Υγείας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την παρουσίαση προφορικών (και μόνο) εργασιών, δηλαδή εμπειριών, τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής ή ερευνητικών αποτελεσμάτων ή ανασκοπήσεων συναφούς βιβλιογραφίας, πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως τις σχετικές Περιλήψεις, προς αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή του 21ου Συνεδρίου.

Η υποβολή Περίληψης πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του συνημμένου Προτύπου και να εμπεριέχει όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Οι Περιλήψεις των εισηγήσεων έχουν έκταση τουλάχιστον 170 μέχρι 250 λέξεις. Δεν συνυποβάλλονται πίνακες, σχεδιαγράμματα και βιβλιογραφικές παραπομπές.
Οι Περιλήψεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στο e-mail: congress@eemyy.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι συγγραφείς μιας εργασίας δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τέσσερις (4). Αν αναγράφονται περισσότεροι του ενός (1) συγγραφείς,πρέπει ν’ αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία όλων. Μετά την αρχική αποστολή μιας Περίληψης, δεν θα γίνονται δεκτές αλλαγές ή προσθήκες στο κείμενο, ούτε προσθαφαιρέσεις ονομάτων συγγραφέων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Περιλήψεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέχρι την Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019, παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι ν’ ανταποκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η παραλαβή Περιλήψεων μετά τις 17/6/2019 είναι ανέφικτη, για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (e-mail) για την αποδοχή των εισηγήσεων τους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019. Η συνεδριακή Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 19/7 μέχρι 19/8/2019.
Εξυπακούεται ότι οι συγγραφείς Περιλήψεων εργασιών, που θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση στο 21ο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ, πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν ως σύνεδροι, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019. Αν οι αναφερόμενοι συγγραφείς μιας εργασίας είναι περισσότεροι του ενός (1), οι μισοί τουλάχιστον πρέπει να εγγραφούν ως σύνεδροι μέχρι 2/9/2019. Σε αντίθεση περίπτωση -χωρίς άλλη ειδοποίηση- θα θεωρηθεί ότι έχουν αποσύρει την εγκεκριμένη Περίληψη εργασίας τους, η οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο συνεδριακό Πρόγραμμα.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

Α’. ΣΥΝΕΔΡΟΙ
Τα ήδη εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα (μέχρι και 31/12/2019) Μέλη της ΕΕΜΥΥ εγγράφονται ως σύνεδροι δωρεάν.

Ανενεργά Μέλη της ΕΕΜΥΥ μπορούν να επικαιροποιήσουν την ιδιότητα τους καταβάλοντας μόνο τις συνδρομές τις διετίας 2018-2019 (συνολικά € 84,00).

Η δωρεάν Συμμετοχή ισχύει και για τα νέα εγγραφόμενα Μέλη μέσω του site www.eemyy.gr (στο πεδίο Εγγραφές- Συνδρομές μελών). Το δικαίωμα εγγραφής στην ΕΕΜΥΥ ανέρχεται σε € 15,00 (καταβάλλεται άπαξ) και η ετήσια συνδρομή σε € 42,00. Για την πρώτη εγγραφή νέου μέλους απαιτείται συνολικά η καταβολή του ποσού των €57,00. Για όλες τις καταβολές συνδρομών η ΕΕΜΥΥ εκδίδει αποδείξεις είσπραξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εκδίδονται τιμολόγια. 

Β’. ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος είναι ΔΩΡΕΑΝ για κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία υγείας, φοιτητή κλπ, χωρίς τις άλλες παροχές προς τους συνέδρους. Στους Ακροατές δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διαδικασία κρίσης προς βράβευση θα περιληφθούν εργασίας που θα έχουν υποβληθεί σε πλήρη κείμενα (μέχρι 3.500 λέξεις), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019. 
Οι εργασίες προς βράβευση πρέπει να είναι δομημένες με Περίληψη, αγγλόφωνο Abstract, κυρίως Κείμενο και Βιβλιογραφία και γενικά να είναι συντεταγμένες σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τους Συγγραφείς» του επιστημονικού περιοδικού της ΕΕΜΥΥ «Επιθεώρηση Υγείας» (Οι Οδηγίες και το Πρότυπο υποβολής εργασίας είναι αναρτημένα στο site www.eemyy.gr, στη θέση “Περιοδικό Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ”). Προβλέπονται:

Δύο (2) Βραβεία (με έντυπο αποδεικτικό), συνοδευόμενα από το χρηματικό ποσό των € 150,00 και Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.
Εύφημη μνεία (με έντυπο αποδεικτικό) στους συγγραφείς πρόσθετων εργασιών που θα διακριθούν, συνοδευόμενη από Συλλογή Βιβλίων Νοσοκομειακού Management.

Οι εργασίες αυτές θα δημοσιευτούν στο επιστημονικό περιοδικό της ΕΕΜΥΥ “Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ”.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σε όλους όσοι εγγραφούν ως σύνεδροι και λάβουν μέρος στο συνέδριο θα χορηγηθεί αριθμημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Τα Πιστοποιητικά θα θα χορηγηθούν στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα προσέλθουν στη Γραμματεία για την παραλαβή συνεδριακού υλικού την Πέμπτη, 7-11-2019, ή μέχρι τις 10:00 της Παρασκευής, 8-11-2019 και θα είναι παρόντες το Σάββατο, 9-11-2019 κατά την λήξη του συνεδρίου στο χώρο διεξαγωγής. Μεταγενέστερη παραλαβή ή ταχυδρομική αποστολή Πιστοποητικών είναι ανέφικτη. Εγγραφές συνέδρων/μελών με δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού θα πραγματοποιούνται και επιτόπου,  κατά την ημέρα έναρξης του 21ου Συνεδρίου (Πέμπτη, 13:30-16:00).

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται άνευ κόστους:

 • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
 • Παραλαβή τσάντας συνέδρου(Πρόγραμμα-Περιλήψεις Εισηγητών-Μπλοκ-Στυλό κλπ.)
 • Συμμετοχή στα γεύματα -καφέ όλων των ημερών.
 • Παραλαβή επιστημονικών συγγραμμάτων (χορηγία ΕΕΜΥΥ).
 • Παραλαβή αριθμημένου (προσωπικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

 

Διαβάστε Επίσης  Εμβόλιο για covid-19: η ώρα της ανθρώπινης “ενηλικίωσης”

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!