Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019 – 2020

Στα 4 χρόνια της λειτουργίας του, το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 370 επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας, σε περισσότερες από 400 εκπαιδευτικές ώρες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στηρίζονται στο συνδυασμό της επιστημονικής τεκμηρίωσης με την εφαρμοσμένη καλή κλινική πρακτική και εμπειρία, προσδίδοντας στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες προς αξιοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή.

Οι εκπαιδευτές είναι επαγγελματίες με πολυετή κλινική εμπειρία στα θέματα που παρουσιάζουν.

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτική περίοδο για το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυμαίνεται από 8,6/10 έως 9,2/10.

Επιπλέον το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης σχεδιάζει και υλοποιεί εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στο προφίλ των εργαζομένων άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 η «Αμυμώνη» και η «Πυξίδα» εμπιστεύτηκαν το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου για την εκπαίδευση του προσωπικού τους στην «Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ψυχικής υγείας». 

Από την περίοδο 2019-2020 το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου θα παρέχει και υπηρεσίες e-learning μέσω της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2019.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019-2020

 

Για την περίοδο 2019 – 2020 έχουν σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

1) «Εκπαίδευση στη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας». Εκπαίδευση μέσα από την κλινική πρακτική 5η σειρά

 • Για νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας & εκπαίδευσης, τελειόφοιτους / απόφοιτους συναφών σχολών
 • Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 –  Μάιος 2020 
 • Ημερομηνίες: 9/11/2019, 23/11/2019, 14/12/2019, 11/1/2020, 25/1/2020, 15/2/2019, 7/3/2020, 21/3/2020, 9/5/2020
 • Ημέρα: Σάββατο / Ώρες: 10 πμ – 3μμ
 • Δομή / Περιεχόμενο: 45 ώρες εισηγήσεων, 180 ώρες πρακτική άσκηση, 12 ώρες ατομική εποπτεία
 • Κόστος: 580,00
 • Ειδική τιμή: 490,00, για εγγραφές έως 30/9/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης μόνο της θεωρητικής εκπαίδευσης / Κόστος 380,00

Σκοπός:

Oι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και να εξοικειωθούν με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας και με τις αρχές της θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Ώστε:

Να μπορούν να δουλέψουν αποτελεσματικά με άτομα με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας.

 

2) «Οι Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας σε Κοινοτικές Δομές: Δουλεύοντας με τις ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα».

Σε συνεργασία με το κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας «ΒΗΜΑ ΚΟΙΝΟ».

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας
 • Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020.
 • Ημερομηνίες: 23 & 24/11/2019, 11 & 12/1/2020, 8 & 9/2/2019, 7 & 8/3/2019, 4 & 5/4/2019
 • Ημέρες: Σάββατο & Κυριακή / Ώρες: 10 πμ-3 μμ
 • Διάρκεια: 50 ώρες
 • Δομή / Περιεχόμενο: Εισηγήσεις και πρακτική εξάσκηση 
 • Κόστος: 420,00
 • Ειδική τιμή: 350,00, για εγγραφές έως 15/10/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.

 Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, των ψυχιατρικών διαταραχών και της ψυχοθεραπείας.

Ώστε να:

Μπορούν να εργάζονται θεραπευτικά με ψυχικά ασθενείς και τις οικογένειές τους στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας, σε κοινοτικές δομές.

 

3) «Μιλώντας για την απώλεια και το πένθος». 1η Εισαγωγική συνάντηση

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες.
 • Ημερομηνίες: 14/12/2019, 15 /12 2019
 • Ημέρες: Σάββατο και Κυριακή
 • Διάρκεια: 11 ώρες
 • Δομή / Περιεχόμενο: 7 ώρες εισηγήσεων, 4 ώρες εργαστήριο (προβολή ταινίας και συζήτηση)
 • Κόστος: 140,00
 • Ειδική τιμή: 120,00 για εγγραφές έως 30/10/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

 Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες του πένθους και τα χαρακτηριστικά του σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια.

Ώστε να:

Μπορούν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές του πένθους και να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά με την αναγνώριση και τη διαχείριση του.

 

4)  «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ στα διαφορετικά στάδια της ζωής: Από την τεκμηρίωση στη θεραπευτική πρακτική, με το παιδί, τον ενήλικα, την οικογένεια, το σχολείο». 2η σειρά

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.
 • Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 – Μάιος 2020
 • Ημερομηνίες: 18 & 19/1/2020, 8 &   9/2/2020, 14 & 15/3/2020, 11 & 12/4/2020, 16 & 17/5/2020
 • Ημέρες: Σάββατο και Κυριακή / Ώρες: 10 πμ – 3 μμ
 • Περιεχόμενο / Δομή: 50 ώρες εισηγήσεων και κλινικών και βιωματικών ασκήσεων
 • Κόστος: 350,00
 • Ειδική τιμή: 280,00 για εγγραφές έως 30/11/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ και στο μοντέλο συζευγμένης θεραπευτικής παρέμβασης σε διαφορετικά πλαίσια.

Ώστε να:

Μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ, με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους πρακτική.

 

 5)  «Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιβάλλον Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής». 4η σειρά

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Ημερομηνίες: 1 & 2 Φεβρουαρίου 2020
 • Ημέρες: Σάββατο & Κυριακή
 • Διάρκεια: 15 ώρες
 • Δομή / περιεχόμενο: 11 ώρες εισηγήσεων & 4 ώρες μελέτες περιπτώσεων / πρακτική άσκηση
 • Κόστος: Αρχική τιμή 130,00
 • Ειδική τιμή: 100,00 για εγγραφές έως 30/12/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων.

Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης, τεχνικές αντιμετώπισης και διάσωσης σε μια σειρά από συχνά εμφανιζόμενα περιστατικά σε περιβάλλον ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ώστε να:

Εξοικειωθούν με τα συχνότερα πιθανά συμβάντα και να μπορούν να τα χειριστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 

5) «Η θεραπευτική σχέση του επαγγελματία Ψυχικής υγείας με τους γονείς  παιδιού στο φάσμα του αυτισμού». 2η σειρά. Εκπαίδευση e-learning.

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας  με κλινική δραστηριότητα με άτομα με ΔΑΦ.
 • Ημερομηνία: Διαθέσιμο μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τον Μάρτιο του 2020
 • Κόστος: 160,00
 • Ειδική τιμή: 120,00 για εγγραφές έως 30/12/2019, φοιτητές, ανέργους και εγγραφές άνω των 3 ατόμων

Σκοπός:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού και τις διαφορετικές προσεγγίσεις της από την ψυχοδυναμική και συστημική οπτική.

Ώστε να:

Μπορέσουν να αναπτύξουν σχέση με τους γονείς παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, που να βελτιώσει την κλινική τους πρακτική.

                                

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, κ. Παρασκευή Χούλη ,

Δευτέρα – Παρασκευή 10-4 μ.μ.

Τηλέφωνο: 210 5731581, 6984601372

E-mail: seminars@kpechios.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εργοθεραπευτή

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!