Αρρενωπότητα της φροντίδας

Το αντίθετο της ηγεμονικής/δυναμικής αρρενωπότητας· βασίζεται σε ρόλους φροντίδας για άντρες (που συμμετέχουν συνήθως ενεργά ως πατέρες), αντί για τον ρόλο τους ως παρόχων (ως κύριου οικονομικού στηρίγματος της οικογένειας). Ανήκει στην κατηγορία της αντίστασης στο έμφυλο και σεξουαλικοποιημένο φορτίο των εθνικών, εθνοτικών και φυλετικών στερεοτύπων και προσεγγίζεται ως προσπάθεια επανάκτησης της διαμεσολαβημένης και αλλοτριωμένης από εθνικούς, ταξικούς και πολιτισμικούς παράγοντες αρρενωπότητας με ουμανιστικό χαρακτήρα.

 

Γενικά

Η ευελιξία στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αποτελεί απαίτηση για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών παιδιών διαφορετικών ηλικιών, καθώς και των εργαζόμενων γονιών τους. Όλες/οι οι εργαζόμενες/οι, ανεξαρτήτως φύλου, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη μισθωτή απασχόληση με τις ευθύνες τους για τα παιδιά τους και ο ενεργός ρόλος των ανδρών θα πρέπει να προωθείται με κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη κατανομή των καθηκόντων φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων / EIGE

 

Διαβάστε Επίσης  Πρόσκληση στον Κύκλο Εργαστηρίων URBANA.URBANO

Be the first to comment on "Αρρενωπότητα της φροντίδας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!