Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι οι υποψήφιοι να:

  • αποκτήσουν εμπειρία αναφορικά με τις εργασίες της ΕτΠ και των Ευρωπαϊκών θεσμών γενικότερα,
  • δουλέψουν σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον,
  • εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
  • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις,
  • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

 

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα (περίπου 1,200 ευρώ μηνιαίος) στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση. Επιπλέον, 100 ευρώ μηνιαίως θα παρέχονται στους παντρεμένους υποψήφιους καθώς επίσης και 100 ευρώ για κάθε παιδί (100 ευρώ ανά παιδί).

Διάρκεια: 5 μήνες

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Διαβάστε Επίσης  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/η Λειτουργός στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου

Be the first to comment on "Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Περιφερειών"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!