Παγκόσμια Ημέρα Αυτοχθόνων Πληθυσμών 2019: Αυτόχθονες Γλώσσες

Η 9η Αυγούστου τιμά τους Αυτόχθονες λαούς. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο και σηματοδοτεί την ημερομηνία της εναρκτήριας συνόδου της Ομάδας Εργασίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς στα Ηνωμένα Έθνη το 1982.

Το φετινό θέμα της παγκόσμιας ημέρας είναι οι αυτόχθονες γλώσσες, με εστίαση στην τωρινή κατάσταση των αυτοχθόνων γλωσσών σε όλο τον κόσμο εντός του πλαισίου του Διεθνούς Έτους -2019- για τις Αυτόχθονες Γλώσσες.

 

Δείτε επίσης : Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας / 2019 Διεθνές Έτος Αυτοχθόνων Γλωσσών

 

Στόχος είναι να επισημανθεί η κρίσιμη ανάγκη για αναμόρφωση, διατήρηση και προώθηση των αυτοχθόνων γλωσσών και για διαμοίραση καλών πρακτικών, μέσα από εξειδικευμένα / διαδραστικά πάνελ  και παρουσιάσεις καινοτόμων πρωτοβουλιών πάνω στις αυτόχθονες γλώσσες, σε εκδήλωση στον ΟΗΕ που διοργανώνει η Γραμματεία του Μόνιμου Φόρουμ για τα ζητήματα των Αυτοχθόνων | Τμήμα Αυτοχθόνων Λαών και Ανάπτυξης (the Indigenous Peoples and Development Branch – Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues/DISD/DESA).

Εκτιμήσεις υποδηλώνουν πως πάνω από τις μισές γλώσσες του κόσμου θα εξαφανιστούν έως το 2100 και το 95% αυτών μπορεί να εξαφανιστεί ή να απειλείται σοβαρά με εξάλειψη έως το τέλος αυτού του αιώνα. Η συντριπτική πλειονότητα των γλωσσών που βρίσκονται υπό απειλή είναι οι αυτόχθονες γλώσσες, και οι περισσότερες εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν πως ένας μεγάλος αριθμός αυτών είναι πιθανόν να εξαφανιστεί.

Η απώλεια των αυτοχθόνων γλωσσών αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί σήμερα. Οι αυτόχθονες γλώσσες δεν αποτελούν μόνο μέθοδοι επικοινωνίας αλλά ευρεία και πολυσύνθετα συστήματα γνώσης που ανέπτυξαν οι αυτόχθονες λαοί  μέσα στο πέρας των χιλιετιών. Είναι κεντρικής σημασίας για την ταυτότητα, την διατήρηση της κουλτούρας, την κοσμοθεωρία, το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν και ουσιαστικά λειτουργούν ως μια έκφραση της αυτοδιάθεσης. Στην ουσία, όταν οι αυτόχθονες γλώσσες βρίσκονται υπό απειλή,  απειλούνται το ίδιο και οι αυτόχθονες λαοί και οι πολιτισμοί τους.

 

Δείτε επίσης: Παγκόσμια Ημέρα Αυτοχθόνων Πληθυσμών 2018: Η μετανάστευση και η μετακίνηση των αυτοχθόνων λαών

 

Έχουν γίνει ορισμένοι πρόοδοι όσον αφορά στην προστασία, την διατήρηση και την ανάπτυξη των αυτοχθόνων γλωσσών, περιλαμβάνοντας κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα, αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, ενδυνάμωση των δίγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη ικανοτήτων των αυτοχθόνων δασκάλων, αναγνώριση των αυτοχθόνων εκπαιδευτικών συστημάτων και θεσμών και ανάπτυξη αυτοχθόνων μέσων ενημέρωσης.  Σε παγκόσμιο επίπεδο, το άρθρο 13 και 14 της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP) υποστηρίζει το δικαίωμα των αυτοχθόνων λαών να ενδυναμώνουν, χρησιμοποιούν, αναπτύσσουν και να διαδίδουν τη γλώσσα τους στις μελλοντικές γενιές, και το δικαίωμα τους σε όλα τα επίπεδα και μορφές της εκπαίδευσης του δικού τους πολιτισμού και των γλωσσών τους.  Η Διακήρυξη UNDRIP καλεί περαιτέρω τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν αυτά τα δικαιώματα.  

Ενώ οι εθνικοί κανονισμοί και πολιτικές για την προστασία και αναμόρφωση των αυτοχθόνων γλωσσών έχουν σταδιακά αναπτυχθεί, η εφαρμογή τους είναι πολύ αργή. Υπάρχει μια αυξανόμενη απαίτηση από τους Αυτόχθονες λαούς προς τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις γλωσσικές κρίσεις, συμπεριλαμβάνοντας τη διασφάλιση διαπολιτισμικών και δίγλωσσων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαρκών χρηματοδοτήσεων για πρωτοβουλίες αναζωογόνησης και προστασίας, διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας για τις αυτόχθονες γλώσσες και για τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας για την προώθηση των αυτοχθόνων γλωσσών και την διευκόλυνση των προσπαθειών για την αναζωογόνηση των γλωσσών. 

 

Πηγή: un.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Ημέρα για την καταπολέμηση της φτώχειας 2020 | Κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη για όλους

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Αυτοχθόνων Πληθυσμών 2019: Αυτόχθονες Γλώσσες"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!