Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των βλαπτικών συνεπειών από την κατανάλωση αλκοόλ

Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποτελεί το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 62Μ9465ΦΥΟ-ΟΗΩ) με στόχο την επεξεργασία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Βλαπτικών Συνεπειών από την Κατανάλωση Αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην ομάδα εργασίας είναι τα εξής:

  1. Η αποτίμηση της διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ
  2. Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα
  3. Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Βλαπτικών Συνεπειών από την Κατανάλωση Αλκοόλ.

Σύμφωνα με τη δομή του Σχεδίου Δράσης στο ΜΕΡΟΣ Α περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση μέσα από την παρουσίαση επιδημιολογικών δεδομένων και πολιτικών πρακτικών που αφορούν τόσο στο διεθνές, όσο και στο εθνικό επίπεδο. Επίσης παρουσιάζονται προγράμματα που ήδη υλοποιούνται ή/και είναι προγραμματισμένα να αναπτυχθούν μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας συνολικά για τον Τομέα των Εξαρτήσεων. Στο ΜΕΡΟΣ Β περιλαμβάνονται προτάσεις για νέες δράσεις και πολιτικές προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

 

Διαβάστε Επίσης  Πιστοποίηση συμβούλων τοξικοεξάρτησης και πρόληψης

 

Be the first to comment on "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των βλαπτικών συνεπειών από την κατανάλωση αλκοόλ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!