Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων 2019 με θέμα την Ηλικιακή Ισότητα

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αναγνωρίζουν πώς η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μονάχα αν αυτή είναι συμπεριληπτική σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Η ενδυνάμωση των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας σε όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή αποτελεί ένα μέσο για την διασφάλιση της ένταξής τους και της μείωσης των ανισοτήτων.

Η Θεματική για το έτος 2019 συμπλέει με τον στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 10 και θα εστιάσει στα μέσα αντιμετώπισης των υφιστάμενων ανισοτήτων αλλά και στην πρόληψη της ανισότητας στην τρίτη ηλικία. Ο Στόχος 10 επιδιώκει να μειώσει τις ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών και “στοχεύει να διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών και την μείωση των ανισοτήτων των αποτελεσμάτων”, συμπεριλαμβάνοντας και μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων, και για την “ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, προέλευσης, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.”

 

Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων 2019 είναι:

  • Να βοηθήσει στο να επιστήσει την προσοχή στην ύπαρξη των ανισοτήτων στην τρίτη ηλικία, και πώς αυτή συχνά προκύπτει μέσα από την συσσώρευση μειονεξιών καθόλη την πορεία του βίου – και να επισημάνει τον διαγενεακό κίνδυνο της αυξημένης ανισότητας στην τρίτη ηλικία.
  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την αμεσότητα αντιμετώπισης των υφιστάμενων αλλά και της πρόληψης της μελλοντικής ανισότητας στην τρίτη ηλικία.
  • Να διερευνήσει τις κοινωνιακές και δομικές αλλαγές υπό το πρίσμα των πολιτικών του κύκλου ζωής: διά βίου μάθηση, προδραστικές και προσαρμόσιμες πολιτικές απασχόλησης, κοινωνική προστασία και καθολική κάλυψη υγείας.
  • Ο αναστοχασμός αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές, την αμοιβαία εκμάθηση και την πρόοδο στην πορεία προς τον τερματισμό της ανισότητας στην τρίτη ηλικία και η αλλαγή των αρνητικών αφηγήσεων και των στερεοτύπων που αφορούν την “τρίτη ηλικία”.

 

Συχνά, οι ανισότητες στην τρίτη ηλικία αντικατοπτρίζουν μία συσσωρευμένη μειονεξία που χαρακτηρίζεται από παράγοντες όπως: τοποθεσία, φύλο, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, υγεία, εισόδημα, κοκ. Μεταξύ του 2015 και του 2030, ο αριθμός των ανθρώπων άνω της ηλικίας των 60 ετών αναμένεται να αυξηθεί από 901 εκατομμύρια σε 1,4 δισεκατομμύρια – Σε αυτό το πλαίσιο, οι τάσεις της γήρανσης και της οικονομικής ανισότητας διαπλέκονται μεταξύ των γενεών και η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, οι δημογραφικές και κοινωνιακές ή δομικές αλλαγές μπορούν από μόνες τους να οξύνουν τις ανισότητες στην τρίτη ηλικία, περιορίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική συνοχή.

 

Οι υποθεματικές της Ημέρας θα εστιάσουν

(i) στον τομέα της φροντίδας –  που συνεισφέρει στην αξιοπρεπή εργασία

(ii) στη διά βίου μάθηση και προδραστικές και προσαρμόσιμες πολιτικές απασχόλησης

(iii) στην καθολική κάλυψη υγείας

(iv) σε μέτρα κοινωνικής προστασίας.

 

Μετάφραση/Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

un.org

socialpolicy.gr

 

Διαβάστε Επίσης  Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας: χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων

There are no comments

Join the conversation

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*


error: Content is protected !!