Συνέδριο | Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανακοίνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

To Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Δήμου Κομοτηνής.

 

Θέμα Συνεδρίου

Το Συνέδριο έχει κεντρικό Θέμα: Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Πότε θα πραγματοποιηθεί

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 01 – 03 Νοεμβρίου 2019 στους χώρους του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Από ποιους συνδιοργανώνεται

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο συνδιοοργανώνεται από:

 • Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ).
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου του Essex.
 • Επίτιμος συνδιοργανωτής H Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW).

 

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για την αντιμετώπιση του φάσματος των προβλημάτων που αυτή προκαλεί.

Ως εκ τούτου, τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο σχετίζονται κυρίως με την κοινωνική αποστέρηση (φτώχεια, ανεργία, κ.α.), με έμφαση στην παιδική προστασία, αλλά και με θέματα που αφορούν στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πολιτικές, καθώς και οι προσεγγίσεις και εφαρμογές κοινωνικής φροντίδας, θα έχουν ως επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια.

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς και προορισμό τη διερεύνηση των επιμέρους πτυχών αυτών των κατευθύνσεων, επιθυμούμε να δώσουμε λόγο στην επιστημονική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κοινότητα στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και ιδιαίτερα των περισσότερο ευπαθών μελών της.

 

Σε ποιους Απευθύνεται

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στις επιμέρους θεματικές του ή/και να συνεισφέρουν με μια διάλεξη σε κάποιο από τα πεδία του.

Ενδεικτικά, οι σύνεδροι μπορούν να αποτελούν:

 • Μέλη της επιστημονικής και διδακτικής κοινότητας
 • Ερευνητές, μελετητές
 • Κοινωνικοί λειτουργοί και στελέχη κοινωνικού σχεδιασμού
 • Επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής προστασίας και συναφών πεδίων
 • Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Στελέχη του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ
 • Εθελοντές και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Τόπος Διεξαγωγής

Ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου ορίζεται η πόλη της Κομοτηνής, γιατί αφενός είναι η έδρα του Τμήματος και αφετέρου διευκολύνει την πρόσβαση στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Η Κομοτηνή, εκτός από έδρα της Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα συνύπαρξης πολλών διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.

Χώρος Συνεδρίου
Ο χώρος στον οποίο θα λάβει μέρος το συνέδριο είναι στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Πανεπιστημιούπολη

 

Περισσότερα < εδώ > | τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου

 

Θεματικές Ενότητες

Κοινωνική εργασία με παιδιά σε περιβάλλον κοινωνικής αποστέρησης

 • Οι επιπτώσεις της κοινωνικής αποστέρησης στην οικογένεια και το παιδί.
 • Αποστέρηση και παραβατικότητα σε εφήβους.
 • Προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στο χώρο της υγείας κατά την περίοδο της κοινωνικοικονομικής κρίσης.
 • Προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας κατά την περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.
 • Ενδοοικογενειακή Βία.

 

Κοινωνική πολιτική, οικονομική κρίση και παιδική προστασία

 • Κοινωνική ασφάλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.
 • Ο ρόλος των δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων στην παιδική προστασία.
 • Συγκριτική ανάλυση των πολιτικών που ακολουθούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της κοινωνικής αποστέρησης.
 • Κοινωνικές ομάδες σε ευάλωτη θέση και πολιτικές Εκπαίδευσης.

 

Πολιτικές προστασίας δικαιωμάτων και αντιμετώπισης της αποστέρησης

 • Προστασία παιδιών σε περιβάλλον μετανάστευσης και προσφυγιάς.
 • Ασυνόδευτα ανήλικα: Ζητήματα αναφορικά με την προστασία και τα δικαιώματα τους.
 • Κρίση, Πολιτική, ‘Κοινωνική Ευρώπη’ και η ‘Στρατηγική Ευρώπη 2020’.
 • Κοινωνική Αποστέρηση και Παιδικής Προστασία – Διεθνείς Πολιτικές Παρέμβασης και Οργανισμοί.

 

Υποβολή Περιλήψεων

Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο θα πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας υποδεικνύοντας μία από τις τρεις βασικές θεματικές ενότητες στην οποία εντάσσεται.

Επίσης, χρειάζεται να υποδείξετε αν πρόκειται για προφορική παρουσίαση, συμπόσιο, ή πόστερ. Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, χρειάζεται να υπογραμμιστεί το όνομα του παρουσιαστή.

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου η οποία θα αποφασίσει την συμπερίληψη τους στο Συνέδριο.

Προτού ξεκινίσετε να γράφετε την περίληψη σας, κατεβάστε αυτό το δείγμα περήληψης.

Η υποβολή περιλήψεων θα γίνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Διαβάστε Επίσης  Κυρώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως

Be the first to comment on "Συνέδριο | Κοινωνική Αποστέρηση, Παιδική Προστασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!