Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2019: “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”

Σήμερα υπάρχουν 1.8 δισεκατομμύρια νέοι στον κόσμο μεταξύ 10 και 24 ετών. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πληθυσμό νέων που υπήρξε ποτέ. Όμως 1 στα 10 παιδιά στον κόσμο ζουν σε εμπόλεμες ζώνες και 24 εκατομμύρια βρίσκονται εκτός σχολείου. Η πολιτική αστάθεια, οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας και ο περιορισμένος χώρος για πολιτική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της απομόνωσης των νέων στις κοινωνίες.

Η 12η Αυγούστου καθορίστηκε για πρώτη φορά ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1999, και αποτελεί έναν ετήσιο εορτασμό του ρόλου των νεαρών γυναικών και αντρών ως απαραίτητοι συνεργάτες στην αλλαγή, και ως μια ευκαιρία για αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία παγκοσμίως.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019, “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”, επισημαίνει τις προσπάθειες για μια εκπαίδευση πιο προσιτή, δίκαιη και ενταξιακή για όλους τους νέους, περιλαμβάνοντας προσπάθειες από την ίδια την νεολαία. Με βάση τον Στόχο 4 της Ατζέντας του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη –   “Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση” –  η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2019 εξετάζει πως οι κυβερνήσεις, οι νέοι άνθρωποι και οι οργανώσεις που επικεντρώνονται στους νέους ή που διευθύνονται από νέους, καθώς και άλλοι φορείς, μετασχηματίζουν την εκπαίδευση και πως αυτές οι προσπάθειες συνεισφέρουν στην επίτευξη της Ατζέντας του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα στατιστικά στοιχεία μας υπενθυμίζουν πως απαιτούνται ακόμη συγκεκριμένοι μετασχηματισμοί ώστε να γίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο προσβάσιμα και χωρίς αποκλεισμούς:

  1. Μόνο το 10% των ανθρώπων έχουν ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες χαμηλού εισοδήματος
  2. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν διδάσκεται σε γλώσσα που μιλά ή κατανοεί πλήρως
  3. Πάνω από το 75% των προσφύγων σε ηλικία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται εκτός σχολείου. Επιπρόσθετα, οι αυτόχθονες νέοι, οι νέοι με αναπηρίες, οι νεαρές γυναίκες και οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες προκλήσεις στην πρόσβαση τους σε εκπαίδευση που σέβεται τις διαφορετικές τους ανάγκες και ικανότητες, αλλά και εκφράζει και αποδέχεται τις μοναδικές πραγματικότητες και ταυτότητες τους.

Η μετατροπή της εκπαίδευσης σε μία εκπαίδευση πιο προσιτή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν ‘πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης’ δεδομένου ότι επιτελεί έναν καθοριστικό ρόλο για ταχύτερη πρόοδο σε όλους τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, είτε πρόκειται για την εξάλειψη της φτώχειας, την καλή υγεία, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων, τη δράση για το κλίμα ή για την οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνικών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί σε τελεσφόρα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, με το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος σπουδών και της παιδαγωγικής να είναι κατάλληλα για τον σκοπό όχι μόνο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και το μέλλον της εργασίας και ζωής, αλλά επίσης και για τις ευκαιρίες και προκλήσεις που φέρνουν οι ραγδαίες αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο.

 

Βρίσκονται οι χώρες σε πορεία επίτευξης του Στόχου 4 – “Ποιοτική Εκπαίδευση”; 

Καθολική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πάνω από 220 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι θα παραμείνουν εκτός σχολείου το 2030

Ολοκλήρωση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Μόνο 6 στους 10 νέους/νέες θα ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2030

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  – Μάθηση / Μόρφωση

Ο κόσμος θα προσεγγίσει τον στόχο της εκπαίδευσης μόνο εάν η πρόοδος ισούται με το ποσοστό των χωρών με την καλύτερη επίδοση 

Προσχολική Ηλικία

Η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση διευρύνεται όμως οι χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να φτάσουν τις υπόλοιπες χώρες 

Τεχνική, Επαγγελματική, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Τα συστήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να αυξάνονται διαρκώς τα επόμενα 10 χρόνια 

Εργασιακές δεξιότητες

Στις χώρες υψηλού εισοδήματος σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων μαθαίνει δεξιότητες ΤΠΕ από τις χώρες μεσαίου εισοδήματος

Ισότητα

Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, οι πλουσιότεροι είναι 9 φορές πιο πιθανό να ολοκληρώσουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους φτωχότερους

Δεξιότητες ανάγνωσης και αριθμητισμού ενηλίκων

Τα ποσοστά αλφαβητισμού αυξάνονται σταθερά παγκοσμίως όμως 750 εκατομμύρια ενήλικες εξακολουθούν να μην μπορούν να διαβάσουν

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη

Τα περιορισμένα δεδομένα υποδεικνύουν μεγάλα χάσματα στην συμπερίληψη των συστημάτων εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη

Εκπαιδευτικές Υποδομές και Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης

4 στα 10 σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις υγιεινής 

Υποτροφίες

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για υποτροφίες δεν έχει αυξηθεί

Εκπαιδευτικοί

Το ποσοστό των καταρτισμένων εκπαιδευτικών μειώνεται στην υπο-Σαχάρια Αφρική 

Οικονομικά

Το ένα τέταρτο όλων των χωρών ξοδεύουν λιγότερο από το 4% του ΑΕΠ και λιγότερο από το 15% του προϋπολογισμού τους για την εκπαίδευση 

Πηγή : Global education monitoring report, 2019 / MEETING COMMITMENTS2019 (UNESCO)

 

Πηγές: unesco.org, un.org

 

Απόδοση/ Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Πράσινοι: Έκτακτο Εισόδημα Καραντίνας και αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης

Be the first to comment on "Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2019: “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!