«Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα» – Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Άνοια στην Πάτρα

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ- «Φροντίζω», με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), υλοποίησε από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 το έργο «Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα».

H άνοια στις μέρες μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας και κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση της, δεδομένου ότι η χώρα μας θα είναι μια από τις πιο γερασμένες χώρες στο κόσμο τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών, στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 2.3 εκατομμύρια (21.5% του πληθυσμού), ενώ τα άτομα με άνοια υπολογίζονται σε 200.000, αριθμός που αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Επίσης, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο του προβλήματος πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε ασθενή αντιστοιχούν περίπου 2 οικογενειακοί φροντιστές (περίπου 400.000) και ότι το 89% των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα παραμένουν και φροντίζονται στο σπίτι. 

Σκοπός του παρόντος έργου ήταν, η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

 

Σωματική Ενδυνάμωση

 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος ήταν οι εξής:

  • Κατ’ Οίκον Παρέμβαση για οικογένειες που φρόντιζαν ένα άτομο με άνοια στην Πάτρα, μέσω της παροχής υπηρεσιών νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης στους ασθενείς καθώς και νοσηλευτικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους οικογενειακούς φροντιστές για την καλύτερη διαχείριση της φροντίδας του οικείου τους προσώπου
  • Υλοποίηση κύκλου σεμιναρίων με τίτλο «Εκπαιδεύομαι & Φροντίζω» με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών πάνω στην άνοια
  • Λειτουργία του «Γραφείου Υποστήριξης της Μνήμης», μιας πρωτοποριακής δομής στην Πάτρα που πραγματοποίησε νευροψυχολογικές αξιολογήσεις σε άτομα άνω των 55 ετών, ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης της άνοιας  και συμβουλευτική σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια.
  • Υλοποίηση ομάδας ψυχοεκπαίδευσης οικογενειακών φροντιστών με στόχο την διαχείριση της επιβάρυνσης που προκύπτει από την φροντίδα.
  • Ενημερωτικές Δράσεις στην Κοινότητα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

 

Γραφείο Υποστήριξης της Μνήμης

 

Ο αντίκτυπος του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσα από αυτό:

  • 85 οικογένειες που φροντίζουν άτομο με άνοια εντάχθηκαν, για ένα εξάμηνο η κάθε μία, στην κατ’ οίκον παρέμβαση. Τα άτομα αυτά δέχτηκαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν κατά προσέγγιση 3500 κατ’ οίκον συνεδρίες από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του έργου
  • 226 ραντεβού πραγματοποιήθηκαν μέσω του Γραφείου Υποστήριξης Μνήμης.
  • 149 οικογενειακοί φροντιστές και επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την άνοια «Εκπαιδεύομαι & Φροντίζω»
  • Περίπου 500 άτομα έλαβαν μέρος στις ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποίησε το Φροντίζω στην Πάτρα και άλλες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Συνολικά, στα δύο χρόνια υλοποίησης του έργου, 650 μοναδικοί ωφελούμενοι εξυπηρετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα», αριθμός ο οποίος λειτουργεί πολλαπλασιαστικά λόγω της διάχυσης της γνώσης σε περισσότερα από ένα μέλη σε κάθε οικογένεια.

Τα αποτελέσματα του έργου οδήγησαν σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα μιας και μετά την συμμετοχή των ωφελουμένων στις υπηρεσίες και τις δράσεις του προγράμματος, υπήρξε σημαντική πρόοδος στην αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας (άτομα με άνοια, φροντιστές, ηλικιωμένοι, απλοί πολίτες) απέναντι στην άνοια. Προέκυψαν ενημερωμένοι πολίτες, που γνωρίζουν πλέον τα μέτρα πρόληψης αναφορικά με την άνοια καθώς και αυτοί που ενημερώθηκαν για τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής της.

 

Νοητική Ενδυνάμωση

 

Βάσει αυτών των δεδομένων το Σωματείο «Φροντίζω» θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την συνεργασία που είχε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αυτά τα δύο χρόνια, μιας και αυτή συνέβαλε τόσο στην ανάπτυξη σημαντικών υπηρεσιών για την διαχείριση αυτού του σοβαρού ζητήματος στην περιοχή της Πάτρας όσο και για την προσπάθεια επίτευξης βιωσιμότητας της οργάνωσης για την λειτουργία της τα επόμενα χρόνια.

 

Διαβάστε Επίσης  Το στίγμα και οι ενοχές γύρω από την αποβολή/θνησιγένεια

Be the first to comment on "«Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα» – Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Άνοια στην Πάτρα"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!