Ψυχοκοινωνικές συνθήκες στην εργασία και ψυχική υγεία

Έως τώρα, προηγούμενες μελέτες εξέταζαν την σύνδεση μεταξύ ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην εργασία (π.χ.  έλεγχος επί της εργασίας, κοινωνική στήριξη, εργασιακή ασφάλεια και ψυχολογικές απαιτήσεις) και κακής ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους, όπως υποδείκνυε η παρουσία της κατάθλιψης, άγχους και άλλων διαταραχών ψυχικής υγείας. Όμως, ελάχιστα γνωρίζουμε σχετικά με τους εργασιακούς παράγοντες που ενισχύουν θετικά την ψυχική υγεία των εργαζόμενων. Μια καλή ψυχική υγεία περιλαμβάνει συναισθηματική ευεξία (π.χ. θετική διάθεση, ικανοποίηση από τη ζωή), ψυχολογική ευεξία (π.χ. προσωπική ανάπτυξη, σκοπό στη ζωή) και κοινωνική ευεξία (π.χ. κοινωνική συνεισφορά, κοινωνική συμπερίληψη).

Νέα έρευνα από το Καναδικό Ινστιτούτο για την Εργασία και την Υγεία (IWH)  εξετάζει τη σχέση μεταξύ ψυχοκοινωνικών εργασιακών συνθηκών  τόσο με την κακή ψυχική υγεία όσο και με την καλή ψυχική υγεία των εργαζόμενων. Αντλώντας στοιχεία από προηγούμενες έρευνες που υποδείκνυαν ότι η κακή ψυχική υγεία και η θετική ψυχική ευεξία είναι διαφορετικές έννοιες, η νέα έρευνα στόχευσε επίσης να εξετάσει εάν οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εργασία έχουν εντονότερες συνέπειες στην μια ή στην άλλη. 

 

Πως διεξήχθη η έρευνα

Η νέα έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από την Καναδική Κοινοτική έρευνα υγείας του 2012 για την ψυχική υγεία (CCHS), μια έρευνα που διεξήχθη από την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά σε Καναδούς σε εργασιακή ηλικία που ζούσαν σε 10 επαρχίες. Αυτή η έρευνα εξέτασε τις απαντήσεις πάνω από 10.000 ανθρώπων ηλικίας μεταξύ 15-74 ετών που εργάζονταν το λιγότερο 8 ώρες τις εβδομάδα. 

Η έρευνα CCHS συνέλεξε πληροφορίες για τις ψυχοκοινωνικές εργασιακές συνθήκες, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο επί της εργασίας, τις ψυχολογικές απαιτήσεις, την κοινωνική στήριξη και την εργασιακή ανασφάλεια. Ρώτησε επίσης τους συμμετέχοντες για εμφάνιση διαταραχών ψυχικής υγείας  (π.χ. σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και διπολική διαταραχή) και για την ψυχική τους ευεξία (π.χ. συναισθηματική ευεξία,  ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία) τους τελευταίους 12 μήνες. 

Οι ερευνητές σύγκριναν τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία σε σχέση με την κακή ψυχική υγεία και την θετική ψυχική ευεξία στους Καναδούς εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και προσωπικούς παράγοντες.  

 

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες στην εργασία σχετίζονταν και με κακή ψυχική υγεία αλλά και θετική ψυχική ευεξία. Ακόμη και αν όλοι οι άλλοι παράγοντες παρέμεναν αμετάβλητοι, ένα υψηλό ποσοστό εργασιακού ελέγχου, κοινωνικής στήριξης και εργασιακής ασφάλειας, αύξανε τις πιθανότητες για έναν εργαζόμενο να είναι απαλλαγμένος από κάποια ψυχική διαταραχή από 8 έως 15%. Αύξαναν επίσης τις πιθανότητες για έναν εργαζόμενο να αναφέρει θετική ψυχική ευεξία από 10 έως 14%. Οι ψυχολογικές απαιτήσεις δεν συσχετίστηκαν ούτε με την κακή ούτε με την καλή ψυχική υγεία. Αυτά τα ευρήματα ήταν παρόμοια για τους άντρες και τις γυναίκες, μόλις λαμβάνονταν υπόψη και οι προσωπικοί παράγοντες. Τα υψηλά επίπεδα εργασιακού ελέγχου, η κοινωνική στήριξη και η εργασιακή ασφάλεια από κοινού, συνδέονταν περισσότερο με την θετική ψυχική ευεξία παρά με το να είναι οι εργαζόμενοι απαλλαγμένοι από διαταραχές ψυχικής υγείας. 

Το να μην έχεις μια ψυχική ασθένεια, όπως κατάθλιψη ή άγχος δεν είναι το ίδιο με το να έχεις καλή ψυχική υγεία: τα δύο συσχετίζονται, αλλά είναι και διαφορετικές έννοιες που μπορούν να επηρεαστούν από τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία. 
Τα υψηλά επίπεδα του εργασιακού ελέγχου, της κοινωνικής στήριξης και της εργασιακής ασφάλειας δεν σχετίζονται μόνο με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ψυχικής ασθένειας μεταξύ των εργαζόμενων, αλλά επίσης με μια αυξημένη πιθανότητα για ψυχική ευημερία.  
Πραγματικά, φαίνεται πως οι θετικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες στην εργασία σχετίζονται ακόμα περισσότερο με την καλή ψυχική υγεία των εργαζόμενων παρά με τη μειωμένη πιθανότητα για εμφάνιση κάποιας ψυχικής ασθένειας. 

 

Τι συστήνει η έρευνα;

Οι καλύτερες ψυχοκοινωνικές συνθήκες δεν σχετίζονται μόνο με μικρότερες πιθανότητες για τους εργαζόμενους να εμφανίσουν διαταραχές ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη και άγχος, αλλά επίσης με μεγαλύτερη πιθανότητα για ψυχική ευημερία. Με αυτό δεδομένο, οι παρεμβάσεις στους τόπους εργασίας θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην πρόληψη ψυχικών διαταραχών όσο και και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας, εστιάζοντας στο ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα να τα κάνει και τα δυο συγχρόνως. 

 

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της έρευνας

Η μελέτη αυτή ευνοείται από τη χρήση μεγάλης πληθυσμιακής έρευνας που συμπεριλάμβανε ερωτήσεις τόσο για θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αυτών των δεδομένων προσέφερε τη δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση των σχετιζόμενων, αλλά ξεχωριστών, εκροών ψυχικής υγείας και των σχέσεων τους με διαφορετικές ψυχοκοινωνικές εργασιακές συνθήκες. 

Η έρευνα αυτή όμως, μπορεί να έχει περιορισμούς από την έλλειψη πληροφοριών που σχετίζονται με το προσωπικό ή το οικογενειακό ιστορικό διαταραχών ψυχικής υγείας και μπορεί να μην συμπεριέλαβε άλλους σημαντικούς προσωπικούς ή εργασιακούς παράγοντες. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες σχετικά με το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον και την κακή ή καλή ψυχική υγεία συλλέχθηκαν την ίδια στιγμή, γεγονός που καθιστά την απόδοση της αιτιότητας δύσκολη. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να βοηθούν στην εξήγηση ορισμένων σχέσεων ανάμεσα στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στην εργασία και τα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία που βρέθηκαν στην έρευνα. 

 

Πηγή: iwh.on.ca

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Doing What Matters in Times of Stress: Εικονογραφημένος Οδηγός του Π.Ο.Υ. για τη διαχείριση του στρες σε αντιξοότητες

Be the first to comment on "Ψυχοκοινωνικές συνθήκες στην εργασία και ψυχική υγεία"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!