Κοινή δήλωση και βασικά μηνύματα μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής

Μετά τη τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής με θέμα «Προωθώντας την κοινωνική και την οικονομική διάσταση για μια ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη: Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας κ. Άντι Ρίνε, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων κ. Πιερ Γκατάζ και ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ. Λούκα Βισεντίνι, εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τόνισε τα ακόλουθα: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εργάζονται 241 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωσή μας, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Έχουν εγκριθεί περισσότερες από 24 νομικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος έχει γίνει πραγματικότητα και σημειώνει αποτελέσματα στις ζωές των Ευρωπαίων, από την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έως την πιο δίκαιη μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξακολουθήσει να υποστηρίζεται η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ευρώπη θα είναι κοινωνική ή δεν θα είναι η Ευρώπη.»

Από την πλευρά της εκ περιτροπής προεδρίας, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, κ. Άντι Ρίνε, υπογράμμισε τα εξής: «Πρέπει να καταστήσουμε την ΕΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πιο ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη οικονομία, καθώς την οικονομία με τις χαμηλότερες ανθρακούχες εκπομπές. Προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να επενδύσουμε στις δεξιότητες και στην εκπαίδευση και να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική βιωσιμότητα χωρίς κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα

Ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC), κ. Λούκα Βισεντίνι, δήλωσε: «Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ριζική αλλαγή στην οικονομική της πολιτική, ώστε να καταστεί η ανάπτυξη πιο βιώσιμη τόσο από κοινωνική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όπως και τα ποσοστά απασχόλησης και οι μισθολογικές εξελίξεις, εξακολουθούν να υπολείπονται πολύ από τα προ κρίσης επίπεδα, και χρειάζονται ισχυρή ώθηση μέσω μιας μεταρρυθμισμένης ενωσιακής οικονομικής διακυβέρνησης, μιας υγιούς βιομηχανικής πολιτικής και ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί με δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση απαιτούνται δημόσιες επενδύσεις για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην καθαρή βιομηχανία, το δικαίωμα δια βίου μάθησης για όλους τους εργαζομένους, και συνεργασία των κυβερνήσεων και των εργοδοτών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής.»

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, κ. Πιερ Γκατάζ, ως εκπρόσωπος των εργοδοτών (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, CEEP, Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), δήλωσε: «Μια ακμάζουσα οικονομία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και σύγκλιση της Ευρώπης. Μια φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική, σε συνδυασμό με μια υποστηρικτική στρατηγική για τις ΜΜΕ, μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο για την ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης στην Ευρώπη και για τη δημιουργία, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον υποστηρικτικό ρόλο των αποτελεσματικών και αποδοτικών δημόσιων υπηρεσιών. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κοινωνικού μας μοντέλου απαιτεί τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί τη βάση των παραγωγικών επενδύσεων που απαιτούνται για την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να ξοδέψουμε, πρέπει πρώτα να παραγάγουμε έσοδα. Οι εργοδότες είναι έτοιμοι να εργαστούν για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο πλαίσιο του ρόλου τους ως κοινωνικών εταίρων, καθώς και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις.»

Διαβάστε Επίσης  Τι τύπο κοινωνικού κράτους χρειαζόμαστε;

Ιστορικό

Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως, πριν από το εαρινό και το φθινοπωρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ηγετών των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και της χώρας που θα την ασκήσει αμέσως μετά.

Το κύριο θέμα της κοινωνικής συνόδου κορυφής ήταν: «Προωθώντας την κοινωνική και την οικονομική διάσταση για μια ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη: Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου». Οι συζητήσεις διαρθρώθηκαν γύρω από τρία επιμέρους θέματα:

  • τη δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
  • την επένδυση στις δεξιότητες και τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση ενηλίκων
  • τον σχεδιασμό μιας βιομηχανικής πολιτικής κατάλληλης για το μέλλον

 

ec.europa.eu

 

Διαβάστε Επίσης  Σοβαρές ανησυχίες για την διοικητική κράτηση των γυναικών στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας

Be the first to comment on "Κοινή δήλωση και βασικά μηνύματα μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!